Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Armáda pro účast ve válce, ne obranu hranic ČR? Jedinou překážkou realizace koncepce války je Poslanecká sněmovna ČR.

1.7.2017 - Iniciativa Ne základnám
Je právem občanů odmítnou, aby se Armáda České republiky podílela na koncepci připravující válku.

Je právem občanů vědět, k jakému účelu je využíváno území České republiky.

Občan má právo vědět, co se přes jeho území ve vojenské americké technice přepravuje. Je to munice s ochuzeným uranem. Jsou to bojové plyny? Není v současné době vyhrožováno použitím těchto látek?

Občan má právo vědět, co je skladováno na jeho území a k jakému účelu? 

V přiložených materiálech se nemluví o zachování míru. Jsou jen o válce a způsobů jejího vedení. Žádná politická strana nemá od voliče mandát k podílu na koncepci války, vedené o zájmová území pro potřeby USA. Řešením pro odstranění nejistoty ze života občanů, podílu v účasti na válce, je ukončení účasti České republiky v NATO.

Světová rada míru dlouhodobě a principiálně vystupuje proti Severoatlantickému paktu NATO. Považuje NATO nejen za vojenský nástroj imperialismu, sloužící agresivním vojenským zájmům Spojených států amerických a Evropské unie, ale i za největší a nejnebezpečnější vojenskou organizaci na světě, zodpovědnou za agrese, intervence a zastrašování proti celé řadě zemí. Z tohoto důvodu žádá Světová rada míru jeho rozpuštění.  

Vyzýváme velení Armády České republiky, aby svojí činnost vykonávala v souladu s Ústavou České republiky. Aby odmítla budování logistické základny pro připravovaný válečný konflikt, který má být veden k získání územní jiných států. Odmítla svůj podíl na ,,vojenských cvičení", která jsou přípravou k obsazování zájmových oblastí. 

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí 

 

Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky
se změnami:352/2001, 320/2002 Sb., 253/2005 Sb., 413/2005 Sb., 546/2005 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 147/2010 Sb., 375/2011 Sb., 253/2012 Sb.

HLAVA III
ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL 
§ 9

(1)  Základním  úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České
republiky
a bránit ji proti vnějšímu napadení.

(2)  Ozbrojené  síly  plní  též  úkoly, které vyplývají z mezinárodních
smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení

 

Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOAC).

 

 

plk. Ing. Petr MARKVART, Ph.D., narozen v roce 1959

V letech 2008–2011 pracoval jako styčný důstojník při US ARMY TRADOC v USA a po návratu nastoupil na funkci náčelníka odboru doktrín ve Vyškově, kde působí doposud.
Pracoviště: odbor doktrín VeV – VA
Kontakt: pmarkvart@gmail.com

JOAC popisuje způsob, jak budoucí společné síly USA dosáhnou operačního přístupu do zájmových oblastí tváří v tvář této strategii. Pod pojmem operační přístup je nutno chápat širší soubor aktivit, činností a opatření, jehož cílem je příprava a realizace přesunu sil a prostředků z domovských základen, mnohdy na velké vzdálenosti a přes území různých států, do operační (zájmové) oblasti a jejich rozvinutí. Nejedná se tedy o pouhý vstup vojenských sil do operační oblasti jako takové, ale o komplexní přístup k této oblasti se všemi aspekty.

Koncepce JOAC je o válčení. Pojednává o použití síly k získání přístupu do operační oblasti za situace, kdy se protivník svými silami snaží tomuto přístupu zabránit.

Charakter přístupu do operační oblasti

Požadavek na operační přístup do zájmové oblasti existuje od dob, kdy se první armáda přeplavila přes moře, aby bojovala na cizím území. Pro USA, které jsou odděleny od zbytku světa oceánem, je přístup a rozvinutí do operační (zájmové) oblasti trvalým požadavkem a předmětem úvah po celou historii.

Zasazení vojenských sil USA nutně vyžaduje rozsáhlé využívání mezinárodních vod, mezinárodního vzdušného prostoru, kyberprostoru, vesmíru a elektromagnetického spektra. Skutečností zůstává, že zápas o operační přístup dominuje prakticky všem úvahám o válčení. Získání a udržení operačního přístupu zahrnuje dva neoddělitelné úkoly. Prvním úkolem je bojový úkol k překonání opatření protivníka proti operačnímu přístupu a využívání tohoto prostoru. Druhým úkolem je pohyb a podpora bojových sil na požadované vzdálenosti, kdy zvláště logistická podpora může být složitým úkolem sama o sobě. Jeden úkol závisí na druhém a jakákoli koncepce s nimi musí počítat.

Pohyb a manévr

  • JOA-013. Schopnost vést a podporovat operační manévr na strategické vzdálenosti na několika směrech vzduchem i po moři.

  • JOA-014. Schopnost „manévrovat“ v kyberprostoru k získání přístupu do nepřátelských digitálních sítí.

  • JOA-015. Schopnost realizovat na cestě velení a řízení, plánování a nácvik mise a soustředit zasazované síly, včetně využití předem rozmístěného vybavení.

  • JOA-016. Schopnost vést operace násilného přístupu v rozsahu od překvapivých útoků a obdobných operací menšího rozsahu až po zahájení trvalých pozemních operací.

  • JOA-017. Schopnost maskovat přístup společných manévrujících prvků, což těmto silám umožní proniknout sofistikovanými proti přístupovými systémy a přiblížit se s přijatelným rizikem na vzdálenost požadovanou pro úder.

 
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press