Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Stížnost na cenzuru prováděnou Českou televizí

9.9.2015 - Iniciativa Ne základnám

Rada České televize
Ing. Jan Bednář

Kavčí hory
140 70, Praha 4                                                        Praha 9.9. 2015                    

Věc: stížnost na lživé informace vysílané zpravodajstvím ČT, neskrývanou cenzuru, proamerickou orientaci

Vážená rado České televize, vážený pane předsedo,

dlouhodobě sledujeme zpravodajství České televize, zaznamenáváme obdobné chyby formátu, jako byla odvysílaná zpráva zpravodajství České televize, že 2. světovou válku zahájilo Rusko. Pan Šámal to komentoval slovy, že občas k chybám dochází. Podle našich poznatků se zpravodajství dopouští chyb každý den.

Upozorňujeme na tu poslední, kdy zpravodajství České televize nepokrytě lže, cenzuruje informace. V dnešním zpravodajském vysílání tj. 9.9. 2015 komentuje nový průjezd americké armády přes svrchované území České republiky a ten doplňuje archivními dokumenty o vítání americké armády občany České republiky.

O části společnosti nesouhlasící s průjezdům ozbrojených sil cizích států neinformuje, cenzuruje existující video záběry z protestů, v nichž je upozorněno, že vítání cizích armád je projevem několika tisíc proamerických stoupenců.

O protestující části společnosti se zpravodajství České televize vyjadřuje jako o skupině minimální. Znehodnocuje tak vlastní průzkumy a dostává se do kolize s demokratickým právem na vyjádření se třeba i menšiny.

Nezmiňuje se jediným slovem o dopisu, který byl desítkou iniciativ a hnutí prostřednictvím podatelny Úřadu vlády předán premiéru Sobotkovi, ve kterém protestujeme proti opakujícímu se průjezdu americké armády a klademe mu otázku, co 150 nákladních vozů se 74 vleky veze.

Za zbabělost zpravodajství České televize lze označit chování, kdy se redaktor v dnešní reportáži neodváží položit otázku, co konvoj veze.

Výzva žádá premiéra, aby se Česká republika a její vláda nepodílela na exportu zbraní a munice, která bude sloužit převážně k zabíjení civilního obyvatelstva. V dopisu iniciativy a hnutí protestují proti možnosti, že v nákladu mohou být obsaženy zbraňové systémy, které nemusí opustit Českou republiku.

Proti novému průjezdu a převozu utajeného materiálu jsme protestovali včera v 17: 00 hodin 8.9.2015 na Klárově. O tomto protestu ve svých komentářích zpravodajství České televize diváky neinformuje. Jedná se o neskrývanou cenzuru.

Lze doložit nemalý počet odvysílaných šotů z dílny zpravodajství České televize natažených do desítek minut k tématům, u kterých není jasné, co mají diváku v logice zpravodajství přinést.

Ztrátu funkce veřejnoprávnosti zpravodajství můžeme doložit konkrétním příkladem z 31.8.2015 z události před Úřadem vlády. Reportérku ČT, stojící u dveří Úřadu vlády, jsme informovali o předání protestu adresovaného do rukou premiéra Sobotky prostřednictvím podatelny a potvrzenou kopii protestu v listinné podobě  ji do rukou předali a stručně jsme ji informovali o obsahu. Redaktorka nám dopis – protest vrátila, náš návrh o reportáž zamítla.

Česká televize, její zpravodajství, přivedlo naší společnost k akceptování války a dokládají to průzkumy z některých webů. Stává se tak zodpověná za případnou eskalaci postojů u části naší společnosti. Tuto skutečnost ji připomeneme, až se bude po případné katastrofě volat, kdo za to může.

Realizace protestu měla zároveň otestovala reakci medií, společnosti a poltických stran.

S pozdravem


Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press