Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Proč zpravodajství ČT lže?

29.6.2017
Vážený pane generální řediteli, zpravodajství ČT,

opravdu považujete své diváky a nucené koncesionáře za hlupáky? K jakému účelu militantní propagandu provádíte?
Vaše tvrzení o zaměření cvičení Saber Guardian 17 k pobaltským státům je lež. Toto tvrdé označení vaší činnosti má opodstatnění, protože schopnosti, dohledat si informace máte stejné, jako Iniciativa Ne základnám.

Iniciativa Ne základnám je schopna vám dokázat porušování zákona č. 106/1999 Sb., je schopna vám dokázat porušování zákona o ČT. Smutnou zkušeností je, že není nikde dovolání pravdy, demokracie a svobody.
Tento stav lze označit za výsledek práce zpravodajství ČT. Ve výzvě k Vládě České republice protestujeme proti zatažení nás, občanů, do jakéhokoliv připravovaného, vyprovokovaného válečného konfliktu.
O válečném zaměření Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOA), jsme vás informovali a znovu ji vám připomínáme.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
Exercise Saber Guardian 17

Exercise Saber Guardian 17, a U.S. Army Europe-led, multinational exercise, will take place in Bulgaria, Hungary, and Romania July 11 - 20, 2017.
SG17 is larger in both scale and scope over previous iterations. Approximately 25,000 service members from 23 allied and partner nations will take part, and the exercise highlights participant deterrence capabilities, specifically the ability to mass forces at any given time anywhere in Europe.
The 3rd Armored Brigade Combat Team, 4th Infantry Division will mass from across the European theater to exercise locations in Bulgaria, Hungary, and Romania. The 2nd Cavalry Regiment from Vilseck, Germany will move to numerous exercise locations throughout the joint operations area. SG17 will also feature an air defense artillery live fire exercise, several field training and live fire exercises, multiple river crossings, and a mass casualty exercise.
Enabling events will take place in the days prior to and following scheduled execution of SG17, and many smaller U.S. and European-national exercises in the Black Sea region this summer will enable SG17 objectives. The combination of all these exercises allows execution of the full range of military missions supporting security and stability in the Black Sea region. It is deterrence in action.
Conducted annually since 2013, SG17 rotates through Bulgaria, Romania, and Ukraine and serves as part of U.S. European Command's Joint Exercise Program (JEP). SG17 is the largest iteration of the Saber Guardian series to date and will enhance joint and combined interoperability across a variety of mission sets with allied and partner nations.
SG17 is the largest of the 18 Black Sea region exercises this year. Enabling and integrated exercises include:
Resolute Castle 2017 -- U.S.-led troop construction exercise April 14 -- Sept. 30, 2017 at various Polish and Romanian locations. Enables SG17 by conducting engineering missions at numerous military training facilities and ranges at Cincu, Mihail Kogalniceanu, Babadag, and Smardan in Romania.
Szentes Axe 2017 -- Hungarian national exercise June 26 -- July 7, 2017 in Gyor, Hungary. Enables SG17 by conducting tactical bridging and water crossing operations for 2nd Cavalry Regiment freedom of movement from home station into Hungary and many joint operations area locations.
Brave Warrior 2017 -- Hungarian national exercise June 26 -- July 23, 2017 in numerous Hungarian locations. Focuses on joint maneuvers and the capability of Visegrad Group European Union Battlegroup to conduct equipment staging. Enables SG17 participant freedom of movement.
Black Swan 2017 -- Hungarian special operations forces exercise June 26 -- July 22, 2017 in numerous Bulgarian, Hungarian, and Romanian locations. Enables SG17 participants to rehearse and demonstrate integration between special operations and conventional forces to prepare for real-world contingencies.
Swift Response 2017 -- U.S.-led, airborne exercise involving the 173rd Infantry Brigade Combat Team (Airborne) July 13-23, 2017 at several Bulgarian, Hungarian, and Romanian locations. Includes two air assaults and two joint forcible entries, which enables SG17 by facilitating delivery of a 2nd Cavalry Regiment Strykers platoon at two joint operations area locations.
Tobruq Legacy 2017 -- U.S.-led air defense artillery exercise July 12-22, 2017 at several Czech Republic, Lithuanian, and Romanian locations. Enables SG17 by supporting the 173rd Infantry Brigade Combat Team (Airborne) joint forcible entry during exercise Swift Response and during 2nd Cavalry Regiment's river crossing in Bordusani, Romania.
Immediate Response 2017 -- Slovenian command post exercise July 12-16, 2017 in Slovenia. Integrated into the SG17 command post exercise.
Eagle Sentinel 2017 -- Multinational exercise July 17-20, 2017, at Novo Selo Training Area (NSTA), Bulgaria. Integrated as a live fire exercise in SG17.
Peace Sentinel 2017 -- Bulgarian Land Forces exercise July 10-20, 2017, at Koren Training Area, Bulgaria. Integrated as a live fire exercise of SG17.
Shabla 2017 -- Bulgarian Air Force air defense artillery live fire exercise July 6-23, 2017, in Shabla, Bulgaria. Enables SG17 by securing SG17 participants freedom of movement throughout the joint operations area.
Sea Breeze 2017 -- U.S. Naval Forces Europe-led multinational exercise supporting Partnership for Peace July 11-21, 2017 in the Black Sea. Contributes to SG17 by providing escort as 2nd Cavalry Regiment leaves the joint operations area following SG17, transits the Black Sea, and arrives in Georgia for U.S.-led exercise Noble Partner 2017.
In total, 18 USAREUR, allied and partner exercises involving approximately 40,000 personnel from 23 nations comprise the Black Sea Region Exercises for 2017, with SG17 being the largest. While each is separate and distinct, as a whole, these exercises demonstrate the United States, our allies, partners and NATO's superior joint and combined capabilities and highlight our collective will to defend against regional aggression.
Other Black Sea Region exercises of note include: Getica Saber 2017 -- a U.S.-led fire coordination exercise and combined arms life fire exercise at Cincu, Romania from July 10-15; and Noble Partner 2017 -- a bilateral exercise in Georgia from July 30 -- Aug. 12.Proč je nutné změnit Ústavu ČR -  Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOA).


