Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Nás nezlomíte, MÍR si uhájíme bez vás!

20.5.2016 - Iniciativa Ne základnám

Vážení přátelé,

i bez nás jste si všilmli, že slovo MÍR má pro řadu politiků odpudivý charakter. Upozornili jsme je, že existence státu stojí na respektování Ústavy ČR. Vládě a  poslancům  jsme zaslali dopis s uvedením skutečností, které by měly být předmětem jejich jednání, minimálně, pokud budeme mluvit o demokratickém státě by měla následovat reakce.  Dopisy přikládáme a následně vyhodnotíme jejich reakce. 

 

 

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Mgr. Bohuslav Sobotka
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana Praha 6.5.2016


Vážený pane poslanče,

dne 14.1.2016 Vám bylo zasláno ,,Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 695/“ ze dne 14.12.2015.

Tisk k projednání byl zařazen na 44. schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 12.4.2016.

Podle článku 43. odst 6) Ústavy České republiky vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

Vláda České republiky porušila Ústavu České republiky, neinformovala neprodleně obě komory Parlamentu o svém rozhodnutí ve smyslu článku 43. odst. 5) písm. a).

Nelze přijmout tvrzení vlády ,,S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně“,  konkrétně u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, kdy američtí vojáci míří z Německa přes Českou republiku do Pobaltí. Vojenské cvičení SABER STRIKE se koná pravidelně od roku 2012.

Z Ústavy České republiky vyplývá, že o svém rozhodnutí o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, nebo jejich přeletu nad územím České republiky je vláda povinna neprodleně informovat obě komory Parlamentu ČR. Ústava dále stanovuje, že každá z komor samostatně má právo takové rozhodnutí vlády zrušit.

Výše uvedené „Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016“ ze dne 14.12. 2015 (sněmovní tisk 695) a způsob jeho projednávání Poslaneckou sněmovnu tohoto práva fakticky zbavuje. Domníváme se, že by takové okleštění tohoto oprávnění neměli poslanci připustit.

Toto rozhodnutí vlády se přitom týká všech průjezdů a přeletů, tedy nejen těch, které mají ryze technický, bagatelní charakter, ale i takových, jakým je například průjezd u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, který má podle našeho názoru zřetelně povahu demonstrace síly a aktu vyvolávajícího válečnou psychózu a ve svém důsledku bude přispívat k vyvolávání, případně posilování konfrontační atmosféry v Evropě.

Žádáme Vás proto paní poslankyně, pane poslanče o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s bodem jednání ,, Průjezd cizích ozbrojených sil na cvičení SABER STRIKE 2016 přes území České republiky".

Za iniciativy, sdružení a strany


Iniciativa Ne základnám ČR
Eva Novotná, mluvčí v.r.

Nezávislá media
Lenka Procházková  v.r.

Strana demokratického socialismu
Milan Neubert v.r.

Alternativa zdola
Karel Růžička v.r.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press