Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Ústava? Co to je, ptá se pan Nečas.

22.2.2013 - iniciativa Ne základnám

Vážení členové vlády,

pan Nečas se rozhodl zítra tj. v pátek 22.2.2013 podepsat smlouvy s církvemi. Smutnou skutečností je, že tomuto právnímu kroku nemůže skoro nikdo zabránit. Jako v případě amnestií si i tentokrát váš premiér je vědom důsledků svého kroku. Nikdo, kromě pana Kalouska ho k urychlenému jednání a podpisu smluv nevyzývá. Jedná se tak o jeho osobní rozhodnutí a je oprávněné podezření, že své jednání motivuje v přesvědčení k víře, kterou vyznává.

Pan premiér si je vědom existence Ústavní stížnosti žádající posouzení rozsahu platnosti, či neplatnosti smluv, které chce tento pátek podepsat.

Jsme názoru, že tímto svým jednáním potvrdil roli pachatele a rozhodl se pravděpodobně neoprávněnou výši čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v průběhu desítek let podepsáním smluv v rámci smluvního práva legalizovat.

Z našeho pohledu, kdy v iniciativách jsou aktivisté z celého spektra politických stran, zasazuje další úder vlastní politické straně. Jedná tak pravděpodobně se zadostiučiněním, neboť si uvědomuje, že jeho politická kariéra ve státní správě i politické straně pravděpodobně končí. Je děsivé, že tím chce odsoudit ke stejnému údělu i vás, ostatní členy vlády.

Jeho rozhodnutí nebude společností akceptováno, nemůže předpokládat, že si občané této republiky nechají všechno líbit. Občané nebudou volit ty, co se na takovém to zneužití moci podílejí. Budeme žádat posouzení, zda svým krokem premiér chtěl někoho zvýhodnit, zda způsobil, či nezpůsobil státu škodu. Další škody si náš stát nemůže dovolit, budeme žádat potrestání viníků.

Obracíme se proto na vás vážení členové vlády s výzvou, odmítněte jednání premiéra pana Nečase, distancujte se od jeho kroků, které znamenají neúctu k Ústavě ČR. Jste jediní, kteří mohou svým rozhodnutím odmítnout bezprecedentní zneužití moci premiéra, která mu byla svěřena.


Praha 21.2.2013


za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí


Alkční spolek nezaměstnaných

Renata Hanušová


Iniciativa za demisi vlády

Pavel Vachtl« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press