Pro využití v AČR má znalost tohoto dokumentu minimálně dva aspekty. Jeden aspekt naznačuje, jakou důležitost ozbrojené síly USA v budoucnu přikládají problematice přístupu do zájmové oblasti (příprava, přesun přes cizí území, rozmístění sil a využití prostoru a problémy s tím spojené) a jaké jsou perspektivní způsoby jeho realizace. Pokud v budoucnu budou vyčleněné síly a prostředky AČR spolupracovat se silami USA na operaci podobného typu, je nutno tento proces důkladně znát a rozumět mu. Druhé hledisko informuje o tom, jaké schopnosti v tomto ohledu ozbrojené síly USA preferují a chtějí je rozvíjet.

To může být jednak důležitou inspirací pro výcvik vyčleněných sil a prostředků AČR a dále to může být cenným vodítkem pro případné určení, ve které oblasti a v kterých schopnostech se chtějí v koaličních operacích tohoto typu specializovat.

     Působení

 • JOA-028. Schopnost budovat vztahy a přátelství a sdílet schopnosti a kapacity k zajištění přístupu do zájmových oblastí k dosažení dlouhodobé regionální stability.

 • JOA-029. Schopnost zabezpečit od regionálních partnerů oprávnění k budování základen, k navigaci v pobřežních vodách a k přeletu vzdušného prostoru a k uzavírání dohod o podpoře.

 • JOA-030. Schopnost poskytovat výcvik, zásoby, vybavení a další pomoc regionálním partnerům ke zlepšení jejich schopností v oblasti přístupu do zájmových oblastí.

  Operační přístup, opatření proti přístupu sil, opatření proti využívání zájmových oblastí, doména, koncepce, operační schopnosti, společné funkce
 • Ústřední myšlenkou JOAC je dosažení a znásobení společného úsilí (synergie) ve všech doménách (všech typech prostředí – vzdušný, kosmický, pozemní, námořní, podmořský a kybernetický prostor a elektromagnetické spektrum). To představuje větší množství schopností v různých doménách (prostředích), které se navzájem doplňují tak, aby byla využita efektivita jedněch a zároveň byly kompenzovány slabé stránky těch ostatních. Synergií v doménách lze potom dosáhnout potřebného stupně převahy, která umožní volnost jednání, jež je pro misi zásadní. JOAC však předpokládá vyšší stupeň integrace ve všech prostředích a na mnohem nižších stupních, než tomu bylo kdy dříve. Dosažení synergie bude nutné k dosažení takového operačního tempa, které je k využití vhodných příležitostí v daném místě a čase důležité a které umožní systém nepřítele rozvrátit. JOAC taktéž předpokládá mnohem vyšší stupeň a větší pružnost integrace operací v kosmu a v kyberprostoru s operacemi v tradičním operačním prostředí (vzduch – země – moře).

