Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pozvánka: ProtestFest 2oo7

28.4.2007 - www.protestfest.cz
Od 27.4. do 11.5. se uskuteční v Brně festival alternativní kultury a aktivismu ProtestFest 2007. ProtestFest představuje přemostění mezi nejrůznějšími organizacemi, hnutími, skupinami a jednotlivci působícími v tzv. protestním hnutí a mezi aktivitami alternativní kultury. Tomu odpovídá i zastoupení lidí, kteří ProtestFest organizují. Tento festival není záležitostí jedné institucionalizované skupiny lidí. Je organizován neformální skupinou dobrovolníků: jsou zde tak aktivisté, kteří se angažují v oblasti lidských práv, ekologie nebo práv zvířat, jak i příznivci různých forem alternativní kultury.

Základní myšlenkou festivalu je vrátit život na veřejná prostranství, do ulic, parků či na náměstí a dát tak lidem prostor na otevřenou diskusi o problémech, které vnímají jako celospolečenské. Soustředíme se proto na využívání stávajících a vytváření nových prostorů – jak symbolických tak reálných, které by podporovaly svobodnou výměnu názorů a upozorňují, že jednotlivá témata, jimiž se různé organizace zabývají, a formy jejich prezentace, spolu souvisejí.

ProtestFest úspěšně proběhl již třikrát. Stěžejní myšlenka ProtestFestu 2oo4, vedoucí ke zpřístupňování veřejných prostranství pro setkávání lidí, byla v dalších ročnících více specifikována (ProtestFest 2005 proti válce a zbrojení, ProtestFest 2006 na hledání alternativ k mocenským systémovým vztahům).

ProtestFest 2007 se vrací k tématu konání zbrojního veletrhu IDET v Brně, ale rozšiřuje toto téma ještě o další souvislosti: problematiku politiky států G8 a projektu umisťování raketových základen na území ČR. Díky tomuto tématickému rozšíření se akce může soustředit na globální souvislosti zbrojení a potlačování lidských práv ve světě, včetně těch sociálních.

RÁMCOVÝ PROGRAM FESTIVALU:

27.4 – 1.5. 2007 - Čarodky proti Idetu

2.5. 2007 - FilmFest I.
Militainment, a.s.: Militarismus populární kultury

3.5. 2007 - FilmFest II.
Převzetí: Obsaď, braň se, produkuj!

5.5. 2007 - StreetFest – Moravské náměstí

Nejznámější a největší akce, StreetFest, by se letos opět měla vrátit na Moravské náměstí, - kromě infostánků, výstav či performancí se můžete těšit na soundsystémy i živou hudbu. Start 13:00, průvod vyjde v 19:30

Na streetFestu vystoupi tyto kapely a soundsystemy:

DJ Five (hip hop CZ)
Flaming Cocks (turbo rock'n'roll, CZ)
Jonas (radikalni rap, FR)
Propaganja (world music, CZ)
Ska'N'Daal (ska, CZ)
TiDiTaDe (africka hudba a tance, CZ)
Zion Train (dub pioneers, UK)
THC Crew + Pawlač Zewls
Vosa sound
Redrum sound
Afterparty se uskutečni na Favale a vystoupi:
DJ Perch,Dj Dubdadda, THC Crew+Pawlač Zewls, Vosa sound, Redrum sound

7.5. 2007 - FilmFest III.
Cesta na Guantanámo
Irák na prodej: Váleční zbohatlíci

8.5.2007 - Promítání a koncert
filmy: Oi Polloi: Global Dissent, Země a svoboda
kapely: Ilúzia, Železná Kolóna, I walk the line

9.5.2007 - Den pro FNB

11.5. 2007 - Závěrečný koncert na Favále

Po celou dobu konání ProtestFestu 2007 budou probíhat výstavy, diskuse, přednášky, besedy, happeningy, infostánky… k aktivitám se můžete přidat i Vy.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovou adresu vera@protestfest.cz. Zároveň bychom vás chtěli požádat o šíření informace o této akci na webových stránkách, v tiskovinách nebo jinak. Informace naleznete na stránkách www.protestfest.cz.

Pozn.: ProtestFest je financován z benefičních akcí, vlastními zdroji, dary od individuálních dárců a nadacemi podporujícími alternativní a radikální aktivity. Organizátoři neusilují o peníze od takových nadací a organizací, které jsou financovány státními institucemi či státem samotným, nadnárodními korporacemi, Evropskou unií apod. Z toho důvodu organizátoři taky nežádají organizace podobného typu o sponzorství.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press