Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Testujeme propojení moci výkonné a moci mediální!

8.6.2016 - Iniciativa Ne základnám
  Komu:           "bsobotka@socdem.cz" <bsobotka@socdem.cz>,
                      "sobotka@psp.cz" <sobotka@psp.cz>,
                      "posta@psp.cz" <posta@psp.cz>,
                      Posta <posta@vlada.cz>
  Kopie:           "hamacekj@psp.cz" <hamacekj@psp.cz>,
                     epodatelna <epodatelna@ceskatelevize.cz>,
                     "petr.mrzena@ceskatelevize.cz" <petr.mrzena@ceskatelevize.cz>,
                      e-podatelnaMO@army.cz,
                      "cn@ctk.cz" <cn@ctk.cz>,
                      "ctk@ctk.cz" <ctk@ctk.cz>
 
 
 
 
Předseda vlády
pan Bohuslav Sobotka,
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1                                                                        Praha 8.6.2016

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  zák.106/1999 Sb. §16a odst.1) písm.c

Vážený pane předsedo vlády,

naše žádost o svobodném přístupu k informacím byla vyřízena v rozporu se zákonem č.106/1999 Sb., informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. 

Použitý právní výraz ,,částečně" neopovídá skutečnosti, jakým se Vaším jménem Úřad vlády ČR s naší žádostí vypořádal.

Zaslané přílohy, které přikládáme vylučují, že by šlo o náhodnou chybu, nebo omyl. Jedná se kromě jiného o cenzuru, pohrdání žadatelem i zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Protestujeme proti degradaci Ústavy České republiky

 čl.1 odst.1)
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana
čl.69 odst.2)
Slib člena vlády zní: ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život.Slibuji na svou čest, že budu svůj úřad zastávat svědomitě a nezneužiji svého postavení".
čl.77 odst. 1)
Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.
Lidská práva a základní svobody 
čl.17 odst.1)
Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
        odst. 3)
Cenzura je nepřípustná.
čl. 21 odst. 1)
Občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců.

S pozdravem

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
Eva Novotná, mluvčí
IČ: 28558324
Vondroušova 1197/53 Praha 17 -  Řepy

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press