Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zastavte fanatismus

2.9.2014 - iniciativa Ne základnám
My lidé se nechceme dostat do situace, kdy za měsíc, půl roku, se budeme dívat zpět a říkat, jak je to možné, že se to stalo, jak jsme to mohli dopustit.
Zastavme řinčení zbraní, zastavme svojí nenávist, začněme mluvit o míru, začněme hledat partnerské vztahy.
Prosíme.

Nemůžeme být neteční k současným světovým událostem a konání summitu NATO, a proto svoláváme na zítra od 7,00 hodin protestní shromáždění před Úřad vlády ČR. I jediný hlas volající po míru má větší smysl, než stovky volajících po válce. 
4.9.2014 od 10,30 hodin Vás zveme na tiskovou konferenci Evropané proti válce pořádanou v Syndikátu novinářů, Senovážné náměstí 23. Praha 1. 

za sdružené iniciativy a hnutí
v Evropané proti válce
Eva Novotná,
mluvčí iniciativy Ne základnám

 

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI

uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti,
prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velikých i malých,
vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva a
podporovati sociální pokrok a zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě,

A K TOMU CÍLI

pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé,
sjednotiti své síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti,
přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu, a
používati mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů,

ROZHODLI JSME SE SDRUŽITI SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM DOSÁHLI TĚCHTO ZÁMĚRŮ.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press