  JOAC popisuje způsob, jak budoucí společné síly USA dosáhnou operačního přístupu do zájmových oblastí tváří v tvář této strategii. Pod pojmem operační přístup je nutno chápat širší soubor aktivit, činností a opatření, jehož cílem je příprava a realizace přesunu sil a prostředků z domovských základen, mnohdy na velké vzdálenosti a přes území různých států, do operační (zájmové) oblasti a jejich rozvinutí. Nejedná se tedy o pouhý vstup vojenských sil do operační oblasti jako takové, ale o komplexní přístup k této oblasti se všemi aspekty.
  Přikládáme celý přehled oblastí:
  Velení a řízení
  • JOA-001. Schopnost udržet spolehlivé spojení a interoperabilitu mezi hlavními bojovými velitelstvími a podpůrnými i podporovanými silami, když jsou na cestě.
  • JOA-002. Schopnost realizovat efektivní velení a řízení v podmínkách omezeného (špatného) nebo velmi jednoduchého (prostého) spojení.
  • JOA-003. Schopnost vytvářet sdílený, uživatelem definovaný operační obraz ze společné databáze, který poskytne situační operační přehled (včetně nepřítele, vlastních a neutrálních) ve všech doménách.
  • JOA-004. Schopnost integrovat operace ve všech doménách, včetně nižších stupňů velení s plnou integrací kosmického a kybernetického prostoru.
  • JOA-005. Schopnost používat velení úkolem (mission command), které podřízeným umožní jednat samostatně v souladu se záměrem nadřízeného a zajistí integraci dotčených domén na požadovaném stupni velení.  

  Zpravodajství

  • JOA-006. Schopnost operačních sil detekovat nepřátelský počítačový útok a reagovat na něj při přístupu do zájmové oblasti s existencí odporu.
  • JOA-007. Schopnost realizovat včasnou a přesnou fúzi všech zpravodajských zdrojů ve všech doménách při přístupu do zájmové oblasti s existencí odporu.
  • JOA-008. Schopnost rozvíjet zpravodajské aktivity všeho druhu v jakékoli doméně v souvislosti s přístupem do zájmové oblasti s existencí odporu.  

  Palby

  • JOA-009. Schopnost lokalizovat, zacílit a potlačit nebo neutralizovat nepřátelská opatření proti přístupu do zájmových oblastí a jejich využívání ve složitém terénu s potřebným dosahem, přesností, patřičnou schopností reagovat při současném omezení vedlejších ztrát (collateral damage).
  • JOA-010. Schopnost znásobit úsilí v několika doménách s cílem detekovat a působit do hloubky ke zdržení, rozvrácení nebo zničení nepřátelských systémů.
  • JOA-011. Schopnost vést elektronický úder a počítačový úder proti nepřátelským schopnostem v oblasti opatření proti přístupu do zájmových oblastí a jejich využívání.
  • JOA-012. Schopnost odříznout nepřátelské síly od materiálních zdrojů při zasazování do operační oblasti.

  Pohyb a manévr

  • JOA-013. Schopnost vést a podporovat operační manévr na strategické vzdálenosti na několika směrech vzduchem i po moři.
  • JOA-014. Schopnost „manévrovat“ v kyberprostoru k získání přístupu do nepřátelských digitálních sítí.
  • JOA-015. Schopnost realizovat na cestě velení a řízení, plánování a nácvik mise a soustředit zasazované síly, včetně využití předem rozmístěného vybavení.
  • JOA-016. Schopnost vést operace násilného přístupu v rozsahu od překvapivých útoků a obdobných operací menšího rozsahu až po zahájení trvalých pozemních operací.
  • JOA-017. Schopnost maskovat přístup společných manévrujících prvků, což těmto silám umožní proniknout sofistikovanými proti přístupovými systémy a přiblížit se s přijatelným rizikem na vzdálenost požadovanou pro úder.

