Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Iniciativa Ne základnám je silou, které se stratégové plánující budoucnost České republiky bojí

31.3.2015 - Iniciativa Ne základnám

 

Reagujeme na mediálně zveřejněné prohlášení několika bývalých členů Iniciativy Ne základnám a to přikládáme pod toto prohlášení

Prohlášení Iniciativy Ne základnám

Iniciativa Ne základnám ČR, o.s. ze stanov registrovaných na Ministerstvu vnitra ČR dne 22.5. 2007 má poslání a cíle:


a) podpora občanských iniciativ a aktivit za mír, nenásilí a nediskriminaci
b) podpora občanských iniciativ a aktivit za odzbrojení a proti základnám cizích ozbrojených sil na území České republiky, zejména radarové základny USA

Tyto činnosti aktivně v plném rozsahu Iniciativa Ne základnám zabezpečuje a jako jedna z iniciativ se zapojuje do témat, která hýbala a hýbají společností. Se vší rozhodností po dohodě s řadou iniciativ a hnutí, v souladu se stanovami a závazku

NIKDY NEPŘIPUSTIT EXISTENCI JAKÉKOLIV CIZÍ VOJENSKÉ ZÁKLADNY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

přijala prohlášení proti demostraci síly americké armády na území České republiky. Ve stejném duchu byla přijata prohlášení i ostatních spoluúčastníků protestního shromáždění na Václavském náměstí 28.3.2015:

- Hnutí za přímou demokracii
- Humanistické hnutí
- Svět bez válek a násilí
- Socialistická solidarita
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Spojenectví práce a solidarity
- Strana demokratického socialismu
- Světová rada míru
- Lenka Procházková, Jan Koral a Karel Růžička

Iniciativa Ne základnám tak i nadále naplňuje své poslání a tvrzení, že naplnila své poslání v roce 2009 jsou v ostrém rozporu se současnou situací a aktuální hrozbou vzniku cizí vojenské základny na území České republiky.

Kampaň za referendum k možnosti vzniku takové základny stále trvá, dostává jinou, aktuální podobu. V roce 2007 nebyly vojenské základny USA v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a tisíce občanů a desítky osobností tak logicky nemusí mít stejně, jako ČSSD, na geopolitický vývoj shodný pohled, který je prezentován Iniciativou Ne základnám.

Po 8 letech tak zákonitě nemůže iniciativa reprezentovat všechny, kteří se účastnili aktivní činnosti do roku 2009, což ji neubírá nic z její legitimity a oprávněnosti mluvit za ty, kteří své postoje nezměnili.

V roce 2009 byl od bývalých členů Iniciativy Ne základnám vznesen požadavek, aby byla iniciativa zrušena. Požadavek byl pro svojí krátkozrakost a neopodstatněnost odmítnut.

Uvádíme něco málo faktů z činnosti Iniciativy Ne základnám, údajně několika osob:

