Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Co má projít bez povšimnutí veřejnosti a voličů, co nám media tají!

12.3.2017 - Iniciativa Ne základnám

Připomeneme si 15. březen, okupaci Československa tím, že zahájíme v Poslanecké sněmovně ČR 15. března projednávání změny Ústavy ČR a staneme se válečným agresorem?

Obracíme se na veřejnost, voliče, přidejte se 15.3.2017 k našemu protestu, který se bude konat od 17:00 hodin na v Praze na Klárově a odmítne jakýkoliv  dočasný pobyt cizích vojsk na území ČR, odmítne zapojení se do válečné agrese.

Ministr obrany pan Stropnický spolu s mluvčí pro vojenské operace, paní poslankyní Janou Černochovou požadují co nejrychleji prosadit změnu Ústavy České republiky, článek 43. ve znění:

Vláda rozhoduje o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky a o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a to nejdéle na 60 dní.

Vláda o svém rozhodnutí informuje Parlament bez zbytečného odkladu (doposud byla povinna Parlament informovat neprodleně. V dosavadní praxi tuto povinnost vláda nesplnila dřív než za měsíc).

Ministr Stropnický a poslankyně Černochová  navrhují zrušit současné omezení pobytu cizích vojsk na našem území a to při plnění mezinárodních závazků o společné obraně, na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. V případě vysílání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky navrhují zrušit ustanovení - o účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího  státu.

Paní poslankyně Jana Černochová, jako představitelka ODS, která svých válečných choutek a poučení z toho nezanechala, navrhovanou změnu  obhajuje potřebou záchrany našich občanů v cizině s nasazením našich ozbrojených sil v zahraničí, což je z mezinárodního práva hloupost na druhou.

Ministr Stropnický požaduje reakci sil rychlého nasazení a to do 24 hodin s tím, že se to někdy vláda dozví.

Obě tvrzení jsou jen pro zakrytí skutečného důvodu, se kterým  není veřejnost seznámena.

Ten důvod je, legalizovat naplnění stovky ulit umístěných na území České republiky municí včetně umožnění pobytu cizích ozbrojených sil a to před zahájením válečné agrese. Z logiky vzdálenosti možného válečného konfliktu, potřeby munice se jedná o východ a Česká republika se stala jedním velkým  muničním skladem.  

Media se snaží neupozorňovat na skutečnost, že v České republice je:

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC – Multinational Logistics Coordination Centre), které vzniklo v Praze v kasárnách na Pohořelci.

Vložený obrázek 1

 

Bruno Cantin, vedoucí logistiky mezinárodního štábu NATO v Bruselu přivítal dosažený pokrok: „Velmi oceňuji, že se Česká republika ujala založení Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, s jehož myšlenkou přišla i pomoc a podpora, které se jí dostává v tomto procesu od dalších států, především pak od Spojených států amerických.“

Ve dnech 26. až 28. dubna 2016 organizovalo Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) v Praze seminář k zabezpečení skladování munice v mnohonárodním prostředí za účasti expertů z 12 států a 2 organizací NATO. Seminář měl za cíl zejména identifikovat budoucí cestu spolupráce v rámci projektu NATO.
Co pro nás mají znamenat slova jedné poslankyně, která měla prohlásit, že jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností a bojem za naši svobodu.

Budoucnost vždy ležela na občanech, voličích a je jen na nich, koho si pro svojí budoucnost zvolí.

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press