Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Než dostanete slovo - Máte slovo s M. Jílkovou

13.2.2017 - Iniciativa Ne základnám

Souhlasíte nebo jste proti dodatku ústavy, kterou navrhuje min.vnitra? Z jakého důvodu?

Záleží na tom, z jakého důvodu MV tento dodatek navrhuje. Pokud je to reakce na počínání EU tak je to špatně. Řešíme následek, nikoliv příčinu.

Myslíte, že "obyčejný" člověk - držitel legální zbraně, je schopen vyhodnotit, kdo je a kdo není terorista?

Pouze v případě probíhajícího teroristického útoku. Záleží na psychickém vybavení „obyčejného“ člověka se zbraní v ruce.

Jsou současné zkoušky, testy pro zájemce nebo držitele zbraní tak důsledné, že držitel legální zbraně je schopen vyhodnotit a zasáhnout v krizové situaci?

Znám jenom dle vyjádření držitelů zbraní: v současnosti máme legislativu týkající se držení zbraní na velmi dobré úrovni.

Také s ohledem na to,jaké máme u nás zkušenosti s agresory. Nebo se domníváte, že je na čase lépe "branně" připravit obyvatelstvo?

Nevím jak se v současnosti branně obyvatelstvo připravuje, ale nedělám si přehnané iluze. Vzhledem k tomu, že nám každou první středu v poledne houkají sirény, ale nevím co dělat, pokud začnou houkat jindy.

Ne/měli bychom spíše spoléhat na ochranu ze strany policie, armády,tajných složek atd.? Koneckonců od toho jsou tyto složky námi placené.

Ideální stav by byl, pokud by policie, armáda a ostatní složky obranného systému pracovaly v zájmu české republiky a jejich občanů. Bohužel změna ústavy navrhovaná ministrem války tomu nenasvědčuje. Navrhuje vynechat z ústavy mimo jiné slovo obrana v souvislosti s naší armádou, a počkám si na to, jak se postaví poslanecká sněmovna k tomu, že by o případných misionářsko-válečnických zásazích rozhodoval úzký okruh lidí.

Nemůže u nás nastat situace jako v Americe, že je velký počet zabití právě leg.držiteli zbraní-protože je prostě mají? I tam se vede diskuze, zda by nebylo naopak lepší druhý dodatek zrušit a tedy odzbrojit obyvatelstvo.

Amerika je v tomto směru příkladem jak to nedělat.

Má být podle Vás mezi občany více zbraní? - zájem o zbraně roste Hrozí nám snad válka?

Nerada bych se dožila toho, že osobní zbraně budou nutností. Zájmu o zbraně rozumím tak, že občané nedůvěřují státu v tom smyslu, že je dokáže ochránit. (viz no go zóny v západní evropě)

Myslíte, že lze uhlídat,aby zbraně nedostali,potažmo pak nepoužili lidé, kteří jsou psychicky nevyrovnaní? Jak?

Těžko.

Roste také agresivita ve společnosti - nemyslíte, že by bylo bezpečnější právě odzbrojit lidi?

Vypořádat se s příčinami rostoucí agrese by bylo záslužnější.

A je vůbec nutné více zbrojit ? Je naše policie a armáda snad málo vyzbrojená a  nedostatečně silná? Jsme koneckonců součástí velké armády- nestačí to?

Když si ujasníme k čemu nám má sloužit armáda české republiky, máme zpoloviny vyřešeno.

Ne/bude vyzbrojování na jedné straně, nutit potencionálního nepřítele vyzbrojovat i stranu druhou a pak zbraně logicky taky"vyzkoušet"?

Ne/jde spíše o zvyšování tlaku ze strany zbrojařů a o zbytečné vyvolávání strachu?

Určitě jde. Potřebují ještě více peněz, a taky se zbavit v zájmu inovace starých zásob zbraní.

Souhlasíte nebo jste proti, že násilí plodí jen násilí?

Souhlasím, je jen málo těch, kteří by dokázali do nekonečna nastavovat druhou tvář.

Pokud byste měl/a jednou větou specifikovat dané téma, jak by zněla?

Navrhuji řešit příčiny nikoliv následky

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press