- 17.10.2008 - Národ sobě – odmítnutí cizí vojenské základny v ČR 

- 22.06.2009 - 11 litrů pro MHMP
- 19.08.2009 - Balony přání, ,, Už niky žádná cizí vojska v ČR „
- 21.08.2009 - Republika kolem Poslanecké sněmovny
- 21.08.2009 - Okresy proti cizí vojenské základně v ČR
- 21.05.2009 - Pravda a láska po dvaceti letech
- 31.03.2010 - Zlikvidujte základny v Evropě
- 30.08.2010 - Nechceme být ,,centrem„ raketové obrany
- 15.10.2010 - Ne vojenskému raketovému centru v ČR
- 18.03.2011 - Sociální stát si vzít nedáme
- 22.04.2011 - Vládo, to si líbit nedáme, nejsme malé děti
- 25.10.2011 - Pohřeb iluzí demokracie, uctění památky u rakve, zapálení svíčky, položení květin
- 01.10.2012 - Bráníme své životy – odmítnutí režimu vedoucího většinu občanů do chudoby
- 26.03.2012 - Připomenutí svátku práce
- 12.11.2012 - Pád vlády, vláda končí na dlažbě
- 03.01.2013 - Květnové povstání českého lidu - chceme nové volby
- 20.05.2013 - Odmítáme rekatolizaci, odmítáme Mariánský sloup
- 03.06.2013 - Stop církevním restitucím
- 14.06.2013 - předání dopisu pro papeže Františka kardinálu Dukovi
- 02.08.2013 - Občané proti okupaci
- 13.11.2013 - Kam nás zavedli politici po 24 letech
- 16.06.2014 - Demokracie a media
- 23.06.2014 - Manifest proti ohrožení Evropy válkou
- 17.07.2014 - Evropané proti válce
- 01.09.2014 - Stop rakovině zvané NATO
- 30.09.2014 - No pasarán! Praha není Kyjev!
- 02.10.2014 - Vyjádření nesouhlasu s Pražským majdanem
- 10.11.2014 - Český scénář majdanu nepřipustíme, prezidenta si vzít nenecháme a stojíme proti hnědnutí společnosti 
- 19.02.2015 - Vyhlášení celosvětového požadavku na zestátnění zbrojního průmyslu. NATO – hrozba pro Evropu
- 16.03.2015 - Protest proti invazi americké armády do ČR

Uvedená data jsou daty podání, oznamující shromáždění na MHMP.

Tvrzení bývalých lídrů Iniciatvy Ne základnám, že se v mediích začaly objevovat postoje Iniciativy Ne základnám nápadně blízké kremelské rétorice, mají stejnou váhu, jako prohlášení, kdo sestřelil letadlo MH17.

Dovolíme si připomenout poslední věty z prohlášení Iniciativy Ne základnám vydané společně s ostatními iniciativami, hnutími, politickými hnutími a stranami.

Nechceme demonstraci síly a válečnou propagandu!
Chceme dát šanci míru!
Chceme karavanu míru!

Iniciativa Ne základnám tady není od toho a ani nehodlá veřejně prát prádlo iniciativ či hnutí. Každý má právo napsat svoje stanovisko, právo medií je zveřejnit co považují za správné a pravdivé.


Za Iiciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí                                                                         Praha 30.3.2015

 


 

 

Bývalí lídři Ne základnám: Iniciativa už není, co byla, mluví jako Kreml

Jan Májíček, Ivona Novomestská Remundová a Jana Jedličková rozeslali do médií prohlášení, v němž se distancují od černobílého vidění světa šířeného lidmi, kteří dnes využívají značku Ne základnám. Dokument přetiskujeme.

S rostoucí eskalací napětí mezi Západem a Východem a s blížícím se průjezdem aliančního konvoje Českou republikou se v médiích začaly objevovat postoje „iniciativy Ne základnám“ nápadně blízké kremelské rétorice. Někteří bývalí lídři iniciativy upozorňují, že iniciativa Ne základnám naplnila své poslání v roce 2009 a uskupení vystupující pod její hlavičkou nereprezentuje osobnosti a občany, kteří s iniciativou před lety spojili své jméno.

V letech 2006 až 2009 Iniciativa Ne základnám spojila tisíce občanů v protestu proti záměru umístit vojenskou základnu Spojených států na území České republiky. Díky svému monotematickému zaměření získala iniciativa podporu řady osobností a přitáhla pozornost občanů napříč republikou i politickým spektrem. Stala se tak jedním z nejúspěšnějších občanských hnutí od doby Sametové revoluce.

Poté, co Barack Obama v roce 2009 plány na umístění radaru odvolal a padl i plán na zřízení raketového centra, bylo naplněno poslání, jež si iniciativa vetkla jako svůj cíl. Pod hlavičkou sdružení Ne základnám nadále působila skupinka několika jedinců, kteří se vyjadřovali k rozličným společenským tématům, vesměs však pod prahem pozornosti veřejnosti a médií. S rozvíjejícím se konfliktem na Ukrajině tato skupina začala jménem iniciativy vydávat stanoviska nápadně připomínající kremelskou rétoriku.

