Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kde končí poslanecká imunita Jany Černochové, otevřený dopis

5.9.2016 - Iniciativa Ne základnám
Vážené poslankyně,
vážení poslanci,

toto bylo odvysíláno zpravodajstvím České televize dne 1.9.2016 v 15:08 hodin z prostor Poslanecké sněmovny České republiky, přepis reportáže: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058300901


Redaktorka zpravodajství ČT -
reakce vaše na to, že nejvíce tady způsobily zpravodajské služby Ruska a Číny, je to pro Vás vůbec překvapující zpráva?

Poslankyně Občanské demokratické strany, paní Jana Černochová -
není to pro mě překvapující zpráva, já myslím, že ty informace, které na nás padají z různých důvěryhodných či méně důvěrohodných zdrojů, tak tuto informaci vlastně předpokládaly už někdy před návštěvou čínského prezidenta a skutečně například třeba, my poslanci jsme zásobováni různými podněty toho sdružení Ne základnám, o kterých já nemám jiný pocit, nebo nesmýšlím jinak, než přesně i oni jsou tím nástrojem té ruské putinovské propagandy a asi bohužel v tom demokratickém systému se těmto věcem nějakým způsobem čelit nedá, já věřím v rozumný úsudek lidí a to, že Česká republika skutečně bude směřovat na západ a ne na východ.

Iniciativa Ne základnám se obrátila na zákonodárce s legitimními požadavky:

  • svolat mimořádnou schůzi k cvičení Ample Strike 2016 ( Vydatný úder ), žádost byla zákonodárcům zaslána 5.8.2016

  • o cvičeních, průjezdech a průletech cizích ozbrojených sil přes ČR předložených ve sněmovních tiscích ( 695/0, 703/0 a 802/0 ) hlasovat.(Žádáme vás o změnu v hlasování, kdy k těmto tiskům bude Poslanecká sněmovna České republiky vyslovovat souhlas, odesláno zákonodárcům 28.8.2016 )

Svojí aktivitou vycházela Iniciativa Ne základnám z článku 43 odst. 5 a 6 Ústavy České republiky s právem kontroly práce zákonodárného sboru, který dokládala přehledem:

k tisku 695/0  -

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016
- usnesení vlády č.1046 z                                                                           14.12.2015  tisk 695/0
odeslaný do Sněmovny neprodleně                                                              14.01.2016
- OV na 48. schůzi usnesením č. 240 přikazuje tisk výboru pro obranu            20.01.2016
- VO na 27. schůzi usnesením č. 139 bere tisk na vědomí  a to dne                 03.02.2016
- zpravodaj, poslanec Hájek

Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.

k tisku 703/0 -
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mino území České republiky a účast ozbrojených sil a států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

- usnesení vlády č.1074 z                                                                             21.12.2015 tisk 703/0 
- odeslaný do Sněmovny neprodleně                                                             26.01.2016
- OV na 49. schůzi usnesením č. 245 přikazuje tisk výboru pro obranu             27.01.2016
- VO na 29. schůzi usnesením č. 150 bere tisk na vědomí a to dne                   03.02.2016 
- zpravodaj, poslanec Klučka

Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.


k tisku 802/0-
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mino území České republiky a účast ozbrojených sil a států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
- usnesení vlády č 343 z                                                                              18.04.2016 tisk 802/0 
- odeslaný do Sněmovny neprodleně                                                             29.04.2016
- OV na 56. schůzi usnesením č. 278 přikazuje tisk výboru pro obranu             12.05.2016
- VO na 33. schůzi usnesením č.?? bere tisk na vědomí a to dne                      01.09.2016
- zpravodaj, poslanec Seďa

Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.

Do medií učiněné veřejné prohlášení poslankyně paní Jany Černochové, členky Občanské demokratické strany, nese všechny znaky snižování vážnosti, hanobení a vyvolávání nenávisti ke skupině osob pro jejich postoj ( kontroly práce zákonodárného sboru ) a možného naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu §355 trestního zákona.

Důsledky takového úmyslného jednání může ve společnosti, která je trvale rozdělována podobnými nepodloženými tvrzeními vyústit v případy, kdy je na veřejných prostorách, například poslanci, vyhrožováno střelnou zbraní.

Vyzýváme vás vážené poslankyně a poslanci o projednání výroku poslankyně paní Jany Černochové na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, kdy je oprávněné podezření, že došlo z její strany k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press