Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zpravodajství ČT se stává bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, pro její občany

24.2.2017 - Iniciativa Ne základnám
Vážený pane Šámale,
vážená moderátorko
Interview ČT24
paní Světlano Witowská,
Zuzano Tvarůžková, vážená Rado ČT,        
                                                                                                                                          
opravdu bude zajímavé sledovat  dnešní Interview ČT24,  názory a kroucení pana ministra Martina Stropnického, který z naší zkušenosti má problém naplňovat např. zákon č.106/1999 Sb.

Níže přikládáme podklady, které jsme zaznamenali a k tomu dodáváme, že jsme kontrolovali 15.2.2017, zda jsou nějaké podklady uvedeny na webu MO i natoaktuál. Nebyly. MO s rychlostí rychlého nasazení to stihlo 17.2.2017 a dokument, smlouvu zveřejnilo po rozruchu 22.2.2017 v ,,mateřském" jazyce.

Níže uvádíme, kdo jako první vypustil zprávu ,, Půjde v ní o přidružení 4. brigády rychlého nasazení k velení německé obrněné divize."
Byla to ČT 24.  Děkujeme, začali jsme dohledávat informace.

Kolem ministerstva obrany se pomalu objevují informace, které lze řadit do kategorie bezpečnostního rizika pro Českou republiku. Stačí připomenout  tlak  Martina Stropnického (jeho slovy, potřebuji to rychle) tj. změnu Ústavy ČR čl. 43, kde se dožaduje, aby vláda, (on + premiér + 6 ministrů), rozhodla o pobytu cizích ozbrojených sil na území ČR. 
Otázkou je, proč toto tzv. cvičení s  Bundeswehrem nebylo zahrnuto do vojenských cvičení, která byla odsouhlasena vládou, usnesení č.1172 z  19.12.2016.
Zajímavá je otázka, zda může vláda odmítnout to, co v Bruselu podepsal Martin Stropnický?  Smlouva nebyla k dispozici před podpisem?
A co tomu říká Ústava ČR? Parlamentní institut:
V žádném případě není možno nedodržet Ústavou stanovenou dělbu státní moci tím, že by byly parlamentní pravomoci delegovány (přeneseny) na vládu; to je ústavně zcela vyloučeno.
• Rovněž není možno udělit tak obecný souhlas, že by se ústavní ustanovení o parlamentním souhlasu zcela vyprázdnilo.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Zpráva ČT24 15.2.2017 v  8:31:26 hodin:

Ministr obrany Martin Stropnický v Bruselu podepíše dohodu o prohloubení spolupráce s Bundeswehrem. Půjde v ní o přidružení 4. brigády rychlého nasazení k velení německé obrněné divize.
Připojí se k ní ještě Rumunsko.
Vojáci těchto tří zemí se pak mají společně vzdělávat a cvičit.

Vystoupení německého důstojníka s prohlášením:

Chceme aby společné cvičení, společný trénink v souvislosti s českými jednotkami. Nejde o žádnou subordinaci, ale o přidělení k jedné německé divizi
Konec vystoupení německého důstojníka.

ČT24
Jde o to, aby naše jednotky byly lépe připravené pro společné působení v rámci možných větších uskupení.

Přepis vysílání
Iniciativa Ne základnám
Eva Novotná

17.2.2017 Brusel

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/jednani-ministru-obrany-nato-v-bruselu-130690/

Podpisy dohod se Slovenskem a Německem 

V průběhu jednání ministr Stropnický podepsal se svým protějškem Peterem Gajdošem Smlouvu mezi ČR a Slovenskem o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Ta upravuje spolupráci v případech, které nelze řešit v rámci systému protivzdušné obrany NATO, ale také při výpadku schopností jedné ze zemí. Piloti by tak mohli zasahovat třeba proti letadlu v rukou teroristů ve vzdušném prostoru obou států.

„Smlouvu teď musí ještě schválit parlamenty obou zemí a podepsat prezidenti. Platit by mohla od poloviny letošního roku," doplňuje ministr Stropnický.

