Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Za kolik prodala švédská vláda Washingtonu bezpečnost svých občanů?

7.6.2016 - Ing. Zdeněk Brož
Středa, 01 červen 2016, P.C. ROBERTS

Tuto otázku klade P. C. Roberts švédské vládě a přikládá k ní prohlášení organizace Stop NATO v Norsku. V tomto prohlášení se uvádí:


Smutný týden pro Švédsko, smutný den pro severské národy a smutný den pro mír.

Koncem května švédské národní shromáždění (Riksdagen) vyměnilo dosavadní politiku švédské neutrality za svou účast na dohodě o tzv. hostitelských zemích NATO. Tato dohoda byla přijata, aniž by k ní proběhla významnější veřejná debata. Lidové protesty a 41 300 podpisů proti dohodě byly hozeny do koše. Jde o dohodu, která činí ze Švédska možnou hostitelskou zemi pro cvičení agresivní organizace NATO v době míru. A navíc, švédská vláda může dovolit NATO, aby vstoupilo na její území i v případě krize či konfliktu. Tím je Švédsko vtahováno do takových agresivních provokací proti Rusku, jaké už dnes představují okázalé námořní manévry NATO na Baltu. To vše zvyšuje nebezpečí konfrontace a války v naší oblasti, zvyšuje to závody ve zbrojení a nebezpečí vzniku války kdekoli v Evropě.

Švédsko až dosud stálo mimo válečná uskupení a bylo proto vnímáno jako stabilizující faktor celé oblasti. Současné jeho podřízení NATO tak tuto jeho roli ve značné míře pohřbívá.

Tlak na Švédsko a Finsko, aby vstoupily do NATO, je cílem této organizace i USA už dlouhou dobu, a vlády Dánska a Norska, coby už plnohodnotní členové NATO, fungovaly v této hře jako jejich náhončí. A pochopitelně jmenování A. F. Rasmussena a J. Stoltenberga generálními tajemníky NATO nebylo ničím jiným než součástí strategie, která měla Švédsko a Finsko ke vstupu do Aliance nalákat.

Organizace Stop NATO v Norsku se cítí povinna upozornit své švédské bratry na důsledky toho, stanou-li se otroky NATO a USA. Jestliže je naším cílem bezpečnost a mírová spolupráce severských zemí, pak nám NATO nabízí jen pravý opak toho. NATO proměnilo naši zemi na přední linii americké nukleární strategie a též v jeho špionážní centrálu v arktické oblasti, čímž jsme příšli o svou vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. Švédský lid může proto přispět k míru, jen bude-li chránit svou neutralitu a suverenitu až do konce.

                                                         Stop NATO v Norsku

                                                        květen 2016


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press