Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Stanovisko SDS - Odmítáme expanzi NATO do Černé Hory

22.10.2016 - Strana demokratického socialismu
Poslanecká sněmovna PČR se má v průběhu nastávající schůze Sněmovny vyjádřit mimo jiné také k Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické alianci.

V posledních téměř dvaceti letech jsme bohužel svědky prakticky neustálého zhoršování bezpečnostní situace v Evropě, politické atmosféry a podmínek pro rozvoj rovnoprávné vzájemné spolupráce na kontinentu i v jeho blízkém okolí a trvalého růstu napětí.

Model evropské integrace reprezentovaný projektem Evropské Unie je v hluboké krizi a množí se úvahy o jeho krachu. Z hlediska bezpečnostní politiky přestala EU prakticky existovat a v zahraničně-politické oblasti neodpovídá váha EU ani zlomku její váhy hospodářské.

Jsme přesvědčeni, že tento tristní stav je do velké míry důsledkem politiky rozšiřování Severoatlantické aliance, a že a politika, která je takto vnucována Evropské Unii a Evropě jako celku, je se zájmy našeho kontinentu a i se zájmy EU v příkrém rozporu.

Stejně tak zastáváme názor, že NATO jako takové, ani členství většiny členských států EU v Severoatlantické alianci zájmům Evropy, rozvoji mírové spolupráce a hledání cest evropské integrace neprospívají, ba právě naopak. Považujeme za nezbytné neodkladně začít usilovat o postupnou emancipaci Evropy a vymanění se EU z podřízenosti Spojeným státům americkým a jimi reprezentovaným zájmům. Takové úsilí bude vyžadovat také seriózní diskusi o bezpečnostních aspektech a vyhodnocení důsledků a následků fungování NATO v jeho současné podobě.

V dnešní situaci nepovažujeme další rozšiřování NATO za správné, naopak se domníváme, že jen přispívá k dalšímu zhoršování situace, zvyšování napětí a ohrožování míru v Evropě. To platí v plné míře i o záměru připojit k NATO další evropský stát - Černou Horu. Ovládnutí Balkánu silou má být stvrzeno letos na podzim a to i s přispěním ČR, která má 18.X.2016 ratifikovat smlouvu o přistoupení Černé Hory k NATO. Je to jen další eskalace přítomnosti kombinovaných vojenských sil rychlého zásahu na jihu Evropy, nyní zabalená do falešné vlajky obrany "měkkého podbřišku Evropy". Plně sdílíme názor, že takový krok jen dále zvýší napětí v Evropě, ale zejména v okolí Jaderského moře a na Balkáně. Proto vyzýváme všechny poslance PČR, kteří nejen slovy usilují o mír a rozvoj spolupráce v Evropě, aby, vědomi si své odpovědnosti, odmítli, nebo alespoň nepodpořili ratifikaci Protokolu o přistoupení Černé Hory k Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO).

PCV SDS, 15. 10. 2016


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press