Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vyhláška Ministersva zahraničí ČR o Vídeňské úmluvě

9.4.2015 - Iniciativa Ne základnám

Doba náhod a souhry okolností skončily.

Pomocí lokajů a lokajíčků je postupně rozkládána česká společnost. Pro přemýšlivé občany, kteří si dovlolí mít jiný názor, dokonce mají i tu odvahu protestovat, jsou užívané výrazy ,, rudé prase, bolševiku, putinovče, kremelská svině, tajtrlíci, debilové, naložit vás do dobytčáků a vyvézt do Ruska .. " a dalo by pokračovat, přičemž ti, co se takto vyjadřují, jsou přesvědčeni, to je demokracie. Iniciativa Ne základnám je schopna posoudit, jak se atmosféra ve společnosti mění. Všímá si aktérů typu Alexandr Vondra, Tomáš Klvaňa,tak jsou znovu ve hře, když byly prověřeny světové zkušenosti, jak rozdělovat společnost. Nejen z našeho pohledu a hodnocení se jedná o postupný rozpad právního státu a mluvit o demokracii, kdy násilí, agresivita, hrubost a urážky jsou za demokracii vydávány, tak to o demokracici v České republice lze mluvit opravdu těžko.

Jak docházelo k vměšování se do vnitřních věcí na Ukrajině, a jaká je situace v České republice. Jaká je činnost amerického velvyslance, co by neměl? 

 

Předpis č. 157/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích

Článek 41
1. S výhradou svých výsad a imunit mají všechny osoby, požívající takových výsad a imunit, povinnost dbát zákonů a předpisů přijímajícího státu. Jsou rovněž povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí tohoto státu.
2. Všechna úřední jednání s přijímajícím státem, jimiž je mise pověřena státem vysílajícím, budou vedena s ministerstvem zahraničních věcí přijímajícího státu nebo jiným ministerstvem, o kterém může být dohoda, anebo jejich prostřednictvím.

A skutečnost?

Velvyslanec Schapiro navštívil Olomouc, Hranice na Moravě a Ostravu
Velvyslanec Andrew Schapiro a jeho manželka Tamar Newbergerová zavítali 24. a 25. února na střední a severní Moravu. Svou cestu zahájili v Olomouci, kde se sešli s rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem a následně s místními studenty debatovali o životě a politice v USA a ČR

Velvyslanec Schapiro navštívil Ústí nad Labem
Velvyslanec Andrew Schapiro pokračoval 26. února ve svém turné po českých regionech a navštívil Ústí nad Labem. Setkal se s představiteli města a studenty Univerzity J.E. Purkyně, daroval 10 čteček elekronických knih katedře anglistiky Pedagogické fakulty. 

Velvyslanec USA se zúčastnil přípravy na cvičení ALLIED SPIRIT II

9.duben 2015 - 08:35

Armádu České republiky bude na cvičení  podle zprávy uveřejněné na ministerském webu  reprezentovat část 7. brigádního úkolového uskupení o téměř 1 400 vojácích. Význam cvičení Allied Spirit II pro Českou republiku umocňuje fakt, že veliteli českého úkolového uskupení, plukovníku Josefu Kopeckému, budou podřízeny také národní prapory ostatních armád.

Češi spolupracují s Američany

Vedle Čechů také Američané, kteří jsou hlavními organizátory cvičení, věnují přípravě cvičení prvořadou pozornost. Svědčí o tom i vyslání jejich specialistů výcvikového centra JMRC na jeden ze štábních nácviků českého brigádního úkolového uskupení.

Odcestuje Schapiro ke konzultacím do USA? Bylo by to obvyklé

Shodou okolností ve stejnou dobu navštívil velení 7. mechanizované brigády v Hranicích velvyslanec Spojených států amerických v České republice Andrew Schapiro a pracovní jednání krátce navštívil.

„Jsem překvapen množstvím velkých cvičení, které letos vaše brigáda absolvuje. Prakticky nemáte čas na oddych. Doufám, že vám budou zkušenosti našich instruktorů užitečné,“ promluvil ke shromážděným důstojníkům velvyslanec USA.


Granty pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět.Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.

Výsledek ,,nevměšování,, se do vnitřních věcí České republiky se dostavil a trefně je popsán:

Americké vlaječky (ať už ty fyzické podél trasy konvoje nebo ty symbolické v rukou mediálních bolševikobijců) jsou doznáním: Evropa neexistuje, nemá právo na vlastní názor, nemá svůj kapitál, armádu ani politiku. Mír a diplomacie nejsou možné, vše je jenom o svalech. Putin chce obnovit Sovětský svaz, a tak prohání po Evropě svoje dementní vojáky s ošklivými zuby a srostlým obočím – je tedy nutné otevřeně jásat nad vybělenými úsměvy amerických sympaťáků a cpát se na jejich počest hamburgery. Česká republika je tak předurčená k jedinému vyššímu účelu. Tím je postupná geopolitická transformace v malou plující rybičku, která touží přeskočit Německo i Francii s jejich nezajímavými dějinami filosofie a osvícenství, hupsnout do Atlantiku a vplout přímo do prdele Americe, jejíž bezpečné lůno se tak lákavě tvaruje okolo konečníku nad Floridou.

zdroj poslednímu odstavci:http://a2larm.cz/2015/03/rybicka-v-prdeli/

 

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press