Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dokončená kremace demokracie v České republice

4.9.2015 - Iniciativa Ne základnám
Toto si o nás myslí vláda. Určitě si všimnete , že bere na vědomí průjezdy v zaří přes naše území. Vláda, která se vzdá své pozice dané Ústavou ČR, není vládou České republiky. 
Jak si vykládat čl.43 Ústavy ČR
odst.5)  Vláda rozhoduje
písm. a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států.

Kromě toho je nutné nepřehlédnout, jak se vláda chytlla do vlastní pasti, protože v dodatku programu jednání vlády z 26.8.2015 je uvedeno:

B. Projednání s rozpravou

13. Vyslovení souhlasu s průjezdy jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015
čj. 1055/15
předkládá: ministr obrany
Je zřejmé, že měnit libovolně program vlády z minuty na minutu není pro vládu a legislativní odbor problém. Nepochybujeme, že v nejbližší době dojde znovu na změnu jednacího řádu vlády a vláda se bude moc scházet rovnou u piva v hospodě. 
Chtělo by to znát ten mozek, který to vymyslel: ministr obrany s doporučením experů USA Martin Stropnický? , premiér vlády Bohuslav Sobotka?, Pavel Dvořák, vedoucí úřadu vlády?

Čím se bude vláda bránit proti výše uvedené námitce ?
Pravděpodobně usnesením PS, která odsouhlasila libovolný počet průletů, průjezdů kohokoliv, protože vládu to nezajímá, včetně lhostejnosti, co se přes naší republiku převáží ( munice s ochuzeným uranem, nové bojové prostředky, zajatce, úlomky z
raket z míst válečných střetů, ty správné zbraně pro ukrajinské nacisty, co se vozí? ).

Průjezd americké armády přes ČR je nelegitimní, jedná se svým charakterem o invazi s tichým souhlasem vlády.

Protest 8.9. 2015 na Klárově v 17,00 musí poukázat na tyto skutečnosti.


   
   

Vložený obrázek 1
                                                  USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 31. srpna 2015 č. 723

k Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických

přes území České republiky v září 2015

Vláda

  1. bere na vědomí Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v září 2015, uvedenou v části II materiálu čj. 1055/15 (dále jen „Informace“);

  2. pověřuje

  1. předsedu vlády předložit Informaci Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky,

  2. ministra obrany, aby odůvodnil Informaci v Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,

ministr obrany


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press