Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Poděkování za naplnění slov činy.

5.4.2015 - Iniciativa Ne základnám

Držíme základní tezi :

nikdy nepřipustíme cizí vojenskou základnu na území ČESKÉ REPUBLIKY .

Za několik dnů se sešlo pod peticí 1600 podpisů.

Děkujeme všem, kteří se nenechávají zastrašit a mají svůj názor. Je to jediný způsob, jak v budoucnu nezabřednout do neřešitelných situací. Cílem petice je co nejdříve sesbírat pod tuto petici 10 000 podpisů a na půdě Parlamentu České republiky vyvolat jednání s požadavkem na Vládu ČR a Parlament ČR, aby deklarovaly odmítnutí vzniku cizí vojenské základny na území ČR v současnosti i v budoucnosti. 

Náš společný požadavek vychází z Ústavy ČR

Hlava I. čl. 11

Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice jsou měněny jen ústavním zákonem.

A připojujeme:                                 Hlava I.                                                                      
                                                        čl. 2

odst. 1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává jí prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

To je jeden z našich společných cílů a budeme jeho naplnění i nadále realizovat.

Petice

v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním,

určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

 

nechceme cizí vojenské základny na území České republiky, a to ani ve formě rychle rotujících vojenských sil rychlého nasazení,

nechceme, aby se na území České republiky konala vojenská cvičení cizích armád, která demonstrují použití síly při řešení současné složité geopolitické situace v Evropě. K tomu připojujeme své podpisy.

Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet.


 

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

( ulice včetně čísla, město )

Podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 


Petiční výbor:

Eva Novotná Tupolevova 479 Praha 18 Letňany
Marek Řezanka Pod Hybšmankou 1 Praha 5
Milan Neubert Francouzská 11 Praha 2
Jiří Novotný Petra Bezruče 15 Čelákovice 250 88
Kateřina Konečná Na Stráni 11 Nový Jičín
Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR: Eva Novotná


I nadále sledujeme, jak se k otáce demonstrace síly americké armády na území ČR vyjadřují novináři a uvádíme několik postřehů:

Kde jsou ti, kteří skandovali protiválečná hesla na festivalech plných lásky a drog či alespoň obdivovali děti květin a míru? Konvoj odhalil intelektuální, početní a akční bídu levice. Neujasněnost základních tezí, o kterých nepochybovala západoevropská levice už od šedesátých let. Hesla jako „Dejte míru šanci“, „Válka je vůl“, „Žádná raketa není mírová“, „Tanky demokracii ani socialismus nepřivezou“ – jsou dnes mrtva a nebo senilní. Pamětníci chodí demonstrovat snad už pouze před Lidl.

Což o to, to média laskavá byla. Pravda, budiž ke cti České televizi, že v rámci zpravodajství odvysílala tiskovou konferenci hnutí Ne základnám, které proti průjezdu protestovalo. Bohužel musím konstatovat, že přenos konference poukázal spíš na to, v jak žalostném stavu sdružení nyní je, než na cokoliv jiného.

Je dlužno podotknout, že kromě deníku KSČM Haló noviny s kritikou průjezdu vystupovali spíše jednotlivci, jako například komentátor Martin Hekrdla či Petr Uhl. Stárnoucí trockista si vzpomněl na svoje levičácké mládí a nemlčel“.

Nutno konstatovat, pro některé vlastníky pera, i kdyby byl nápis přes celé Václavské náměstí ,,Dejme míru šanci,, , který byl pověšen na tribuně při protestním shromáždění 28.3.2015, tak je pro ně neviditelný.

Ostatně stačí si všimnout, když článek hodnotí průjezd americké základny, kolem čeho našlapuje po špičkách např. usnesení Republikového sněmu ODS:

" Pevně stojíme proti všem, kteří jej zpochybňují nebo kritizují. Staví tak jen Českou republiku do pozice nespolehlivých a podivných spojenců. Dělají ostudu. Odmítáme zpochybňování naší západní orientace, oslavování Ruska a povzbuzování nenávisti vůči našim spojencům. Patříme na západ, ne do sféry vlivu Ruska a nesvobody. Budeme svou pozici pevně hájit."

Mějme pochopení pro různé druhy redaktorů, analytiček, jejich směsicí osobních postojů a situace, kdy oni každý den bruslí na tenkém ledu, neboť jejich výtvory musí být prodejné. Novinařina, psaní článku je prostě živí.

Útoky, různá tvrzení a prohlášení proti Iniciativě Ne základnám jsou logická. Jejich pisatelé počítají se ziskem bodů v očích svých chlebodárců a víry v nezastavení pro ně nezbytných finančních toků.

Bez pomoci medií se válka rozpoutat nedá!


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press