Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Souhlas ministrů je málo!

24.3.2015 - Ing. Jiří Sobotka CSc – NE účasti ČR ve válkách

Tak nám vláda ČSSD-ANO-KDU ČSL oznámila, že dala souhlas k přítomnosti jednotky US Army na území České republiky. Berte neberte - take it or leave it.

Další informace přinesla a přinášejí média ze zdrojů, které chtějí i nechtějí být jmenovány. Proto víme, že se jedná o několik desítek obrněných vozů. Proto víme, že obrněná vozidla přijedou „po vlastní ose“ z Estonska, kde se účastnila manévrů. Proč zrovna v Estonsku a ne třeba v Holandsku, které je také u moře ? Možná je to proto, že Holandsko hranici s Ruskem nemá a Estonsko hranici s Ruskem má.

Je to demonstrace ozbrojené síly USA. Ze strany USA bylo oznámeno, že je to demonstrace odhodlání bránit spojence USA v Evropě. Proti čemu ? Proti komu ? To oznámeno nebylo. Ať si to každý domyslí podle přísloví „Chytrému napověz, hloupému dolož“.

Obrněná vozidla US Army nepřekročí severní hranici České republiky na jednom místě. Média nesdělila proč. Nějaké vojensko taktické úvahy v tom mohou i nemusí být. Po té se ale stejně všichni sejdou v Praze. K důvodům může patřit i to, že si chtějí nechat udělat groupe photograf (skupinovou fotografii) jako důkaz, že v tomto světoznámém městě v uniformě US Army byli. Praha má největší historickou část ze všech hlavních měst na světě. Je zde možno vidět stavby všech architektonických slohů včetně kubismu. V Praze je Univerzita, která tu byla víc jak století před tím než v 1492 byla objevena Amerika.

Media upozornila obyvatelstvo ČR že vojáci US Army jsou ozbrojeni. Informovala, že během pobytu v ČR je bude doprovázet česká vojenská policie.

O datu překročení hranic České republiky bylo zřejmě rozhodnuto bez české vlády. Ta by se vší pravděpodobností březen nedoporučila. Pro Čechy má březen historickou pachuť, protože v březnu 1939 překročila naše hranice německá Wehrmacht.

Prý se počítá s projevy nevole českého obyvatelstva. V tom případě bude trasa změněna a taková místa konvoj objede . Celkově lze konstatovat, že média sdělila občanům různé podrobnosti, avšak nikoliv to, co je podstatné. Neinformovala zda k přítomnosti vojáků US Army na území České republiky stačí souhlas vlády.

Média měla informovat, že v Ústavě České republiky je stanoveno, že „k přijetí usnesení o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů“ (Článek 39, odstavec 3).

V Ústavě České republiky není zakotveno, že o přijetí usnesení o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky může rozhodnout vláda České republiky. Co teď ?

Když už se stalo a vláda ČSSD-ANO-KDU ČSL veřejnosti oznámila, že usnesení o souhlasu k přítomnosti vojáků US Army na území České republiky přijala, má nyní povinnost občanům oznámit, že k tomu neměla pravomoc. Že porušila Ústavu České republiky, protože Ústava České republiky ji takovou pravomoc nedává.

Souhlas vlády ČSSD-ANO-KDU ČSL k přítomnosti jednotky US Army na území České republiky je tedy neplatný.

Ale to není všechno. Senát, jehož souhlas k příjezdu vojáků US Army na území České republiky je podmínkou, jednání o tom zamítl.


Praha 21.3.2015 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press