Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Protest proti průjezdu americké vojenské techniky přes území České republiky za účelem přípravy válečné agrese

24.3.2017 - Iniciativa Ne základnám

Protest proti průjezdu americké vojenské techniky přes území České republiky za účelem přípravy válečné agrese

Jednání Vlády České republiky a Armády České republiky je limitováno Ústavou České republiky, článkem 43 odst.4) a to:

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace

Z uzavřených mezinárodních smluv, čl.1 Severoatlantické smlouvy, které zavazují řešit mezinárodní spory mírovou cestou lze odvodit, že ve stejném mírovém a obraném pojetí je i Ústava ČR a tím i daná pravomoc vlády rozhodovat o průjezdu a přeletu cizích ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

V rozporu s tímto mírovým pojetím Ústavy České republiky vláda rozhodla povolit další průjezd cizích vojenských sil přes naší republiku. Tyto cizí vojenské síly projíždějící přes Českou republiku se neúčastní žádné mírové operace, ani vojenského cvičení. Jedná se o přeskupení vojenské techniky cizích států za účelem přípravy možné agrese, válečného konfliktu v rámci

,, opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti“.

Protestujeme proti rozhodnutí vlády, která proti většinovému názoru občanů České republiky loajálně přistupuje k podílu České republiky na zhoršování bezpečnostního prostředí Evropy, dělá z nás případné spolupachatele agrese, nebo válečného konfliktu.

Protestujeme proti obcházení, znevažování, porušování Ústavy České republiky a vyprazdňování pojmu o zabezpečení míru.

Protestujeme proti krokům omezující naší svobodu, která je možná jen na základě pravdivých a úplných informací.

Odmítáme tvrzení ministra obrany pana Stropnického, že projíždějící konvoj cizích vojenských sil přes naše území dne 25.-26.3.2017 je konvoj našich partnerů.

V roce 2015 byl proveden průzkum, jak vnímá veřejnost rozhodnutí vlády - aktivitu Armády České republiky. I přes velmi silnou mediální masáž, obhajující jednání Vlády České republiky k průjezdu cizí armády přes naše území byly výsledky průzkumu: z 19 241 občanů se proti průjezdu vyslovilo 10 500, pro bylo 7 996, jedno to bylo 745 občanům.

Konvoj údajně vyjíždí z německého Vilsecku a veřejnost záměrně není informována o cíli tj. místu dojezdu v Polsku. Tato utajovaná informace by zpochybnila důvod průjezdu těchto cizích vojenských sil přes naše území. Ať by se jednalo o cílové místo polského města Zagaň, kde je budována nová americká základna, nebo i další základny v Polsku, ukázalo by se, že kratší, rychlejší cestou by byl průjezd dálniční sítí Německo – Polsko. Vláda a ministerstvo obrany nemá právo zatajovat před veřejností informace o skutečném účelu průjezdu a pobytu cizích vojenských sil na našem území, ani o tom, co se případně převáží do VÚ 5512 Logistika a podzemního pracoviště 26.pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav.

Vyzýváme veřejnost, aby pozorně monitorovala pohyb cizího vojenského konvoje, druhy techniky i jejich zastávky.


Za Iniciativu Ne základnám                                                                               Praha 24.3.2017
Eva Novotná, mluvčí

Na vědomí: ministr obrany Martin Stropnický

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press