Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Za koho mají položit své životy. Jak hlasovlali v Senátu.

19.7.2017 - Iniciativa Ne základnám
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

                dopisem jsme poslankyně a poslance upozornili na nepravdivá tvrzení předkladatele návrhu ,,Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO" pana ministra Martina Stropnického o počtu vojáků pod velením NATO soustředěných na hranicích Běloruska a Ruska. Tvrdil, že proti 80 000 vojáků Ruska, které svým cvičením reaguje na manévry NATO, stojí pouze 1200 x 4 vojáků NATO. Pravdou je 134 449 vojáků NATO.Tento dopis si dovolujeme přiložit.

Ve svém odůvodnění ministr obrany Martin Stropnický dále uvedl, přikládáme záznam stenoprotokolu:

Čtyři členské země, naši partneři, naši spojenci, požádali o pomoc. Rozhodlo se na varšavském summitu na úrovni předsedů vlád a hlav členských států, že tomu tak bude, že se tomu bude říkat EFP program a že jednotlivé členské státy jsou žádány o příspěvky, že ta čtyři praporová uskupení budou vedena Brity, Kanadou, Německem a Spojenými státy a ať ostatní členské země k tomu přispějí.

Tvrzení ministra obrany pana Martina Stropnického se nezakládá na pravdě. Žádná žádost k Vládě České republiky ze strany Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska nebyla zaslána. Zároveň jsme upozornili poslankyně a poslance, že vysílání bojových vojenských uskupení na území jakýchkoliv států je porušení:
​ 
Charty Organizace spojených národů čl. 1
- zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředky a v shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů neb situací, které by mohly vésti k porušení míru;

Severoatlantické smlouvy  článku 1.,
-- smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN,

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
              zítra budete hlasovat o ,,Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /senátní tisk č. 129/.

                Obracíme se na Vás s výzvou, nehlasujte proti smyslu článku 1. Charty Organizace spojených národů i článku 1. Severoatlantické smlouvy. Neriskujte životy našich vojáků vyslaných do bojových uskupení a jejich zatažení do válečného konfliktu, kterému nezabráníte. Připomínáme bombardování Jugoslávie, nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku a s tím připravený a realizovaný válečný konflikt.    

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press