Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

R a R není fér! aneb Od základu proti základnám

31.3.2007 - Ne základnám
Iniciativa Ne základnám vyhlašuje amatérskou soutěž, jejímž smyslem je občanské a lidské doplnění angažmá proti zřízení radarové stanice systému protiraketové obrany USA na území ČR, na podporu zastavení právě začínajícího dalšího kola zbrojení, na podporu míru a trvale udržitelného rozvoje. Amatéři a amatérky mohou vlastními výrazovými prostředky, podle svého uvážení a fantazie vyjádřit svou představu o míru a životě bez válečných konfliktů.

Při návrhu loga soutěže s názvem R a R není fér! jsme se inspirovali/y obrázkem zeměkoule z původního emblému divadelní hry RUR protiválečně zaměřeného Karla Čapka. Využily/ jsme sice známosti tohoto zvukomalebného názvu, ale pod velká R jsme přidali/y „(R)adary“ a „(R)akety“. Název má dobrý rým, vše ostatní je čiré podobenství…

Akci jsme symbolicky vyhlásili/y k 20. březnu 2007, 4. výročí zahájení tragické války v Iráku. Ukončíme ji, opět symbolicky, 11. září 2007, k 6. výročí tragického útoku na newyorská dvojčata. V obou případech se oběťmi stalo především nevinné civilní obyvatelstvo.

Po více než pět měsíců budeme shromažďovat, iniciovat a podporovat díla:
 • 1. výtvarná – kresbu, grafiku, malbu, plakát, karikaturu – včetně počítačové tvorby (výstup na jakémkoli výtvarném médiu, vč. CD)
 • 2. fotografická – fotografii analogovou či digitální (ve formátu minimálně 10x15 cm až 30x40 cm, barevnou i černobílou, popřípadě digitálně zpracovanou, vč. fotopoutačů, návrhů na billboardy či plakáty, které mohou být doplněny i textem k dané tématice)
Členění výtvarné soutěže do kategorií:
 • předškolní děti
 • kategorie 6-11 let
 • kategorie 12-15 let
 • ostatní
Členění fotografické tvorby do kategorií:
 • děti a mládež do 13 let
 • ostatní účastníci a účastnice od 14 let
Mailová adresa na zasílání fotografií v digitální podobě, na zasílání výtvarné tvorby v počítačové podobě – soutez.RaR@seznam.cz.

Poštovní adresa na zasílání prací: Soutěž R a R není fér! K Jezeru 475, Praha 4, 149 00.

Akceptována budou díla zaslaná nejpozději s datem na poštovní zásilce 11. září 2007, elektronicky do téhož dne do 24.00 hodin.

Další podmínky soutěže: soutěžící si hradí své potřeby, nezbytné pro zhotovení amatérských prací, sami/y, stejně tak poštovné.

Patrony a patronkami soutěže a taktéž členy a členkami hodnotících komisí jsou osobnosti z výtvarného a fotografického světa, jež pracují bez nároku na honorář:
 • Marie Zábranská, akademická malířka, předsedkyně Sdružení pražských malířů
 • Marie Kovaříková, malířka
 • Bohumila Sarnová-Horková, spisovatelka a malířka
 • Alena Pilnáčková, keramička
 • Miroslav Pangrác, akademický sochař a malíř
 • Pavel Poličanský, malíř
 • František Sarna, fotograf, pedagog, malíř, grafik
 • Zdeněk Thoma, fotograf
 • Dorian Hanuš, fotograf
 • Kamil Lhoták ml., fotograf

Vítězné práce budou odměněny nefinanční, ale zajímavou formou a budou vystaveny na plánované vernisáži.

Akce je nestranická, jakákoli stranická příslušnost kohokoli z organizátorů či organizátorek nebo jiných osobností, spojených se soutěží, je věcí individuální.

Andrea Cerqueirová, Monika Hoření, Saša Marie Lienau,
iniciátorky a koordinátorky soutěže

Web: zdarma.webprovas.com/~rarnenifer

Fotografie z tiskové konference »


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press