Jako občané, kteří s iniciativou Ne základnám spojili své jméno a věnovali velké množství energie jejímu rozvoji napříč regiony České republiky, bychom se chtěli jasně distancovat od postojů uskupení, které v současnosti vystupuje pod jménem „Iniciativa Ne základnám“.

V souladu s hodnotami, které nás vedly k odmítnutí umístění americké vojenské základny na našem území a ke kritice některých kroků tehdejší americké administrativy, odsuzujeme ruskou anexi Krymu, vojenskou podporu Ruské federace separatistickým skupinám na východě Ukrajiny a kremelskou mediální propagandu.

Odmítáme jednostranné černobílé vidění světa, které redukuje veřejnou diskuzi o zahraniční politice na boj mezi říšemi dobra a zla, polarizuje společnost a posiluje na jedné straně protiamerické a na druhé straně protiruské postoje. Považujeme za koherentní vyzývat k dodržování lidských práv jak na východě, tak na západě. Stejně, jako jsme kritizovali Bushovu administrativu za porušování lidských práv v amerických věznicích, tedy odsuzujeme perzekuci gayů a potlačování svobody slova v Putinově režimu.

Tak, jako jsme zpochybňovali legitimitu vojenské intervence v Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, neváháme odsoudit ruskou anexi Krymu jako přímé porušení závazků vyplývajících z Budapešťského memoranda. Porušení mezinárodního práva na jedné straně zeměkoule nelegitimizuje porušení mezinárodního práva na straně druhé. Pocit ohrožení z rozšiřování Severoatlantické aliance, i kdyby byl opodstatněný, neopravňuje Ruskou federaci k narušování suverenity sousedních států.

Jedním z hlavních důvodů našeho nesouhlasu s projektem protiraketové obrany byla obava, že by vznik tohoto systému mohl narušit strategickou stabilitu a vyvolat nové závody ve zbrojení. I nyní, více než kdy dříve, je třeba rozvíjet celospolečenskou debatu o možných dopadech alianční a evropské zahraniční politiky na eskalaci napětí mezi západem a východem a o roli, kterou Spojené státy a Evropská unie sehrály při vzniku současné tragické situace na Ukrajině.

Je na místě diskutovat o tom, zda vyzbrojení Ukrajiny západními státy přispěje k ukončení konfliktu, či jen potvrdí tvrzení kremelské propagandy a zvýší tak podporu Putinova režimu. Je možné bavit se o tom, zda zprávy o průjezdu aliančního konvoje východní Evropou neposílí v ruské populaci protizápadní postoje podobně, jako zprávy o vojenských cvičeních Ruské federace posilují protiruské nálady u nás. Aby tato diskuze byla důvěryhodná, musí však vycházet od těch, kdo se dokáží oprostit od černobílého vidění světa.

Závěrem bychom chtěli vyzvat média, aby vzala na vědomí, že Iniciativa Ne základnám naplnila své poslání v roce 2009 a jakákoliv stanoviska vydávaná jejím jménem v žádném případě nereprezentují tisíce občanů a desítky osobností, které s iniciativou spojily své jméno v kampani za referendum o vybudování amerického radaru v ČR.

Jan Májíček, spoluzakladatel Iniciativy Ne základnám a její mluvčí v letech 2006 až 2010
Ivona Novomestská Remundová, spoluzakladatelka Iniciativy Ne základnám, koordinátorka regionálních skupin a mluvčí iniciativy v letech 2007 a 2008
Jana Jedličková, spoluzakladatelka a koordinátorka brněnské skupiny Iniciativy Ne základnám v letech 2007 a 2008

 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press