S německou kolegyní Ursulou von der Leyen pak podepsal dokument, na jehož základě započne intenzivní spolupráce mezi 4. brigádou rychlého nasazení a německou 10. obrněnou divizí. Půjde především o společný výcvik a sdílení zkušeností.

„První společné cvičení plánujeme na podzim v Německu," upřesnil Martin Stropnický. Stejnou dohodu podepsal s německou ministryní také rumunský ministr obrany.

S německou kolegyní Ursulou von der Leyen pak ministr obrany podepsal dokument, na jehož základě započne intenzivní spolupráce mezi 4. brigádou rychlého nasazení a německou 10. obrněnou divizí. Půjde především o společný výcvik a sdílení zkušeností

19:07  21.2.2017

Spolupráce s Německem je podle Stropnického logická, protože se jedná o jednoho z klíčových hráčů evropské bezpečnosti. „Není to tak, jak jsem někde zaslechl nějaký šílený výmysl, že jim dáváme jednu svoji brigádu,” uvedl Stropnický. Podobným způsobem podle ministra už spolupracuje s německým Bundeswehrem také nizozemská armáda.

O každém cvičení musí rozhodnout vládaSněmovna. První by se mohlo podle Stropnického uskutečnit už na podzim.

Z dohledaných materiálů NATO

Na summitu NATO ve Walesu v září 2014 vzniklo za účasti ČR mnohonárodní uskupení podle FNC pod vedením Německa.

Od června 2015 uskupení čítá 16 zemí NATO včetně všech států V4 . V roce 2015 byl v rámci Německem vedeného uskupení deklarován záměr sdružit vybrané schopnosti zúčastněných států do širších mezinárodních uskupení o velikosti sborů a s těmi pak pravidelně cvičit pro případ rozsáhlého útoku na území členských států NATO .

Connected Forces Initiative Iniciativa spojené síly (CFI – Connected Forces Initiative) je jednou z iniciativ obranného balíčku ze summitu v Chicagu . Jejím cílem je posílení transformace a interoperability aliančních sil, a přispět tak k naplnění cíle NATO Forces 2020 . CFI úzce souvisí se Smart
Defence (chytrá obrana), která je zaměřena na budování schopností, CFI pak na jejich efektivní využití . Iniciativa zahrnuje tři vzájemně propojené elementy: „ vzdělávání a výcvik, „ cvičení, „ lepší využití technologií . Hlavními prostředky naplňování CFI má být širší využití sil rychlé reakce NRF a společného vojenského výcviku a cvičení, a to i v návaznosti na čl . 5 Severoatlantické smlouvy . CFI a cvičení obecně jsou důležitá v kontextu zachování a dalšího rozvoje transformačního potenciálu Aliance . Hnacím motorem transformace sil NATO jsou v současné době především operace a vzhledem ke snížení operačního tempa po roce 2014 je měla CFI v této roli zastoupit . Rok 2015 potvrdil rostoucí význam, dynamiku a politickou viditelnost problematiky cvičení . Opatření k ujištění spojenců o platnosti kolektivní obrany se sestávala z velké části  právě ze cvičení spojeneckých sil na území exponovaných států . Byl obnoven důraz cvičení se scénáři kolektivní obrany .

Smart Defence a Pooling & Sharing Smart Defence (SD) je alianční iniciativa zaměřená na využití mezinárodní spolupráce při rozvoji schopností . V rámci SD se ČR účastní celkem 23 projektů, přičemž ve dvou z nich vystupuje v roli vedoucí země: „ Mnohonárodní středisko leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Centre – MATC); „ Mnohonárodní logistické partnerství − manipulace s palivem (Multinational Logistic Partnership – Fuel Handling) . Pooling & Sharing (seskupování a sdílení schopností) je obdobnou iniciativou EU, ve  které je  ČR zapojena především do  projektů zaměřených na  výcvik vrtulníkových posádek a do projektů v oblasti zdravotnictví . V oblasti regionální spolupráce ČR usiluje o využití formátů V4 a Central European Defence Cooperation (obranná spolupráce států střední Evropy), do nějž jsou kromě ČR zapojeny Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Rakousko .zahraniční vztahy a aktivity

