Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Protest u Úřadu vlády ČR, podpora demonstrace na Slovensku s tisícovou účastí

13.3.2015 - Iniciativa Ne základnám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

hodně zdaru vaší dnešní akci a stejně tak vaší mírové, protimilitaristické činnosti vám přeje Iniciativa Ne základnám z Prahy.

Roky soustavně sledujeme mezinárodní situaci a se značným znepokojením konstatujeme, že jednání a činy politiků ji v posledním roce značně zhoršily, ba vyhrotily. Pás válek, teroru, chaosu a rozpadu států od Afghánistánu po Libyii se rozšířil o Ukrajinu, napětí se obnovuje v Indočíně, v Jižní Americe, ale zejména v Evropě. Naše občanská iniciativa, která vznikla r. 2006, aby se postavila úmyslu vlád USA a ČR instalovat v České republice radar Národní protiraketové obrany USA, a se která po odvolání tohoto záměru soustředila i na jiné problematické oblasti, jako např. na uzákonění celostátního referenda, na přijetí zákona o majetkovém přiznání, na obranu důstojných podmínek života občanů atd., se opět musí více zaměřit na původní téma a obnovit mezinárodní spolupráci. Před lety naše tři petice proti radaru, resp. za referendum o jeho umístění podepsaly statisíce lidí - celkem to bylo asi půl miliónu podpisů - a mezi nimi tisíce cizinců z desítek zemí: kupř. Německa, Belgie, Francie, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, ale i USA. Nejvíce podpisů však bylo ze Slovenska. Děkujeme vám! Radar dlouhodobě odmítaly zhruba ¾ občanů ČR a zhruba stejné množství podporovalo rozhodnutí referendem. Proti radaru se postavili občané a politici napříč politickým spektrem včetně významné části voličů tehdy nejsilnější vládní strany ODS – z nich přibližně polovina.

Taktéž dnes za mír, proti válce, za partnerské, rovnoprávné vztahy mezi národy vystupují občané levicoví i pravicoví, komunisté i konzervativci, sociální demokraté, liberálové, křesťané, zelení, nacionalisté. Stejně tak však hlasy pro zvýšení zbrojních výdajů, zřízení cizích základen, dodávky zbraní do znesvářených regionů, účelová vojenská cvičení znějí z úst pravicových i levicových rétorů. Právo na život, na mír je nejzákladnějším lidským právem, přesto však existují společenské kruhy, které dbají jen svého života a na životy jiných nehledí. Prezident USA generál Dwight Eisenhower před 55 lety varoval před mocí vojensko-průmyslového komplexu. Marně, zbrojaři měly a mají prsty – a hlavně kapsy – v mnoha válkách. A přidaly se k nim ropné, energetické a farmaceutické koncerny. Oligarchové a finančníci tak společně pěstují v politice fanatiky, cyniky, sociopaty a jiné psychopaty, snižují a odsouvají vůli občanů – jde jim společně o obrovské zisky, moc, status, o šílené iluze, ambice, frustrace. Nejdou přímo, férově, nýbrž manipulují, mlží, lžou, intrikují, provokují, podvádějí. Nejde základna? Tak alespoň cvičení. Lidé jsou v klidu? Tak zkusme atentát...

Jsme velmi rádi, že v odporu proti válce nejsme sami, že stejného přesvědčení jsou občané na Slovensku, v Německu, Francii, Řecku a v dalších zemích. Spolu dokážeme více. K tomu slouží i systémy kolektivní bezpečnosti – pokud jsou obranné. Zvrhne-li se však aliance v agresivní pakt, je to popření původního smyslu, ukradení solidárního nástroje a jeho přeměna ve znásobené zlo. Spojené státy americké mají po světě okolo 800 základen, svět však kvůli tomu bezpečnější není. Naopak Vietnam, Irák, Afghánistán se staly symbolem nesmírného utrpení nevinných lidí. A v USA, ale i jinde, jsou nadále velmi silné kruhy, které opět usilují o svoji vládu nad světem bez ohledu na práva jiných. Expandují do politiky a médií, ovládly vedení politických stran, veřejnoprávní média, utajeně připravují obchodní smlouvy jako např. TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) a chystají a provozují války. Vojenské rozpočty místo toho, aby klesaly (a snižovaly tím daně a státní dluhy), tak stoupají. Armády místo toho, aby se vůči sobě staly otevřenější, a tím bezbranější, a místo toho, aby pomáhaly při živelních katastrofách a obnově života, tak se uzavírají, utajují, vyzbrojují novými zbraněmi. Slovo válka přestává být sprostým a v myslích lidí má stát válka akceptovatelnou věcí. To životu nesvědčí.

Dobře, že o sobě víme. Vyměňujme si poznatky, zkušenosti, informujme se o akcích, koordinujme je. Setkávejme se, vyměňujme si odborníky, spolupracujme. Braňme mír, protože život – za to stojí!


za Iniciativu Ne základnám
Eva novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press