Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

A reakce na - Nás nezlomíte, MÍR si uhájíme bez vás!

20.5.2016 - Iniciativa Ne základnám

Ticho po pěšině.

Nikdo nemůže poslance donutit k tomu, aby na požadavek, návrh občana, voliče, plátce daní, odpověděli. Nikde není uloženo, kdy musí sněmovna projednat sněmovní tisk 695. Přes naše území tak jezdí a létá bez rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR kdo chce a kdy chce. Může se zákonodárný sbor vzdát  zajišťení suverenity státu?  Kdo předkládá směmovně usnesení vlády, Armáda České republiky - pan Stropnický?

Předseda vlády
pan Bohuslav Sobotka,
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Věc: stížnost na jednání Vlády ČR


žený pane premiére,

vláda přijala usnesní č.1046 ( tisk 695 ) na schůzi Vlády České republiky    dne 14.12.2015.
O svém rozhodnutí usnesením č.1046 Vláda ČR informovala PS ČR             dne 14.01.2016
Tisk 695 byl k projednání zařazen na 44.schůzi Poslanecké sněmovny ČR    dne 12.04.2016.
Tisk 695 je projednání   zařazen na 47. schůzi Poslanecké sněmovny   ČR   dne 24.05.2016.

Jestliže v jiných případech vláda požaduje projednání, uzákonění svých požadavků, návrhů na zákonodárném sboru, proč takto nejedná a nepožaduje souhlasné stanovisko s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území naší republiky.

Jedná vláda v logice Ústavy ČR, když se na poslancích nedomáhá souhlasu s předloženým usnesením? Plní vláda slib, který složila do rukou prezidenta republiky a svým podpisem jej stvrdila?

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Nezneužila vláda svého postavení a bezdůvodně o svém usnesení v rozporu s Ústavou České republiky čl.43 odst. 6 informovala Parlament České republiky až po měsíci.

Nebo má jiný výklad ustanovení čl. 43 odst.6 ,, O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu“. Nezpochybňuje Vláda České republiky Ústavu ČR, parlamentní systém a zastupitelskou demokracii, když v tomto případě je u ní neprodleně 30 dní?

Pane premiére,
kdo podle Vás má právo a i možnost kontrolovat Vládu ČR, kromě Parlamentu České republiky, který zcela evidentně v případě suverenity našeho státu, pohybu cizích vojsk po našm území na uloženou kontrolní, činnost legitimnosti jednání vlády rezignoval. Očekáváte od občanů, že budou také mlčet, rezignovat na svá práva a odevzdaně sledovat, jak je rozhodováno o jejich osudu ?  O nás, bez nás.

To od nás pane premiére neočekávejte.

S pozdravem

za Iniciacivu Ne základnám ČR, z.s.
Eva Novotná, mluvčí

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press