Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva iniciativy Ne základnám předaná na Ukrajinské velvyslanectví

18.4.2014 - iniciativa Ne základnám

Jeho Excelence
Borys Zajčuk ,
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice
Adresa: Charlese de Gaulla 29,
160 00 Praha 6, Česká republika.

Vaše excelence,

jsme občanská iniciativa Ne základnám, které vznikla roku 2006 jako reakce proti umístění cizí vojenské základny na svrchovaném území České republiky. Dlouhodobě sledujeme geopolitické dění ve světě a současná situace na Ukrajině potvrzuje naše dřívější vyjádření o pokračování studené války v jiné, skryté formě do dnešních dnů. Bohužel.

Považujeme to za ohrožení míru nejen v ukrajinsko-ruském regionu, nýbrž - kvůli silám, které jsou na ukrajinské krizi zaangažovány - za ohrožení míru překračující i evropský rozměr, za ohrožení míru na celém světě. S politováním musíme konstatovat, že byl znehodnocen základní pilíř světového míru, dokument Charta OSN a jeho odkaz:MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI

• uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvunevýslovné strasti,
• prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých,
• vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva,
• podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě.

Pro návrat k těmto hodnotám je nutné opustit všechny formy násilí ohorožující lidské životy, násilného zmocňování se či obsazování území a majetku ať státního, tak soukromého. Na druhé straně je nezbytné se se vší rozhodností postavit proti aroganci a pokrytectví některých politických sil a proti šířícímu se neonacismu a neofašismu kdekoliv ve světě. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina vnitrostátních i mezinárodních rozporů má diplomatická řešení.

Naše iniciativa se Vaším prostřednictvím obrací na státní orgány Ukrajiny s výzvou, aby nepřipustily nebo jen s maximální zdrženlivostí použily vojenské síly při řešení nepokojů na Ukrajině.

Chápeme velmi tíživou sociální situaci běžných občanů Ukrajiny, vždyť mnozí z nich ji vzdorují jen za cenu práce v zahraničí, mj. i v České republice. Je proto pochopitelné, že zlepšení tohoto stavu mnozí ukrajinští občané a politici spojují s těsnějšími ekonomickými vztahy s EU. Varujeme je však před zbrklým postupem, před naivní vírou v brzké a automatické zlepšení. Zkušenost občanů ČR, jak podnikatelů, tak zaměstnanců, obzvláště s oblasti zemědělství a potravinářství, ukázala na zásadní význam přístupových podmínek, které je třeba pečlivě, promyšleně a často tvrdě vyjednat. Přístupové jednání přitom musí být otevřené, jinak později hrozí nepříjemné střízlivění širokých vrstev z iluzí.
Jsme názoru, že za vyhrocení situace na Ukrajině nese největší zodpovědnost reprezentace EU, která nebyla schopna při svých krocích k snaze o rozšíření Unie  vycházet z reálných podkladů. Je znakem pokrytectví představitelů EU, když ty ukrajinské politiky, s nimiž roky vyjednávala asociační dohodu, dnes odsuzuje a vyčítá jim mnohaletou korupci a klientelismus. Část viny ovšem padá i na některé ukrajinské síly, když násilím svrhly legální vládu vzešlou z voleb, které osvědčily mezinárodní kritéria férových, demokratických voleb. Evropskou hodnotu občanského vzdoru proti takové vládě je podle nás požadavek a uskutečnění referenda, nikoli ozbrojené násilí, zabíjení, nedodržování dohod ap., nechť si představitelé EU povídají cokoli. Za velmi nebezpečné máme podporování extrémistických, fašizoidních a nebo i přímo fašistických skupin. Netolerance, agresivita, klacek či samopal nejsou demokratickými argumenty a nemohou nastolit dlouhodobý klid a být základem pro rozvoj společnosti. Platí to pro obě strany barikád, pro každou vládu, ať již vzešlou z voleb či převratu.

Obracíme se na ukrajinské politické činitele, vládní, regionální, místní - usedněte ke stolům a jednejte. Vláda i zástupci tzv. separatistů nemají jiný mandát, než mandát pouličního násilí vůči spoluobčanům, politikům či dokonce parlamentu posvěcený ozbrojenci a zbraněmi. Ti, které vynesl do popředí Majdan, se nemohou poměřovat s oponenty jiným, než majdanským metrem. Jakou laťku si noví představitelé Ukrajiny za účasti EU a USA nastavili, takovou ji budou mít. Do té doby, než podstoupí řádné, demokratické, svobodné a čestné volby.
Každému násilí a aroganci dříve nebo později dojde dech a jejich strůjcům je vystaven účet, často s trpkými úroky. Proto si dovolujeme Vašim prostřednictvím obrátit na Parlament Ukrajiny, aby se vyvaroval  šíření nenávisti k jiným národům, aby nesouhlasil se vznikem cizích vojenských základen na Ukrajině a naopak, aby využil demokratických práv občanů Ukrajiny a uklidnil znejistěné či rozvášněné občany uspořádáním férových prezidentských a parlamentních voleb. Takové volby ukáží skutečné rozložení názorů obyvatel a načrtnou možnosti dalšího politického vývoje Ukrajiny. 
Ať již dopadnou jakkoli, měli by se vítězové zachovat vůči neúspěšným velkoryse. Nálady jsou velmi vzedmuté, a nejde jen o ně. Nepokoje na Ukrajině se staly geopolitickým problémem, který vyhrotil vztahy velmocí. Je jen a jen na Ukrajincích, zda projeví dostatečnou zdrženlivost, nakolik odmítnou vměšování cizích států, třebaže se tvářících přátelsky, nastoupí cestu uklidnění a porozumění. Pokud tuto zodpovědnost neunesou, čeká Ukrajinu, Rusko, Evropu a celý další svět nebezpečné období, možná tragédie nesmírného rozsahu.
Ukrajinci mají sice mladý stát, ale jsou starý národ. Prošli dějinami nelehkou cestou, mají jizvy, které nemusí řada z nich vnímat jako zahojené. Lékem však není jizva na těle protivníka, nýbrž náplast demokracie, korektního jednání. Ukrajinská reprezentace má nyní v ruce velmi silné karty pro vyjednávání, má co nabídnout a má co získat, neboť ve hře velmocí je příliš mnoho. Kéž by budoucí historici mohli psát o státnické prozíravosti současných ukrajinských politiků.


S úctou

za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press