Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dopis zákonodárcům ,,Nejsme ovčané" 17.1.2017

6.2.2017 - Iniciativa Ne základnám

Vážený paní poslankyně, vážený pane poslanče,

vlastní důvodová zpráva tisku 956/0 nepřímo dokládá, že rozhodnutí vlády a pasivita sněmovny v pohledu plnění článku 43. Ústavy je realitou, uvedený článek 43. Ústavy není zodpovědnými subjekty respektován.

Vláda se zbavovala své odpovědnosti tím, že své rozhodnutí odeslala k projednání do sněmovny, přičemž odsouhlasila návrh ministra obrany, který předkládal návrhy, nebo plnil žádosti cizích států, či ozbrojených složek.

Sněmovna se zbavila odpovědnosti, že usnesení vlády neprojednala, nebo jej projednala poté, co ministerstvo obrany splnilo žádosti cizích států a navíc aktivně plnilo mezinárodní dohody a z toho plynoucí závazky, které si do dohod vláda dobrovolně, aktivně stanovila.

Takto nastavený mechanismus vyhovoval, jak moci zákonodárné, tak moci výkonné. Obcházení Ústavy ČR, v principu jejím pohrdáním, se nelíbil veřejnosti, ale s protesty dá se říct stav tolerovala a to s přihlédnutím na neporušování stanoveného obranného charakteru Armády České republiky.

Vážená  paní poslankyně, vážený pane poslanče,

když jste odmítli naší výzvu z programu 54. schůze sněmovny vyřadit projednání tisku 956/0, dovolujeme si Vás znovu vyzvat, aby při zítřejším hlasování jste bod 161, sněmovní tisk 965/0, změna  čl. 43 Ústavy vyřadili v souladu s § 90 odst.7)..

Jako součást veřejnosti protestujeme proti záměru změnit obranné poslání AČR za nepojmenovaný silový prvek na území České republiky pod reálně doložitelným velením cizích vojenských uskupení, nebo NATO. 

Přijímáme menší zlo a to setrvat v obcházení článku 43. Ústavy jako doposud, nadále užívat nastavený mechanismus virtuální odpovědnosti, ale mající alespoň mantinely obranného charakteru, protože tento stav je lepší v porovnání s předkládaným návrhem uvedeným ve sněmovním tisku č.956/0, ve kterém je mechanismus virtuální odpovědnosti umocněn s časově vymezeným pojmem bez zbytečného odkladu. Navíc, obranný charakter AČR a respektování mezinárodního práva  je vědomě odstraněno.

S pozdravem

za iniciativy a hnutí
Iniciativa Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press