Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Otevřený dopis zákonodárcům

25.4.2017 - Iniciativa Ne základnám

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

lid je zdrojem veškeré státní moci, Tu vykonává prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, Parlamentu – Poslanecké sněmovny České republiky. Poslankyním a poslancům je moc delegována, propůjčena jejich zvolením, prostřednictvím voleb. Zvolená poslankyně, poslanec skládá slib:

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.
Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

nejen Iniciativa Ne základnám sleduje činnost Sněmovny, i Vaše hlasování. Zejména sleduje, zda Vaše jednání je v souladu s Ústavou a zda při snaze ji změnit není obcházena skutečnost, kdo je zdrojem státní moci.

Parlamentní systém, parlamentní demokracii, nemůže dehonestovat, zpochybnit, znehodnotit a zničit nikdo jiný, než sami zákonodárci.

Vyloučení veřejnosti z diskuze o změně Ústavy, konkrétně článku 43 tomu nasvědčuje.

Zákonodárci žijí v přesvědčení, že veřejnosti - lidu nejsou známy zavedené praktiky výměnného systému, něco za něco (ty podpoříš toto a já podpořím tvůj návrh). K tomu je stanoven hlídací mechanismus – dohodnutý zákonodárce, který má určeno - zdržet se hlasování (ani ANO, ani NE). V případě, kdy výsledek hlasování nedopadl jak byly uzavřené dohody, zpochybňuje (dohodnutý) zákonodárce své hlasování.

Dalším zavedeným systémem v hlasování zákonodárného sboru je způsob - zákonodárce je přítomen v jednacím sále, ale je nebo není přihlášen, čímž dochází ke snižování nezbytného kvora, které má rozhodující vliv na přijetí, nebo nepřijetí návrhu.

Varujícím příkladem je hlasování o programu 56. schůze Sněmovny z 11. dubna 2017 - zařazení do jednání Sněmovny bodu 161 tj. změna Ústavy čl.43 = pobyt cizích vojenských sil na území ČR a vysílání AČR do agresivních akcí, uskutečňovaných v zahraničí.


Text stenozáznamu 56. schůze Sněmovny:
A nyní se dostáváme k paní poslankyni Černochové. Ta si přeje zařadit body 181 a 161 v tomto pořadí za bod 9, tzn. na středu 26. 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 272, přihlášeno je 171, pro 85, proti 41. Tento návrh nebyl přijat. (Nesouhlasný hluk z pravé strany.)

Poslanec Martin Plíšek: Velmi se omlouvám. Chtěl bych zpochybnit hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, na sjetině mám zdržel se. Děkuji.

Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že body 181 a 161 v tomto pořadí zařadíme na 26. 4. po bodu 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 274, přihlášeno 168, pro 91, proti 57. Tento návrh byl přijat.

Kdo v tomto případě hlasování rozhodl?

Hlasování 272.


Hlasování 274.


Hlasování 272 a 274 zákonodárců lze porovnat s předchozími hlasováními - zařazením změny čl.43 Ústavy a rychlost názorových změn (realizování dohod, výměny něco za něco) je doložitelný.

Zastupitelský systém byl Sněmovnou znehodnocen, volič, který jim k hlasování jejich zvolením přenechal mandát, byl podveden. 

Proč pan poslanec Plíšek nezpochybnil hlasování, kdy požadavek ze strany předkládající poslankyně byl: Prosím, aby se o těch mých dvou návrzích hlasovalo odděleně. Děkuji pěkně.

Vyzýváme zákonodárce, kteří si ze svěřené moci udělali kšeft (v případě AČR - padáky, Tatry, Pandury, letadla CASA a další, v jiném případě např. solární elektrárny) k návratu k naplňování Ústavy České republiky.

Žádáme veřejnou diskusi o návrhu změny Ústavy čl. 43.

V souladu s Ústavou ČR je pro občany volitelná jen kandidátka, kandidát, který se v následujících volbách  zaváže, že neumožní pobyt cizích armád na našem území na jakoukoliv dobu a odmítne umožnění vysílání naší armády do agresivních vojenských operací. Žádné mezinárodní smlouvy Českou republiku nezavazují k výše uvedeným činnostem .

za Iniciativu Ne základnám                                                  Praha 25.4.2017
Eva Novotná, mluvčí

za Nezávislá media
Lenka Procházková, spisovatelka 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press