Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Chartu OSN po ránu určitě ve státech používáme

3.5.2014 - iniciativa Ne základnám

Jeho excelence,
Norman L. Eisen,
Velvyslanec USA v České republice
Tržiště 365/15, 1
118 00 Praha 1-Malá Strana, Česká republika Praha 16.4.2014


Vaše excelence,

jsme občanská iniciativa Ne základnám, která vznikla roku 2006 jako reakce proti umístění cizí vojenské základny na svrchovaném území České republiky. Dlouhodobě sledujeme geopolitické dění ve světě a současná situace na Ukrajině potvrzuje naše dřívější vyjádření o pokračování studené války v jiné, skryté formě do dnešních dnů. Bohužel.

Považujeme to za ohrožení míru nejen v ukrajinsko-ruském regionu, nýbrž - kvůli silám, které jsou na ukrajinské krizi zaangažovány - za ohrožení míru překračující i evropský rozměr, za ohrožení míru na celém světě. S politováním musíme konstatovat, že byl znehodnocen základní pilíř světového míru, dokument Charta OSN a jeho odkaz:

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI

• uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvunevýslovné strasti,
• prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých,
• vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva,
• podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě.

Pro návrat k těmto hodnotám je nutné opustit všechny formy násilí ohorožující lidské životy, násilného zmocňování se či obsazování území a majetku ať státního, tak soukromého. Na druhé straně je nezbytné se se vší rozhodností postavit proti aroganci a pokrytectví některých politických sil a proti šířícímu se neonacismu a neofašismu kdekoliv ve světě. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina vnitrostátních i mezinárodních rozporů má diplomatická řešení.

Naše iniciativa se Vaším prostřednictvím obrací na státní představitele USA s výzvou, aby odmítli použití  vojenské síly při řešení nepokojů na Ukrajině.

Oceňujme Vaši osobní angažovanost v boji proti korupci v ČR, i my jsme sbírali podpisy pod petice za přijetí zákona o majetkovém přiznání, resp. o prokazování původu příjmů a podporovali jsme kroky občanské iniciativy Rekonstrukce státu. Ekonomická soutěž musí být férová, stát musí postupovat vůči všem spravedlivě a musí pracovat účelně, efektivně. Stejné principy musejí platit i v politice. Na těchto základech ostatně vznikala před lety i naše iniciativa, když tehdejší vláda ČR a USA chtěli vybudovat v ČR (v Brdech) radarovou základnu Národního protiraketového systému USA, resp. s tím spojenou raketovou základnu v Polsku. Oponovali jsme tehdy, že jejich zdůvodnění je lživé a proti proklamovanému nebezpečí z Íránu a KLDR neúčelné a že je namířemo proti Rusku. Falešnost tehdejších tvrzení vládních představitelů ČR a USA potvrdil před měsícem právě v souvislosti s ukrajinskou krizí republikánský senátor a někdejší prezidentský kandidát John McCain, když požadoval výstavbu zmíněného systému právě jako zařízení proti Rusku.
S touto zkušeností proti velmi obezřetně hledíme na angažovanost USA ve středo a východoevropském prostoru. A, žel, opět nalézáme v postojích reprezentace USA k nepokojům na Ukrajině nedůvěryhodné prvky.     
Jsme názoru, že za vyhrocení situace na Ukrajině nese největší zodpovědnost reprezentace EU, která nebyla schopna při svých krocích k snaze o rozšíření Unie  vycházet z reálných podkladů. Je znakem pokrytectví představitelů EU, když ty ukrajinské politiky, s nimiž roky vyjednávala asociační dohodu, dnes odsuzuje a vyčítá jim mnohaletou korupci a klientelismus. Je smutné, že obdobnou pozici zaujali i představitelé USA a že při ekonomické podpoře občanských hnutí na Ukrajině při formování a rozvoji občanské aktivity se nezdrželi podpory extremistů. Část viny totiž padá i na některé ukrajinské síly, když násilím svrhly legální vládu vzešlou z voleb, které osvědčily mezinárodní kritéria férových, demokratických voleb. Evropskou hodnotu občanského vzdoru proti takové vládě je podle nás požadavek a uskutečnění referenda, nikoli ozbrojené násilí, zabíjení, nedodržování dohod ap., nechť si představitelé EU povídají cokoli. Za velmi nebezpečné máme podporování extrémistických, fašizoidních a nebo i přímo fašistických skupin; v tomto nemá vedení USA čisté svědomí. Netolerance, agresivita, klacek či samopal nejsou demokratickými argumenty a nemohou nastolit dlouhodobý klid a být základem pro rozvoj společnosti. Platí to pro obě strany barikád, pro každou vládu, ať již vzešlou z voleb či převratu.

