Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jaké máme práva, jen volit a platit daně?

4.9.2015
Každá vláda si dovolí jen to, co jí dovolí Parlament. Jednání PS je 9.9. 2015 od 14,00 hodin. I ten nejhorší kocourkov má nějaký řád. Jak dalece jsme od oligarchické Ukrajiny? Kdo vlastní Českou republiku, Stropnický, Babiš?
Zničující je bezbrannost. Co převážejí? 
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období
591/0
Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států
amerických přes území České republiky v měsíci září 2015

Předkladatel: ministr obrany
Doručeno poslancům: 3. září 2015 v 10:01

Návrh
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
z    schůze        2015

k Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015
P o s l a n e c k á  s n ě m o v n a
b e r e  n a  v ě d o m í
Informaci vlády o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015.
Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Ozbrojené síly Spojených států amerických (OS USA) se v měsíci srpen 2015 obrátily prostřednictvím Úřadu přidělence obrany USA v České republice (ČR) na Ministerstvoobrany se žádostí o povolení průjezdu jednotek OS USA (2nd Cavalry Regiment /2. mechanizovaný pluk), která se přes území ČR bude přesouvat na cvičení NATO - Brave Warrior 2015 v Maďarsku.

Během následných konzultací expertů OS USA a Armády ČR bylo dohodnuto, že požadované průjezdy budou realizovány po pozemních komunikacích ve třech přesunech.

První přesun jednotek se uskuteční ve dnech 9. září až 10. září 2015.

Druhý přesun bude organizován ve dnech 11. září až 12. září 2015. Jedná se o jednotku, která je zodpovědná za rekognoskaci ve vojenském výcvikovém prostoru a jeho přípravu v Maďarsku. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 62 osob a 21 vozidel + 7 vleků.

Třetí přesun (hlavní síly) je realizován ve dnech 13. září až 14. září 2015. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 550 osob a 150 vozidel + 54 vleků (návěsů).
V zájmu zajištění bezpečného provozu a nepřetížení jednotlivých komunikací bude jednotka OS USA při vstupu na území ČR rozdělena na kolony. Jednotlivé kolony přesunující se jednotky, které bude doprovázet Vojenská policie zainteresovaných států, by měly vstoupit na území ČR hraničním přechodem (dále jen HP) Weidhaus/Rozvadov. V rámci průjezdu je plánováno uskutečnit na území ČR přestávky technického charakteru určené ke koordinaci
činností s Vojenskou policií v zájmu zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích a zajištění nerušeného provozu pro ostatní vozidla, pro údržbu vozidel, doplňování pohonných hmot a nezbytné přestávky v práci jejich posádek.
V rámci průjezdu bude přepravován nadrozměrný náklad. Bylo vyžádáno povolení k přepravě tohoto nákladu u Ministerstva dopravy.
Trasy jednotlivých kolon budou následující:

1. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 – Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 – Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR

2. HP SR Lanžhot – D2 – Brno – D1 – R46 – Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D1 – Bernartice (SSÚD) přestávka a tankování – D1 – Praha R1 – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) zastávka a přestávka – D5 – HP DEU Rozvadov

3. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 – Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 – Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR2

Celý průjezd bude koordinován s územně samosprávnými celky tak, aby bylo vyhověno jejich požadavkům na zajištění veřejného pořádku. Během průjezdů bude jednotkám OS USA poskytována podpora ze strany Ministerstva obrany. Veškeré náklady na tuto podporu budou americkou stranou uhrazeny.
O průjezdu jednotek OS USA budou předem informovány tyto orgány: Ředitelství služby Cizinecké policie Policie ČR, Ředitelství služby Dopravní policie Policie ČR, Operační středisko Policejního prezidia a Generální ředitelství cel.

Tento materiál vláda vzala na vědomí svým usnesením ze dne 31. srpna 2015.
V Praze dne 31. srpna 2015

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press