Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vážení představitelé státu, vážení zákonodárci, opravdu nejsme ovce!

27.8.2016 - Iniciativa Ne základnám

Úřad vlády České republiky,
předseda vlády Bohuslav Sobotka,
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01 Praha 22.8.2016

Věc: Neústavní jednání Vlády ČR, nezákonná činnost Ministerstva obrany České republiky


Vážený pane předsedo vlády,
vážené členky a členové vlády,

svým hlasováním ve sboru dle Jednacího řádu vlády České republiky čl. VI bod 1), nese odpovědnost za přijatá a schválená stanoviska celá vláda.Ta přijala následující usnesení:

  • č.1046 z 14.12.2015 – Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016

  • č.1074 z 21.12.2015 – Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky

  • č. 343 z 18.04.2016 - doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky,

Materiály, o kterých vláda hlasovala, předložil na jednání vlády ministr obrany Martin Stropnický po připomínkovém řízení ministerstev dopravy, financí a zahraničí.

Ústava ČR ukládá vládě článkem 43 odst.6) o takto přijatých usneseních vlády neprodleně informovat obě komory Parlamentu České republiky. Tuto povinnost vláda ve smyslu výše uvedeného článku nesplnila.

Usnesení

- č.1046 z 14.12.2015 předkládá do Sněmovny dne 14.1.2016, sněmovní tisk 695/0

- č.1074 z 21.12.2015 předkládá do Sněmovny dne 26.1.2016, sněmovní tisk 703/0

- č. 343 z 18.04.2016 předkládá do Sněmovny dne 29.4.2016, sněmovní tisk 802/0.

Porušení Ústavy ČR čl.43 odst. 6) dokazujeme z judikatury výkladem pojmu ,,neprodleně“ následovně:

Právní věta - pojem ‘neprodleně‘ není neurčitým právním pojmem, neboť právě v obecné poloze zcela jistě znamená bez zbytečného prodlení, a tedy okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně. Lhůtu určenou tímto pojmem je tak třeba počítat na dny, maximálně několik týdnů.

Za plnění přijatých usnesení vlády nese přímou odpovědnost předseda vlády Bohuslav Sobotka, svojí povinnost nesplnil, porušil Ústavu ČR článek 43 odst.6).

Vláda, přijatými usneseními výše uvedenými, zároveň porušuje dříve přijatá usnesení o přeletech, pohybech letadel - nákladních, osobních a vrtulníků, které jsou přípustné bez zbraňových a průzkumných systémů.

Cvičení Ample Strike 2016 pořádané Armádou České republiky ve dnech 30.8. až 20.září 2016, jehož cílem je certifikace zahraničních návodčích (specialisté k označování strategických cílů a jejich zničení na území cizích států) za účasti strategickách bombardérů B-1, B-52 je možné realizovat výhradně s použitím průzkumných a zbraňových sytémů na palubě letadel.

Vláda přijatým usnesením č. 343 z 18.4.2016, sněmovní tisk 802/0 ( nebyl projednán ani ve Výboru pro obranu Sněmovny) umožnila průjezd cizí armády (cvičení Saber Strike 2016 do Poblatí, 27.5. - 30.5.2016) přes suverénní území České republiky. Ministerstvo obrany dopisem č.j. 791-5/2016 -7542KM garantovalo, že cizí armáda nepřeváží přes Českou republiku žádnou ostrou munici. Ministerstvo obrany takto reagovalo na protesty iniciativ a občanů proti pořádání tohoto logistického cvičení, jak uvádí sněmovní tisk č.802/0. Ministr obrany Martin Stropnický při interpelacích ve Sněmovně přiznal, že přes území České republiky byla převezena ostrá munice.


Vláda České republiky nejedná v zájmu občanů, podporuje prohlubování mezinárodního napětí, nemá vliv na rozhodování a jednání Armády České republiky, která realizací cvičení Ample Strike 2016 ( vydatný úder ) s účastí amerických strategických bomardérů B-1, B-52 vyostřuje současnou vojensko-geopolitickou situaci. Uvedené cvičení nese všechny znaky provokace. Vyzýváme vládu České republiky, která je zodpovědná za činnost ministerstva obrany, aby této vojenské provokaci zabránila. Vzdušný prostor České republiky nepatří vládě, ani Armádě České republiky.
 
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Lenka Procházková
Nezávislá media
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press