Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pozvánka na demonstraci 20.5.2017 od 10:hodin, Václavské náměstí

18.5.2017 - Iniciativa Ne základnám

Vážení přátele,
zveme vás na demonstraci, která má zákonodárcům sdělit náš požadavek ukončení naší účasti v NATO.
Důvodem ukončení účasti České republiky v NATO je skutečnost, že toto mocenské vojenské uskupení nerespektuje, nenaplňuje vlastní smlouvu zejména

ČLÁNEK 1
Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN..

Politická i vojenská reprezentace České republiky, jako účastník této smlouvy, není schopna prosadit její dodržování. Není schopna odmítnout přechod tohoto původně obranného paktu k paktu agresivnímu, útočnému.
V demokratickém, svobodném světě musí platit, že při neplnění, porušování, znevažování jakékoliv smlouvy je právo, povinnost, od takové smlouvy odstoupit.

                                            ČLÁNEK 13
Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.

S pozdravem,,
MÍR si nenechme vzít

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Finský ministr obrany je proti vstupu jednotek NATO do země

Pokud by byl některý z členských států Evropské unie napaden, ostatní členové by mu měli pomoci, řekl finský ministr obrany Jussi Niinistö, aniž by vyloučil vojenskou pomoc. Na otázku, zda by Finsko povolilo silám Severoatlantické aliance přicházejícím na pomoc Estonsku vstup na finskou půdu však odpověděl spíše negativně.

„Finsko se chystá bránit své území a nechce na něm žádné cizince. Na bezpečnosti Estonska se podílí NATO. Finsko takové bezpečnostní záruky nemá. Finsko bude bránit své území podle nastalé situace a plnit své závazky jako člen EU,“ uvedl finský ministr obrany.

Finsko v současné době neplánuje vstoupit do NATO, nicméně dveře si chce nechat otevřené. Finsko se však rozhodlo zvýšit své výdaje na obranu, posílit námořní a letecké síly a znásobit počet svých vojáků. Niinistö připustil, že bezpečnostní prostředí v oblasti Baltského moře se změnilo.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press