Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

,,Válku volí jenom voli!" Tisková zpráva

13.7.2017 - Iniciativa Ne základnám
Vážení spolubojovníci,

v pohledu historie nebude nic nového, když se někteří lidé, mající moc začnou považovat za nadlidi. Toto tvrdé ohodnocení není bohužel přehnané, protože před sněmovnou některé reakce zákonodárců občany volenými a k tomu všemi placenými, odpovídaly.
Nemusíme si navzájem rozumět, nemusíme souhlasit s názory druhých, ale od zákonodárců je nepřijatelné chovat se povýšeně se slovníkem jdi do ... (poslanec Klučka -do háje).

Obracíme se na vás se žádostí o reakce: email: nezakladnam.cr@gmail.com. Máme zájem, aby byla dána dohromady společná reakce.

Za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Tisková zpráva ,,Válku volí jenom voli!“

Vyslání našich vojáků do zahraniční na plnění bojových úkolů není vojenské rozhodnutí, je to rozhodnutí politické, rozhodnutí zákonodárců. Politické strany nemají ve svých programech, že budou dávat souhlas k bojovému nasazení našich vojáků do zahraničí pod velením cizích armád.

V programech ale mají (kromě hnutí ANO2011, které ve svém programu nemá body k obraně a zahraniční politice České republiky), naplňovat závazek plynoucí z čl.1 Charty Organizace spojených národů, stejně tak závazek plynoucí z čl. 1 Severoatlantické smlouvy

- zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředky a v shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů neb situací, které by mohly vésti k porušení míru;

znění Severoatlantické smlouvy v článku 1

- smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Řada poslankyň a poslanců vědomě svým hlasováním v rozporu s mandátem od voličů, potvrdila účast našich vojáků v bojových uskupeních na území cizích států a porušila závazek plynoucí z čl.1) Charty Organizace spojených národů a čl. 1) Severoatlantické smlouvy.

Nejednali a nejednají v zájmů občanů České republiky, jednají ve svém zájmu, v zájmu jiných mocností a svá rozhodnutí vydávají za rozhodnutí České republiky, rozhodnutí občanů.

Na to nemají právo, není to rozhodnutí občanů.

Vzhledem k současné vyhrocené mezinárodní situaci, za kterou řada zákonodárců nese taktéž svůj díl odpovědnosti, tak svým jednáním přispěli k výsledku zjevných válečných příprav proti suverénnímu státu srovnatelné s rokem 1941.

K vzniku možného válečného konfliktu dochází porušováním článků 1) uvedených smluv, které nerespektuje 119 poslankyň a poslanců.

Uvedené poslankyně a poslanci převzali odpovědnost za zdraví a ztráty životů našich vojáků. Svým hlasováním je zařadili do bojových uskupení v rámci koncepce zájmových území (JOAC) vědomi si ochrany poslaneckou imunitou a neodpovědností za své hlasování. (neodpovědnost trvá neomezeně, nezaniká ukončením mandátu v Parlamentu , čl.27 odst.1) Ústavy České republiky.)

František Adámek, Jiří Běhounek, Marie Benešová, Jan Birke, Vlasta Bohdalová, Karel Černý, Vlastimil Gabrhel, Jan Hamáček, Pavel Havíř, Milan Chovanec, Jan Chvojka, Igor Jakubčík, Barbora Jelonková, Zuzana Kailová, Václav Klučka, Petr Kořenek, Jaroslav Krákora, Jan Mládek, Josef Novotný, Jiří Petrů, Lukáš Pleticha, Pavel Ploc, Adam Rykala, Antonín Seďa, Roman Sklenák, Bohuslav Sobotka, Štěpán Stupčuk, Zdeněk Syblík, Jeroným Tejc, Lubomír Toufar, Milan Urban, Václav Valhoda, Roman Váňa, Václav Votava, Jaroslav Zavadil, Václav Zemek

Andrej Babiš, Martina Berdychová, Stanislav Berkovec, Richard Brabec, Milan Brázdil, Pavel Čihák, Ivana Dobešová, Jaroslav Faltýnek, Matěj Fichtner, Josef Hájek, Jiří Holeček, David Kasal, Martin Kolovratník, Martin Komárek, Josef Kott, Roman Kubíček, Radka Maxová, Jana Pastuchová, František Petrtýl, Stanislav Pfléger, Ivan Pilný, Pavel Plzák, Roman Procházka, Karel Rais, Jan Sedláček, Martin Sedlář, Zdeněk Soukup, Martin Stropnický, Pavel Šrámek, Karel Tureček, Helena Válková, Pavel Volčík, Radek Vondráček, Rostislav Vyzula, Jiří Zlatuška

Zdeněk Bezecný, Jan Farský, Leoš Heger, Václav Horáček, Miroslav Kalousek, Daniel Korte, Rom Kostřica, Jiří Koubek, Michal Kučera, Helena Langšádlová, František Laudát, Jaroslav Lobkowicz, Nina Nováková, Herbert Pavera, Gabriela Pecková, Markéta Pekarová Adamová, Martin Plíšek, Jiří Skalický, František Vácha, Kristýna Zelienková, Marek Ženíšek

Marek Benda, Pavel Blažek, Petr Fiala, Simeon Karamazov, Miroslava Němcová, Martin Novotný, Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Vladislav Vilímec, Jan Zahradník

Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Ivan Gabal, Pavla Golasowská, Daniel Herman, Ludvík Hovorka, Jiří Junek, Marian Jurečka, Vít Kaňkovský, Ivan Adamec, Petr Kudela, Jiří Mihola, Josef Uhlík

Jiří Štětina

My níže podepsaní odmítáme aby bylo jednáno o nás bez nás. Máme právo na názor. Máme právo posuzovat vaše jednání, se kterým nesouhlasíme. Pokud chcete válku, tak bez nás. My chceme mír a toto slovo ve vašem hlasování a jednání není.


za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press