Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Mírová tramvaj T3 bude jezdit Prahou

20.9.2015 - Táňa Bednářová, tel.: 604 983 875, email: tana.bednarova@gmail.c


V pondělí 21.9.2015 od 14:00 do 18:00, na Mezinárodní den míru, bude Prahou projíždět Mírová tramvaj. Lidé, kteří do ní nastoupí, se budou moci dozvědět, jak nenásilná řešení konfliktů předchází humanitárním krizím, jak takové krize efektivně řešit a dodržovat při tom lidská práva, k nimž se naše země zavázala, a to včetně pomoci válečným uprchlíkům.

Organizace sdružené v mezinárodní kampani Globální výzva k akcím proti chudobě – včetně její české části Česko proti chudobě – již mnoho let upozorňují, že bez míru a nenásilného řešení konfliktů, bez efektivních snah k odstranění extrémní chudoby v rámci rozvojové spolupráce a řešení následků klimatické změny hrozí mnoha zemím katastrofa, jejímž prvním následkem jsou uprchlické vlny ze zničených a zbídačených regionů.

„Násilí vytváří násilí a válka válku. Peníze z daňových rájů a jiných špinavých transakcí násilí podporují a eskalují, a proto musíme zaměřit pozornost k proměně těchto praktik. Těm lidem, které násilí postihlo v jejich každodenním životě a zbavilo je důstojnosti a naděje, je třeba pomoci všemi prostředky pro dobu, než budou moci opět žít ve vlastní zemi, zbavené násilí a bídy. To vyžaduje odvahu jednat a solidaritu s těmi, které to postihlo,“ říká Táňa Fischerová, jedna z mluvčích kampaně.

Jízda se koná na Mezinárodní den míru 21.9.2015 a je jednou z mnoha z připravovaných aktivit v rámci kampaně Česko proti chudobě. Cílem vzdělávacích a osvětových aktivit je mobilizovat veřejnost v tomto důležitém roce, kdy politici z celého světa na třech důležitých summitech rozhodují o naší budoucnosti na dlouhá léta dopředu.

Rozhodují o tom, zda bude náš svět řídit nezdaněný kapitál z daňových rájů nebo obyvatelé a jejich nezkorumpovaní zástupci.

Rozhodují o tom, zda vytvoříme účinné politické a finanční nástroje pro efektivní podporu nejchudších a nejohroženějších skupin, nebo zda se politika bude soustředit na to, jak podpořit z veřejných prostředků nadnárodní korporace a sanovat chyby bank.

A budou rozhodovat i o tom, jak budeme přistupovat k ochraně lidské civilizace i dalších živočichů a rostlin tváří v tvář klimatické změně.

Odborník na rozvojovou spolupráci Tomáš Tožička k tomu uvádí: „Česká republika patří už dvacet let mezi nejbohatší a zároveň nejdotovanější země na této planetě. Toky evropských financí do naší země násobně převyšují pomoc plynoucí do zemí potýkajících se s extrémní chudobou a humanitárními katastrofami včetně těch válečných a ekologických, za nimiž často stojí nezdařené vojenské invaze a bombardování. Je na čase, abychom i my převzali svůj díl odpovědnosti a od prázdných řečí přešli k reálným činům.“

Nastupte s námi do Mírové tramvaje T3 a pojeďte spolu s námi diskutovat o horkých tématech dnešních dní. Zahrají vám domácí i zahraniční djs, ochutnáte fair trade občerstvení a na závěr se s námi můžete stát účastníky hudebního happeningu s profesionálními umělci.

Program 14:00 - 18:00

Mírová jízda tramvají T3, fair trade občerstvení // Djs
(můžete nastoupit na každé zastávce )

doprovodný program
* tématické stánky na zastávkách Anděl, I.P. Pavlova a Václavské náměstí
* diskuze
* dětské workshopy
* divadlo Rozmanitostí v Mostě v blízkosti stánků

závěrečný hudební happening (Václavské náměstí - přejezd Vodičkova / Jindřišská) 17:00 - 18:00 v režii známého hudebníka Papise Nyass spolu s hudebníky a tanečníky z různých zemí (Gambie, Itálie, Maroko, Senegal a další) a skupin (Aneboafro, neDloubej se v nose, Škola Samby Miloše Vacíka a další)

Trasa tramvaje povede přes centrum Prahy, bude vyjíždět ve 14:00 z vozovny Střešovice a bude upřesněna den předem, sledujte nás!

Djs // After party Pekelnej Bar
* Jazzmoper J (Australia / Creature Comforts)
* Gazi (South Africa / Prague Sessions)
* Anna Myschkin (Duna)
* C´moi (Pekelnej Bar)

Kontakt:

Táňa Bednářová, tel.: 604 983 875, email: tana.bednarova@gmail.com
Tomáš Tožička, tel.: 603 866 054, email: tomas.tozicka@educon.cz

Česko proti chudobě: http://www.ceskoprotichudobe.cz
Evropský rok pro rozvoj: https://europa.eu/eyd2015/cs/
Mírová tramvaj na facebooku: https://www.facebook.com/events/437211683151417/

Neziskové organizace, které jsou do projektu zapojeny:

Educon / Wontanara / Ekumenická akademie / Hnutí Duha / Na Zemi / Svět bez válek a násilí / Centrum Narovinu

Jízda se koná v rámci projektu „Evropský rok rozvoje 2015 - připojte se!“, který byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press