  Ochrana

  • JOA-018. Schopnost překonat (ničit) nepřátelské systémy pro targeting, včetně jejich schopnosti pro přesné palby.
  • JOA-019. Schopnost zajistit expediční protiraketovou obranu s cílem vyvážit zvyšující se přesnost, letalitu a dosah nepřátelských systémů.
  • JOA-020. Schopnost chránit, případně znovuobnovit základny a další infrastrukturu nutnou k rozmístění vojenských sil, včetně východišť, přístavů a tranzitních základen.
  • JOA-021. Schopnost chránit síly a zásoby zasazované po moři a vzduchem.
  • JOA-022. Schopnost bránit vlastní kosmické síly při současném rozvracení kosmických schopností nepřítele.
  • JOA-023. Schopnost realizovat kybernetickou obranu v kontextu s přístupem do zájmových oblastí s existencí odporu.

  Udržitelnost

  • JOA-024. Schopnost zasadit, použít a udržet síly prostřednictvím globální sítě stacionárních a mobilních základen, včetně námořních (na lodi).
  • JOA-025. Schopnost rychle a pružně zřizovat nestandardní podpůrné mechanismy, jako je využívání komerčních dodavatelů a zařízení.
  • JOA-026. Schopnost plánovat, řídit a integrovat podporu od smluvních dodavatelů k získání operačního přístupu do zájmových oblastí při existenci ozbrojeného odporu.

  Informace

  • JOA-027. Schopnost informovat a ovlivňovat cílové publikum k usnadnění operačního přístupu před, v průběhu a po ukončení nepřátelství.

  Působení

  • JOA-028. Schopnost budovat vztahy a přátelství a sdílet schopnosti a kapacity k zajištění přístupu do zájmových oblastí k dosažení dlouhodobé regionální stability.
  • JOA-029. Schopnost zabezpečit od regionálních partnerů oprávnění k budování základen, k navigaci v pobřežních vodách a k přeletu vzdušného prostoru a k uzavírání dohod o podpoře.
  • JOA-030. Schopnost poskytovat výcvik, zásoby, vybavení a další pomoc regionálním partnerům ke zlepšení jejich schopností v oblasti přístupu do zájmových oblastí.

Výzva Vládě České republiky

Vyzýváme Vládu České republiky, aby ustala v podílu na podpoře tzv. vojenských cvičení, jejichž skutečným cílem je  Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOA).

Pojmem operační přístup je širší soubor aktivit, činností a opatření, jehož cílem je příprava a realizace přesunu sil a prostředků z domovských základen, mnohdy na velké vzdálenosti přes území různých států, do operační (zájmové) oblasti a jejich rozvinutí. Nejedná se tedy o pouhý vstup vojenských sil do operační oblasti jako takové, ale o komplexní přístup k této oblasti se všemi aspekty.

Jde o koncepci válčení. Pojednává o použití síly k získání přístupu do operační oblasti za situace, kdy se protivník svými silami snaží tomuto přístupu zabránit.

V současné době Vláda České republiky svým rozhodnutím umožňuje  průjezd a pobyt příslušníků cizí armády na území České republiky. Podílí se na vojenském cvičení NATO Saber Guardian 17, oblast společných operací JOA v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, zájmová oblast Černé moře.

Vláda České republiky nemá od občanů prostřednictvím  volených zástupců mandát, podílet se na jakékoliv válečné koncepci, použít hrozbu silou vůči jakémukoliv státu. Nemá mandát, aby se na hrozbě silou přímo podílela. 

Vláda svým jednáním nerespektuje smysl Ústavy ČR. Porušuje Zákon o ozbrojených silách České republiky i obranný charakter Armády České republiky:

Zákon o AČR.

(1)  Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
(2)  Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení.

Vážená vládo,
průjezdy cizích armád a pobyt cizích vojenských příslušníků na území České republiky vás ve vládních křeslech dnes, ani v budoucnu neudrží. Jsme názoru, že státní zástupce by měl i bez podnětu od občanů konat, když se dozví o porušení Ústavy České republiky, zákonů. 

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press