Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Občané, zvysoka na vás kašlem

20.7.2013 - Iniciativa Ne základnám

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vážení poslanci všech politických stran.

My občané, ať již angažovaní v různých iniciativách a hnutích či stojící mimo ně, jsme nuceni sledovat nechutné divadlo, které ve jménu demokracie hrajete. Nechceme, aby byl pojem demokracie pojmem prázdným a bezobsažným. Bojíme se, že by takový stav mohl vést k fašizaci společnosti a volání po autokrativním vládci. Nedopusťte, aby k tomu došlo. Nechceme přihlížet dalšímu znásilňování demokracie, a již vůbec ne jejím jménem. K tomuto prohlášení nás opravňují výroky z úst skoro každého z vás, kdy se z porušování demokracie navzájem obviňujete.

Slovo demokracie není prostředkem k dobývání moci. Demokracii máte svým každodenním úsilím naplňovat.

Propagandistickými hesly o důvěře, zodpovědnosti, hodpodárnosti, šancích, vizích a dalších, byl naplněn pouze jediný účel. Dovedení občana k „správnému“ hlasovacímu lístku". V pohledu většiny občanů, označovaných jako dolních 10 miliónů, jste nabourali důvěru ve smysl existence politických stran. Ryba nikdy nezačne smrdět od ocasu.

Jste plně odpovědni za stav morálky ve společnosti, jste odpovědni za stav, kdy není v našich silách rozpoznat v řadě případů lež od pravdy. Co bylo za desetiletí pro občany vybudováno? Půlmilionová nezaměstnanost, zvýšení chudoby, pokles vzdělanosti, frustrace z pocitu, že „právní stát“ je pouze slovem bez obsahu.

To jsou fakta. Stejně tak, jako je faktem, že řada zákonů, které negativně ovlivnily životy řady z nás, prošla jen díky 101 hlasu, v některých případech s nádechem podezření z korupce. Ani jednomu z vás nic nebránilo v tom, aby onu parlamentní většinu 101, kterou je dnes tak šermováno, odmítl. Zvyklosti, nezvyklosti, hlasovali jste o přestávce. Účel světil prostředky.

A najednou vás máme považovat za ochránce demokracie?

Demise předsedy vlády a celé vlády nastala v důsledku podezření z korupce a zneužití funkce vojenské rozvědky. To také není otázka náhody, výjimky či okamžikového dění. V civilizovaném světě i v očích veřejnosti, občanů, je na taková podezření možná jediná možná reakce. Odchod do opozice, výměna celých politických garnitur. Jsme přesvědčeni, že takto to má vnímat každý člen politické strany bez rozdílu.

Myslete na práva a zájmy občanů.

Vyzýváme vás touto cestou, využijte článku 35 bodu 2) Ústavy České republiky a přijatým usnesením navrhněte prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V očích iniciativ, hnutí i většiny občanů, voličů, jste již rozpuštěni byli.

Neznehodnoťte tento článek ústavy různými výklady tak, jako jsou znehodnocována slova demokracie a parlamentní systém. Nenechte nadále narůstat napětí ve společnosti. Obrátilo by se to i proti vám.

Praha 15.7.2013

Za iniciativy:


Alternativa zdola,
Ilona Švihlíková, mluvčí

Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Spojenectví práce a solidarity,
Milan Neubert, mluvčí

Renata Hanušová,
Akční spolek nezaměstanných 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press