Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám k trestnímu oznámení na poslankyni Mgr. Janu Černochovou

4.10.2016 - Iniciativa Ne základnám

Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám
k trestnímu oznámení na poslankyni Mgr. Janu Černochovou

Kdo může hodnotit práci Poslanecké sněmovny České republiky, jejímž posláním je kontrola práce vlády? Jsou to občané.

Občanská Iniciativa Ne základnám v souladu s Ústavou České republiky se na Sněmovnu obrátila s výzvami, aby poslanci nerezignovali na své právo projednávat vládou jim zaslané sněmovní tisky 695/0, 703/0 a 802/0. Ty se týkaly a týkají činnosti Armády České republiky, průletů a průjezdů cizích ozbrojených sil přes naše území a vojenských cvičení, pořádaných pro cizí vojenské ozbrojené síly, na našem území. Vládě a poslancům iniciativa zaslala řadu výzev i s konečnou žádostí ze dne 4.8.2016, aby si zákonodárci vyčlenili čas na projednání sněmovních tisků 695/0, 703/0 a 802/0 a to svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Na legitimní žádosti občanské iniciativy Ne základnám, které se týkaly výhradně práce Poslanecké sněmovny České republiky, veřejně v záznamu odvysílaném ze zpravodajství České televize, poslankyně Jana Černochová ve vysílání ČT 24 dne 1.9.2016 uvedla:

my poslanci jsme zásobováni různými podněty toho sdružení Ne základnám i oni jsou tím nástrojem té ruské putinovské propagandy.

Základem většiny občanských aktivit by měla být pozitivní komunikace a pokus o věcnou domluvu s ostatními účastníky. V průběhu našeho usilování se však ukázalo, že byly vyčerpány možnosti nekonfliktního jednání a že je nutné podat trestní oznámení.

Před podáním trestního oznámení na poslankyni Mgr.Janu Černochovou, vzhledem k jejím zkušenostem získaným při výkonu poslaneckého mandátu, členstvím ve výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost a členstvím ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a z toho plynoucího dostatku relevantních informací, nezbylo než její jednání označit  jako úmyslné, nesoucí znaky k podněcování nenávisti k jiné skupině osob a podobnými výroky se podílet na rozdělování společnosti.

Před podáním trestního oznámení byli poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky dne 5.9.2016 požádáni, aby výrok poslankyně Mgr. Jany Černochové projednali. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany Poslanecké sněmovny České republiky, mandátového a imunitního výboru, který má oprávnění se zabývat výroky nesoucími znaky možné trestné činnosti, nebyla žádná reakce, dne 20.září 2016 jsme na poslankyni Mgr. Janu Černochovou podali na státní zastupitelství trestní oznámení s podezřením na naplnění skutkové podstaty trestného činu § 355 a § 356 trestního zákona č.40/2009 Sb. Trestní podání bude zároveň i analýzou, zda v rámci uplatnění právních norem je měřeno všem občanům stejně, nebo zda existují různé metry při posuzování možné trestné činnosti.


za Iniciativu Ne základnám,
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press