Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva Vládě České republiky

15.6.2017 - Iniciativa Ne základnám
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva Vládě České republiky

Vyzýváme Vládu České republiky, aby ustala v podílu na podpoře tzv. vojenských cvičení, jejichž skutečným cílem je  Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOA).

Pojmem operační přístup je širší soubor aktivit, činností a opatření, jehož cílem je příprava a realizace přesunu sil a prostředků z domovských základen, mnohdy na velké vzdálenosti přes území různých států, do operační (zájmové) oblasti a jejich rozvinutí. Nejedná se tedy o pouhý vstup vojenských sil do operační oblasti jako takové, ale o komplexní přístup k této oblasti se všemi aspekty.
Jde o koncepci válčení. Pojednává o použití síly k získání přístupu do operační oblasti za situace, kdy se protivník svými silami snaží tomuto přístupu zabránit.

V současné době Vláda České republiky svým rozhodnutím umožňuje  průjezd a pobyt příslušníků cizí armády na území České republiky. Podílí se na vojenském cvičení NATO Saber Guardian 17, oblast společných operací JOA v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, zájmová oblast Černé moře.

Vláda České republiky nemá od občanů prostřednictvím  volených zástupců mandát, podílet se na jakékoliv válečné koncepci, použít hrozbu silou vůči jakémukoliv státu. Nemá mandát, aby se na hrozbě silou přímo podílela. 
Vláda svým jednáním nerespektuje smysl Ústavy ČR. Porušuje Zákon o ozbrojených silách České republiky i obranný charakter Armády České republiky:

(1)  Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
(2)  Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení.

Vážená vládo,
průjezdy cizích armád a pobyt cizích vojenských příslušníků na území České republiky vás ve vládních křeslech dnes, ani v budoucnu neudrží. Jsme názoru, že státní zástupce by měl i bez podnětu od občanů konat, když se dozví o porušení Ústavy České republiky, zákonů. 


za Iniciativu Ne základnám   za České mírové hnutí    Hnutí za přímou demokracii
Eva Novotná, mluvčí                 Milan Krajča                      Marek Řezanka
za Nezávislá media              Marie Neudorflová                          SDS
Lenka Procházková                   historička                       Milanlan Neubert

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press