Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

,,Cvičení" NATO - hrozba silou.

7.6.2017 - Iniciativa Ne základnám
Mají nás za hlupáky.
Plánovači v NATO vymýšlí ,,cvičení" jak jinak, za naše peníze, k odstrašení nepřítele. Cvičení Noble Jump - (vznešený skok), je realizováno v rámci sil Velmi rychlého nasazení.
Zde narážíme na první degradaci občanů na hlupáky, v pohledu plánovačů spíš na stádo ovcí. 
Z Albánie podle naplánovaného cvičení Noble Jump  vyrazila pod velením NATO jednotka směřující do místa pořádaného cvičení, Giurgiu-Ruse v Rumunsku.

Velmi rychlé nasazení této jednotky bylo k cíli cvičení vedeno přes Řecko, Bulharsko do Rumunska. Vzdušnou čarou to představuje 1800 km, reálně, jízdou po dálniční/silniční síti. Mluvit o velmi rychlém nasazení takové jednotky je hloupost.

Otázka je, co NATO vlastně cvičí, a proč tomu říká cvičení. Nezodpovězenou otázkou zůstává, co tedy  jednotky na hraničním pomezí Rumunska a Bulharska, Giurgiu-Ruse budou dělat. Kromě velmi rychlého spotřebování pohonných hmot se o nasazení sil Velmi rychlé reakce nedá mluvit.

Protože nejsou všichni hlupáci, vyhodnotili si členové Komunistické strany Řecka snahy plánovačů NATO jako snahu zatažení Řecka do spoluviny na možných agresivních projevech vojenského uskupení NATO, hrozby silou jinému státu.  Takové jednání odporuje samotné Severoatlantické smlouvě v článku 1

.....,,zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN",

a proto řečtí komunisté přechod vojenské jednotky pod velením NATO z Albánie na hranicích s Řeckem zablokovali. Vojenská jednotka Velmi rychlého nasazení  NATO přes hranice neprojela. 

Pokud budou přemýšlet občané i v jiných státech, odmítnou politiku hrozby silou, provokací a násilí (tisíce  mrtvých civilistů  po akcích NATO), neumožní vojenským jednotkám v účasti na prapodivných cvičeních pod jakýmkoliv vymyšleným názvem, jehož cílem je jen demonstrace, hrozba  sílou, přispějí urovnávat  veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost.

Zda to tak bude, zůstává jen na občanech a jejich rozhodnutích, koho si zvolí.
 
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Zdroj: přeložil Milan Neubert


NATO KS Řecka a protiimperialistické hnutí posilují svůj boj proti NATO

The KKE and the anti-imperialist movement are intensifying the struggle against
 
The NATO forces retreated in the evening of Friday 2/6 from the tolls on a national highway in Northern Greece (Macedonia), which had been blocked by the forces of the KKE and KNE. . Earlier, dozens of KKE demonstrators had set up a roadblock on the Egnatia highway, impeding the transit of Albanian military vehicles, which were heading through Greece to Romania, where from the 6th to the 14th of June the NATO "Noble Jump 2017" exercise will be held. The demonstrators, shouting antiNATO and anti-imperialist slogans, allowed other vehicles to pass, only impeding the transit of NATO vehicles, which withdrew after several hours of waiting.

Sotiris Zarianopoulos, MEP of the KKE, was at the side of the demonstrators.

Síly NATO se v pátek 2.6. večer stáhly z hraničního přechodu na státní dálnici v severním Řecku (Makedonii), kterou zablokovaly síly KS Řecka a Komunistického mládí Řecka
Několik tuctů demonstrantů KS vytvořilo blokádu dálnice v Egnatia, aby zamezili transitu albánských vojenských vozidel, která směřovala přes Řecko do Rumunska, kde se bude od 6. do 14. června konat cvičení NATO „Noble Jump 2017“. Demonstranti, křičící hesla proti NATO a proti imperialismu, umožnili průjezd ostatním vozidlům a bránili pouze průjezdu vozidel NATO, která se po několika hodinách čekání stáhla. 
 
Sotiris Zarianopoulos, poslanec za KS Řecka, byl na straně demonstrantů.*NATO je především organizace, která hájí demokratické principy.

Oskar Krejčí odpovídá:

To je obecně uznávané zjednodušení, které hraničí s nesmyslem vhodným snad jen pro veřejnoprávní sdělovací prostředky.

Například Portugalsko. To v roce 1949 spoluzakládalo NATO, ovšem slavná karafiátová revoluce, jež svrhla „autoritářskou konzervativní vládu“ – což je eufemismus, který nahrazuje označení „fašismus“ -, proběhla až v roce 1974. Jiný příběh: Turecko a Řecko vstoupily do NATO v roce 1952. V letech 1967 až 1974 v Athénách vládla vojenská chunta a Řecko zůstalo členem Aliance. Mimochodem – černí plukovníci, jak se jim tehdy říkalo, se dostali k moci převratem organizovaným podle plánů NATO. O Turecku jsme mluvili minulý týden. Tam proběhly vojenské převraty v letech 1960, 1971 a 1980; v roce 1997 vojenské memorandum adresované premiérovi vedlo ke změně vlády. Přitom nikdo tehdy nezpochybňoval turecké členství v Alianci. A nezpochybňuje je ani při současných událostech. Madridský pakt, na jehož základě byli vojáci USA rozmístěni na čtyřech základnách ve Španělsku, byl podepsán v roce 1953 – tedy více než dvacet let předtím, než ve Španělsku skončila fašistická vláda generála Francisca Franka. NATO je vojenská organizace, jejíž základy tvoří geopolitické zájmy definované Washingtonem. Ty jsou protaženy i na Dálný východ. Tvrdit, že jediným zájmem Aliance je demokracie, je víc než naivní. Po bombardování Jugoslávie (1999) či Libye (2011), abych uvedl jen nejsrozumitelnější příklady, nestačí jen fráze o demokracii z úst představitelů či propagandistů NATO.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press