Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Projev přednesený na demonstraci 25.6.2016 Václavské náměstí Ano míru! Ne válce!

27.6.2016 - Iniciativa Ne základnám

Vážení přátelé,

v krátkém vystoupení vystihnout šílenost dnešní doby je skoro nemožné, přesto se o to pokusím. V čem je dnešní doba šílená?

V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pravidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pravidel například ve fotbale, hokeji, ale mezinárodní smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu a buďme konkrétní: a citujme britský deník The Guardian.

„Zdá se, že Organizace spojených národů se chová jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy,"

Výsledek - Zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí:“ konec citátu. Jsme vůbec ještě schopni vnímat tu hrůzu … 510 mrtvých dětí.

Koho z Vás zde přítomných bere za srdce skutečnost, že na základě neexistujících zbraní hromadného ničení byl přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na milión iráčanů. Česká televize místo slov zabitých, povražděných používá výraz – zahynulých.

I na to jsme si zvykli, rezignovali na soucit, na lidské hodnoty.

V tom je ta šílenost dnešní doby.

Mrtví, miliony mrtvých nás nepřivádí k zoufalství, nepláčeme, nevoláme po spravedlonosti. Zabíjení, vraždy, násilí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou, samozřejmostí. Jsme systematicky, obludnou mediokracií připravováni - a co víc, jsme již připraveni na další, větší válečný konflikt v Evropě.

Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utrpením, za zabíjením a vraždami stojí člověk, politik, velitel ozbrojené složky.

Připomeňme statečnost a odvahu doktora Marka Obrtela, který vrátil vyznamenání, a občanům České republiky a panu Stropnickému (a zcela vědomě vynechávám označení ministr obrany,) sdělil, že NATO je zločinecká organizace.

Nebudeme posuzovat kroky jednotlivých států, výroky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické, strategické vlivové a mocenské cíle.

Někdo by to mohl doplnit slovy, ani nemůžeme s odvoláním na některý článek OSN nebo Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, či malost, co do velikosti, nebo ještě horší, bezvýznamnost našeho státu. To je základní omyl .

Možnosti, které máme k ovlivnění průběhu dalších let jsou následující:

Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi a ministrovi vlády, náčelníkovi Generálního štábu České republiky nedali občané České republiky mandát, a dovolím si opakovat mandát, aby nás zatahoval do eskalace napětí, hrozby silou, spolupráci na válečných konfliktech, uplatňování mocenské politiky Spojených států amerických nebo jiných států.

25 let se systémově rozmisťují americké základny, často vydávané za základny NATO, ve státech sousedících s hrancí Ruské federace.

Odůvodnění rozšišování NATO hraničí s idiocií neboť zní : proti agresivní politice Ruské federace. Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční síly aliance 4x převyšují vojenské síly Ruské federace. Kdo, koho tedy ohrožuje?

Co bychom mohli, spíš měli ovlivnit, na co máme sílu.

  1. Požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, ministr obrany - odmítli cíle Evropského velení ozbrojených sil USA v Evropě a jeho tvrzení: „Rusko provokuje naše spojence a partnery v různých regionech, je to globální problém, který vyžaduje globální reakci",. A aby odmítli posilovaní strategických zájmů USA v Evropě, to je skutečný a ne smyšlený globální problém. Protestujeme!                                                                                                                                  Vláda nemá k jednání na summitu ve Varšabvě mandát Poslanecké sněmovny České republiky, je to o nás, bez nás!
  2. Požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky nepodpořili záměr, vybudování dvou nových regionálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku.
  3. Legitimnost těchto požadavků podpořit hlasováním v Poslanecké sněmovně České republiky a to na mimořádné schůzi sněmovny!
  4. Záhájit mírovou cestu okamžitým zmražením zbrojních výdajů
  5. Zahájení rozhovorů mezi státy Evropy : Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska a Švédska k vytvoření společné bezpečnostní struktury Evropy.
  6. Zákonodárce podporující eskalaci násilí, nenávist a nesmyslná nedoložená tvrzení - NEVOLIT !!

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press