Multinational Logistics Coordination Centre Jednou z  priorit resortu MO ČR je rozvoj schopností v  oblasti mnohonárodní logistiky . V roce 2009 bylo v ČR na základě memoranda o porozumění (MoU – Memorandum of  Understanding) ustaveno Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC – Multinational Logistics Coordination Centre) . Centrum se podílí na aplikaci principů Smart Defence a Pooling & Sharing k překonání nedostatků v operační logistice zlepšením výměny informací, přípravou expertů, mezinárodních logistických projektů, výstavbou mnohonárodních logistických prvků a účastí na společných cvičeních . Je určeno ke koordinaci mnohonárodní logistické podpory spočívající v poskytování pomoci koaličním partnerům v oblasti logistiky, kterou realizuje na základě mezinárodních dohod uzavřených mezi jednotlivými účastnickými státy . MLCC sídlí v  Praze . Centrum koordinuje výstavbu velitelství společné logistické podpůrné skupiny států V4 (V4 JLSG HQ – V4 Joint Logistics Support Group HQ), které se v první polovině roku 2016
stalo součástí logistické podpory bojového uskupení EU Battlegroup (EU BG) . Velitelství bude v dalším období sloužit k pokrytí požadavků NATO na tuto schopnost v rámci procesu obranného plánování Aliance . Hlavním úkolem centra v roce 2015 bylo provedení mnohonárodního logistického cvičení Capable Logistician 2015, které se konalo v Maďarsku . Jeho cílem bylo prověřit mnohonárodní logistické aspekty pro cvičení Trident Juncture 2015 a připravit logistické jednotky pro V4 EU BG I/2016, kde je ČR v oblasti logistiky vedoucí zemí . MLCC rovněž rozvíjelo projekty mnohonárodní spolupráce zaměřené na logistické funkční oblasti (skladování munice v operacích, pohonné hmoty, výroba a distribuce vody, opravy a údržba techniky v operacích), v nichž plní vedoucí roli . Další aktivitou MLCC je podíl na logistickém vzdělávání a výcviku, kde spolupracuje s NATO School v Oberammergau, organizuje kursy JLSG a podílí se na podpoře partnerských zemí . Současně analyzuje možnost převzetí koordinace logistického vzdělávání a výcviku ( Department Head for Logistics Education and Training) .


natoaktual.cz    15. února 2017  20:20
Brigáda rychlého nasazení bude cvičit v rámci německé divize  
Česká 4. brigáda rychlého nasazení se připojí k německé 10. obrněné divizi, aby spolu vojáci mohli intenzivně cvičit a být případně i nasazeni ve společně sestavě. Vyplývá to z dohody, kterou na okraj zasedání ministrů obrany NATO podepsali ministři České republiky a Německa.       
Dohodu podepsali ve středu v Bruselu Martin Stropnický a Ursula von der Leyen. Smyslem dohody je především společný výcvik a sdílení zkušeností. „První společné cvičení plánujeme na podzim v Německu,“ upřesnil Stropnický.

Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

Ministr obrany Martin Stropnický předložil na jednání vlády dne 19. prosince 2016 v souladu čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ke schválení materiál „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017“.

Materiál obsahuje přehled vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR a mimo území ČR, která jsou plánovány v roce 2017.

V roce 2017 by na území ČR mělo proběhnout 70 cvičení za účasti ozbrojených sil jiných států, naopak Armáda ČR se v různém rozsahu zapojí do 113 výcvikových aktivit v zahraničí.

Plán vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2017 odráží potřeby AČR v oblasti přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce. Plán zároveň zohledňuje potřeby jednotlivých složek AČR v oblasti zvyšování jejich schopností a reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace na i mimo území Evropy.

Právě v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace vystupuje v roce 2017 do popředí nová společná iniciativa zemí Visegrádské skupiny vůči pobaltským zemím (Litva, Lotyšsko, Estonsko). Podstatou této iniciativy je koordinovaná rotační přítomnost zemí V4 v jedné z pobaltských zemí za účelem provádění společného výcviku. Cílem je poskytnutí politické
a vojenské podpory aliančním spojencům v Pobaltí.
Česká republika zahajuje tuto iniciativu v prvním čtvrtletí roku 2017 svoji přítomností v Litvě v rámci cvičení TRAINING BRIDGE 2017.

Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu MO k obraně ČR a spojenců. Jsou nutnou součástí přípravy pro působení v operacích a v pohotovostních silách mezinárodních organizací (NATO, EU, OSN). Cvičení se zahraničními partnery zvyšují schopnost společně působit (tzv. interoperabilitu sil), prověřují v praxi úroveň budovaných schopností a slouží tak, mimo jiné, jako kontrola efektivity rozvoje schopností AČR.

Přehled největších cvičení za účasti AČR mimo území ČR:

AAT (Aviation Advisory Team) PRE-DEPLOYMENT TRAINING – cvičení pilotů
a příslušníků pozemního zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva v rámci přípravy leteckého poradního týmu pro operaci Resolute Support v Afghánistánu. Cílem cvičení
je výcvik v létání v prašném a vysokohorském prostředí a procvičení postupů při plánování vzdušných operací. Cvičení proběhne ve třech dvoutýdenních cyklech v Chorvatsku.

MOUNTAIN FLIGHT – cvičení s cílem zdokonalit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách. Cvičení je součástí přípravy k nasazení v operaci Resolute Support v Afghánistánu a uskuteční se ve Francii.

NOBLE JUMP II/2017 – cvičení vybraných jednotek sil rychlé reakce NATO. Cílem cvičení je prověřit schopnost těchto jednotek provést ve stanoveném časovém limitu strategický přesun z místa stálé dislokace do místa nasazení a plnit bojový úkol ve stanoveném prostoru operace v součinnosti s ostatními silami NRF.

TRIDENT JAGUAR II/2017 – jedná se o velitelsko-štábní cvičení s cílem certifikovat velitelství 1. německo-nizozemského sboru pro schopnost velet ve spojeneckých operacích.

BRAVE WARRIOR 2017 – jedná se o tzv. výroční vojenské cvičení ozbrojených sil zemí V4 organizované na základě implementace společné výcvikové strategie této skupiny. Cvičení je organizováno na rotačním principu vždy v jedné ze zemí V4. V roce 2017 proběhne toto cvičení na území Maďarska. ČR bude výroční cvičení V4 organizovat
v roce 2019.

BALT 2017 – cvičení s cílem komplexně prověřit připravenost příslušníků protiletadlového raketového vojska AČR k plnění úkolů v rámci národního posilového systému protivzdušné obrany České republiky. Vyvrcholením cvičení jsou bojové střelby protiletadlového raketového komplexu SA-6 (2K12 KUB).

TRAINING BRIDGE 2017cvičení organizované v rámci koordinované rotační přítomnosti zemí V4 v Pobaltí. Cílem cvičení je, kromě společné iniciativy V4 k posílení aliančních Assurance Measures, výměna zkušeností a zvýšení úrovně interoperability mezi jednotkami pozemních sil AČR a jednotkami ozbrojených sil Litvy.

Přehled největších cvičení na území ČR:

AMPLE STRIKE 2017 – cvičení je organizováno za účelem udržení a rozvoje schopností letectva v provádění přímé letecké podpory a překonávání pozemní PVO a ke sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s posádkami taktického a vrtulníkového letectva při podpoře činnosti pozemních sil. Neméně důležitým úkolem cvičení je i výcvik leteckých osádek v doplňování paliva za letu. Cvičení je zařazeno v katalogu cvičení NATO.

ELBE 2017 – cvičení s cílem udržet dosažené schopnosti pontonové roty vyčleněné
pro NRF 2017. Cvičení proběhne v součinnosti s ženijními jednotkami OS Slovenska
a příslušníky Národní gardy Texas.

EBONITE JAVELIN 2017 – společné cvičení mechanizovaných a průzkumných jednotek AČR a ozbrojených sil Slovenské republiky organizované s cílem sladit postupy těchto jednotek pro potencionální působení ve společné operaci.

AAR CONVERSION EXERCISE – cílem cvičení je připravit a zdokonalit piloty stíhacího letectva v doplňování paliva za letu (Air-to-Air Refueling) pro operace NATO Air Policing a pro účast na mezinárodních cvičeních.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press