Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tisková zpráva k prezidentským volbám

24.1.2013 - Iniciativa Ne základnám

Řada voličů již není schopna vidět objektivně, jejich vymytí mozků obsahuje emocionálně neotřesitelnou vizi .. je šlechtic, má ducha, šlechtickýho. Ty ostatní vedle něj nejsou nic jiného než potomci nevolníků, lidi, který maj zbabělou povahu".

S takovými voliči mluvit, předkládat jim fakta a argumenty nemá smysl, odmítnou je. Jsou ochotni do krve obhajovat .. ducha šlechtického". Iniciativa Ne základnám nezaznamenala od kulturní a akademické fronty jedinou námitku, odpor k výroku režiséra Jiřího Menzela. Neodradí je od takového pohledu ani existence právní normy, lidé jsou si rovni.

Žijeme v sofistikovaném světě. ,,Veřejnoprávní" Česká televize i ostatní media mají neobyčejnou moc, jsou schopna zničit, nebo sestrojit .. mimořádnou osobnost". Jsou schopni vykládat dějiny podle potřeby, zatlačovat v řadě případů otřesná fakta do zapomnění, a když to tak úplně nejde, hledají k takovým faktům polehčující argumenty. Vyplodí to takové pohledy, jako je ,, humanitární bombardování" . Děsivé je, že řada zejména mladých lidí nevidí za takovým pojmenováním tisíce zavražděných lidí, které se rádo zaměňuje medii za zabité. Kampani bylo vtisknuto idologické pozadí, o kterém se moc nemluví.

Iniciativa Ne základnám nezaměňuje argumentaci - (tj. vydaná prohlášení, názory, osobní postoje), za skutečnosti, jimiž jsou podepsané dokumenty a smlouvy.

Naše republika byla již dvakrát okupována.

Podpisem smlouvy o radaru 9.7. 2008, byl proveden byť územně omezený další pokus o ,,okupaci" republiky. Tak jako v předchozích okupacích, kdy byly také podepsány smlouvy, podstoupená území, stavěla se většina občanů proti. Díky odporu občanů a aktivistům nebyla smlouva o radaru nikdy ratifikována http://www.blisty.cz/art/50936.html .

Je jen na občanech, voličích, těch, co nepodlehli mediím, zda se rozhodnou jít volit . Snad by pro ně měl být výzvou rozpoutaný fanatismus medii a ochota jedinců, jako v minulosti, použít cokoliv : http://www.youtube.com/watch?v=ZMmdfe9HRl4

(Na základě reakce řady čtenářů doplnění - autor tohoto videa mystifikuje diváky, je to příklad, kam až sahá fanatismus jedné skupiny podporovatelů Schwarzenberga) 

Aktivisté iniciativy Ne základnám odmítnou každého kandidáta na prezidentský úřad, který svým podpisem umožnil vznik cizí vojenské základny na našem území a nepostavil se proti používání ochuzeného uranu ve vojenské munici.

Karel Schwarzenberg již dokázal svými podpisy, že je hrozbou pro budoucnost.

 

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press