Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Poděkování a co dál

1.4.2015 - Iniciativa Ne základnám

 

I přes pečlivě utajovanou operaci, která se připravovala dávno před souhlasným usnesením Vlády ČR z 16.3. 2015, umožnit tzv. průjezd americké armády Českou republikou, se během 10 dní podařilo připravit a zkoordinovat akci na Václavském náměstí dne 28.3. 2015 – Občanský protest proti demonstraci síly armády USA, zbabělosti a zradě našich politiků .

( Výsledek jednání vlády, 16.3. 2015 - bod 21) - Informace o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 č.j. 295/15 Předkládá: ministry obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila. )

Myslíme si, že jménem všech spoluorganizátorů patří vám účastníkům i příznivcům poděkování. Veliké díky patří zejména těm, kteří neváhali pro připomenutí – Už nikdy žádná cizí vojenská základna v České republice -, přijet z kteréhokoliv koutu republiky.

Přes neskutečnou mediální masáž , která nemá v historii České republiky a ani bývalého Československa v pohledu současných informačních technologií ( počtu televizních kanálů, počtu ,, správně“ orientovaných    periodik ) obdoby, zvítězil zdravý rozum.

Přes provokace, které byly po celé republice proti účastníkům protestujících proti  tzv. průjedu americké armády směřovány, nedošlo k žádné vážné situaci, která by odstartovala ještě větší napětí ve společnosti.

Ještě jednou dík všem účastníkům, že se nenechali vyprovokovat verbálním a fyzickým napadáním provokatérů a příznivců americké armády, kdy toto napadání neslo znaky používané nacisty.

Iniciativa Ne základnám se stala terčem útoků a dehonestace. Není to poprvé a za nemalý počet nově přihlášených spolupracovníků Iniciativy Ne základnám můžeme slíbit, že se nenecháme zastrašit.

Povzbuzením pro nás je, že je komu předat štafetový kolík. Mladí lidé nepodléhají válečné propagandě a dokážou se orientovat v našem i mezinárodním dění.

Uvádíme odkazy, a stojí za to si je přečíst. Vláda a Parlament ČR by to měl mít jako četbu povinnou.

http://a2larm.cz/2015/03/rybicka-v-prdeli/

http://aeronet.cz/news/ucastnik-protestniho-zajezdu-pani-co-budete-delat-az-tohle-vase-decko-nas-rezim-navlekne-do-uniformy-a-posle-umrit-na-ukrajinu-do-valky-s-ruskem/


http://solidarita.socsol.cz/2015/akce/zadne-jednotky-usa-na-uzemi-cr

http://solidarita.socsol.cz/2015/akce/proti-demonstraci-vojenske-sily-usa

http://www.svetbezvalek.cz/cs/zprava/demonstrace-28-brezna-2015

http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2015032902

http://www.mirovehnuti.cz/2015/03/prohlaseni-ceskeho-miroveho-hnuti.html

https://www.kscm.cz/politika-kscm/stanoviska-kscm/96496/stanovisko-kscm-k-presunum-obrneneho-konvoje-americke-armady-pres-uzemi-ceske-republiky

https://www.kscm.cz/stanoviska-tiskove-konference-projevy/kscm-v-mediich/96739/rozhovor-s-vojtechem-filipem-na-ct24-29-3-2015

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pravicak-Nadavali-nam-do-rudych-svini-zradcu-a-kolaborantu-protoze-jsme-neposkakovali-kolem-konvoje-Ja-se-na-Americany-pujdu-podivat-pokud-368931

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valka-mezi-ukrajinskymi-oligarchy-se-pry-rozjela-naplno-Analyticka-Spencerova-pise-o-trudnem-osudu-podnikatele-ktery-stal-v-ceste-Americanum-368884

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/poslanci-ep-za-destabilizaci-ukrajiny-je-zodpovedny-zapad/


A co dál?

  1. Jednání Vlády ČR si nenecháme líbit, jsme přesvědčeni, že jednala mimo rámec Ústavy. Nepřipustíme, aby se něco podobného opakovalo.Nepřipustíme vznik cizí vojenské základny na území ČR.

  2. Oslovíme Parlament ČR s vyvádřením, že řada politických stran neplní slib, že zastupují své voliče.

  3. Koho nevolit, to je nezbytné začít průběžně připomínat až do roku 2017.

  4. Vývoj geopolitických událostí jasně ukazuje zkázonosnou úlohu NATO. Zdravý rozum velí z tohoto agresivního útočného paktu co nejrychleji vystoupit a navrhnout jinou koncepci evropské bezpečnosti bez USA a jeho mocenských plánů. Petice k zahájení debty o vystoupení ČR z NATO je v menu petice.

  5. Zveřejníme korespondenci mezi Iniciativou Ne základnám a MO Martinem Stropnickým, premiérem Bohuslavem Sobotkou
  6. Připravíme soubor protestů, aby došlo k naplnění našich záměrů.

    Válka se stává mírem. Skutečnosti jsou obráceny vzhůru nohama.


O realizaci jednotlivých bodů budeme průběžně informovat.S hrůzou konstatujeme,
MÍR ,
není Ústavou ČR a její součástí, Listiny základních práv a svobod, chráněn


Ústava ČR

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD


Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady,
uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press