Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Demokracie a současný finanční systém jsou neslučitelné!!!!!

23.8.2013 - Květa Lauterbachová

(projev Květy Lauterbachové 21. srpna 2013 na Staroměstském náměstí v Praze na shromáždění „Občané proti okupaci 2013!“)

Před 45 lety jsem jako šestnáctiletá studentka 1. ročníku gymnázia v Karviné zažila okupaci naší země spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy.  Tehdy jsme četli jsme Solženicyna, toužili vidět film Doktor Živago. Naše sny o svobodnější společnosti, o socialismu s lidskou tváří, byly příchodem vojsk zadupány do země. Tehdy byl nepřítel ale viditelný. Tanky v ulicích byly konkrétní, nepřítel pojmenován.

Na dlouhou dobu nás Čechy něco spojovalo. I když jsme nemohlimanifestovat a vyjadřovat se nahlas, jako dnes. Nebylo potřebamluvit. Existuje však i jiný způsob okupace.  Skrytý a o to zákeřnější, poněvadž nepřítel je neviditelný. Je to světový megalichvář, kterému se podařilo kdysi v 17. století uchopit moc prostřednictvím získaného privilegia tištění peněz  a vytvoření chybného konstrukčního systému, dovedeného začátkem 21. století do absurdní dokonalosti.  Do formy světového finančního kasina, kdy hráči, kteří uzavřeli sázky a prohráli je, nyní chtějí, abychom jim tyto ztráty zaplatili my všichni.

Jenže když je na světě vytvořeno přes 600 bilionů dolarů ve formě virtuálních peněz a svět vyprodukuje ročně pouze 60 bilionů,  „jak tuto bublinu naplnit, aby nepraskla?“ Jednoduše – vyloupí se světové nerostné zdroje, vyvlastní se prospěch 1% veškerý majetek generace dnešní i těch minulých a splácet uměle vytvořené dluhy bude splácet ještě několik generací našeho potomstva. Veškeré plány k tomu směřují.

Většina z nás netuší, jak funguje dnešní svět peněz, netuší, že probíhá největší loupež v dějinách lidstva.  Máme finanční systém, který již přestal sloužit reálné ekonomice, naopak zdroje z ní vysává jako vysavač  a odsává prostřednictvím důmyslné konstrukce, kterou jen málo lidí chápe, vytvořené hodnoty od pilných a pracovitých k těm, kteří mají vystaráno a nemusí hnout prstem. Platíme jim výpalné za o, že můžeme vůbec existovat a platíme jim, i když nemáme žádné
dluhy v bankách či jinde.  Vždyť kolik z nás tuší, že v cenách zbožía služeb je průměrně 40% úrok a tak každá rodina, která utratí za 20 000 korun odvede ve prospěch onoho 1% 8000 korun? Žijeme
ve finančním systému, který umožňuje vytvářet peníze z dluhu privilegované vrstvě, která má díky tomu moc ovládat dnes celou planetu.

Těmto megalichvářům posluhují média a lžou, jako když tiskne. Klaní se jim politici, jedno zda zprava či zleva, protože všichni akceptovali toto božstvo finančních trhů, které navíc našlo svou oporu ve zvrácených toxických ekonomických teoriích. Stali jsme se obětí rakoviny. Budoucnost mladých lidí v Evropě požírá chamtivost  banksterských elit, šílenců, kteří se nebudou štítit použít arzenál  atomových zbraní, budou-li v tom spatřovat možnost, jak si udržet nadvládu nad světem.  Oni nepotřebují přece, aby nás bylo na zeměkouli tolik!!!

Jsme okupováni i dnes a nechali jsme se ošálit růžovou vizí společné, spravedlivé a humánní Evropy. Evropy, která by byla opravdu demokratická a která měla být budována původně na základě svobodné vůle občanů a demokraticky. Evropská unie je však obrovským zklamáním,  zcela selhala v řešení krize,která byla vyvolána uměle s cílem světové bankrotokracie  urvat  z bohatství Evropy  co největší kořist. Představitelé EU, zejména nikým nevolení, se stali loutkami a posluhovači psychopatů, kterým jsou lidské životy ukradené.   Bankovní unie a rozšíření unie na transatlantickou zónu volného obchodu s USA znamená definitivní ztrátu státní suverenity a  nastoupení cesty k totalitě, která bude možná horší než ta, kterou jsme před 45 léty zažili.  To, co se na nás chystá, je lavina, která už nebude mít s dodržováním lidských práv nic společného.  

Naše svoboda je ohrožena!

Ovládněme peníze, pak teprve budeme moci řešit ekonomiku, zaměstnanost a zachování důstojnosti člověka.   Současný finanční systém a demokracie nejsou slučitelné!!!!!

Květa Lauterbachová


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press