Považujeme za nesmírně trapná a nedůvěryhodná vystoupení představitelů USA, která kritizují kroky současné ukrajinské opozice, tzv. separatistů, a Ruska, neboť podobné, odsouzeníhodné postupy použily USA a EU v nedávných letech při balkánské krizi, v Iráku, Sýrii, Libyii a zejména při gradaci ukrajinské krize samé. 
Ty, které vynesl do popředí Majdan, nelze poměřovat s oponenty jiným, než majdanským metrem. Jakou laťku přitom noví představitelé Ukrajiny za účasti EU a USA nastavili, takovou ji budou mít. Do té doby, než podstoupí řádné, demokratické, svobodné a čestné volby.
Každému násilí a aroganci dříve nebo později dojde dech a jejich strůjcům je vystaven účet, často s trpkými úroky. Již se účtuje v Afghánistánu, v Iráku a příjdou i další země. Proto si dovolujeme Vašim prostřednictvím obrátit na představitele USA, aby se vyvarovali podobně krátkozrakých rozhodnutí, které v konečném důsledku vedly k politickým prohrám USA a diskreditaci euroatlantických hodnot. Vyvarujte se podněcování nenávisti k jiným národům, zdržte se vojenské zainteresovanosti na Ukrajině a naopak veďte nové vedení Ukrajiny, aby využilo demokratických práv svých občanů a uklidnilo znejistěné či rozvášněné občany uspořádáním férových prezidentských a parlamentních voleb. Takové volby ukáží skutečné rozložení názorů obyvatel a načrtnou možnosti dalšího politického vývoje Ukrajiny. 
Spojené státy americké mají nesmírnou politickou, vojenskou a ekonomickou moc - a také tomu odpovídající zodpovědnost. Chápeme, že máte - jako všechny jiné státy - své národní zájmy. Vaše právo je prosazovat za hranicemi své země končí tam, kde začíná právo té které konkrétní země. Místo konkurenčního, konfrontačního přístupu však můžete volit přístup kooperační, vzájemně výhodou spolupráci. Konejte proto tímto způsobem a využijte partnersky ve vztazích s Ukrajinou a Ruskem svůj ekonomický potenciál. Získáte přínos větší a dlouhodobější, než drsným politickým či dokonce vojenským nátlakem. K odtržení Krymu od Ukrajiny, možná pochybným způsobem, by nedošlo bez předchozí agresivity původní opozice a jejích scestných kroků, když se stala - právě s podporou EU a USA - novým politickým vedení Ukrajiny. Prohloubení krize stupňováním odvet či novými provokacemi je hrou s nebezpečným ohněm přinejmenším evropské, ale spíše globální konfrontace. Již nepřímé konflikty způsobily obrovské lidské ztráty a škody na různých místech světa. Proto apelujeme na politické činitele všech zúčastněných stran, aby s největší obezřetností zvažovali každý krok a každou reakci, každé slovo, každý skutek, zvláště na možné provokace, aby tak zabránili eskalaci konfliktu. Vtažení ozbrojených sil Ruska či NATO do problému, jejich vstup na Ukrajinu, by mělo neodhadnutelný vývoj.
Vyzýváme Vaším prostřednictvím představitele Spojených států amerických, aby zasedli k jednacím stolům a řešili problém diplomaticky, politickým jednáním s uplatnění demokratických práv občanů Ukrajiny v prezidentských a parlamentních volbách .

S úctou

za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press