Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vzdali se poslanci svého mandátu?

8.8.2016 - Iniciativa Ne základnám

Vážená paní poslankyně, pane poslanče,

obracíme se na Vás se žádostí o převzetí garance nad svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny České republiky v souladu s § 51 odst. 4) Jednacího řádu Sněmovny tak, aby žádost obdržel předseda Poslanecké sněmovny České republiky Jan Hamáček nejpozději do 16.8.2016. Dovolujeme si Vám navrhnout bod pořadu mimořádného jednání Poslanecké sněmovny České Republiky a to:


Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ČR, kterým se navrhuje projednání sněmovního tisku 703/0 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016.


Důvodová zpráva k návrhu na mimořádné jednání Sněmovny:

Ústava České republiky v § 43 odst. 6) ukládá:
O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu.
Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.


Vláda České republiky dne 21.12.2015 projednala materiál předložený ministrem obrany panem Martinem Stropnickým č.1579/15 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 a ten schválila a přijala v usnesení č.1074.

V rozporu s ustanovením článku § 43 odst. 6) Ústavy, bylo Vládou ČR usnesení č.1074, sněmovní tisk č.703/0 předáno dne 26.1.2016 do Sněmovny a to minimálně s 23 dny prodlení.


Dne 27.1.2016 Organizační výbor Sněmovny sněmovní tisk č.703/0 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 s vládním návrhem usnesení přikázal do Výboru pro obranu Sněmovny. Výbor pro obranu Sněmovny přikázaný sněmovní tisk č. 703/0 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 projednal dne 31.3.2016.


Rozhodnutí Vlády ČR i doporučující stanovisko Sněmovně - usnesení Výboru pro obranu Sněmovny, sněmovní tisk č.703/1 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, přehlíží nebezpečnost pořádaného vojenského cvičení Ample Strike 2016 s účastí amerických strategických bombardérů B -1, B-52.

Cvičení Ample Strike 2016, jehož pořadatelem je Armáda České republiky, má za úkol především procvičit tzv. letecké návodčí, jejichž úkolem je navádět letecké útoky na cizí území. Toto cvičení vzhledem k útočnému charakteru nese všechny znaky přípravy útočné války a může být oprávněně v současné době zhoršených mezinárodních vztahů vnímáno jako provokace. Vzhledem k počtu použité vojenské techniky a možnosti ztráty kontroly nad jejím pohybem by mohlo dojít k naplnění trestného jednání ve smyslu § 315 a § 405a) zákona č.40/2009 Sb.

V této souvislosti je nelogické, aby se takto závažné vojenské aktivity na území České republiky s mezinárodní účastí, jejichž pořadatelem je Armáda ČR, ve sněmovně projednávaly až po té, co proběhnou.

Nevytváří si tímto přístupem Poslanecká sněmovna alibi pro případ, že pokud cvičení přejde do reálného konfliktu, bude se hájit tím, že to neprojednala a nenese tudíž odpovědnost? Avšak i vědomá nečinnost může být trestně postižitelná.

Vědomi si těchto závažných skutečností navrhujeme, aby Sněmovna sněmovní tisk č. 703/0 neprodleně projednala s návrhem na vyřazení cvičení Ample Strike 2016. A proto se obracíme na vás, paní poslankyně, pane poslanče, abyste se stali jedním z iniciátorů této mimořádné schůze.


S pozdravem Praha 4.8.2016


za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná
Jan Korál
Lenka Procházková« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press