Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Komu patří nerostné bohatství ČR - pozvánka na akce.

13.10.2017 - Iniciativa Ne základnám

Proč se parlamentní opozice TOP 09, ODS, KDU-ČSL nepřidala v zájmu svých členů, v zájmu svých voličků k veřejnému projednání budoucí těžby lithia na půdě Poslanecké sněmovny ČR?

Mají občané právo na informace, jak bude nakládáno s nerostným bohatstvím ČR?

Proč se lže, že lithium a Memorandum je zneužito jako předvolební téma.

Je k dispozici videozáznam z 16.6.2017, kde se zainteresovaní politici a státní úředníci k lithiu vyjadřovali.

Je nutné připomenout, že tato diskuse probíhala dva dny po přijetí usnesení č. 441 ze14. června 2017 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.

Za MPO vystoupil Pavel Kalina a  za MŽP Marti Holý.

Z jejich vytoupení v pohlednu dnešních událostí lze dojít k názoru, že buď nebyli řádně informováni, nebo jsou nekompetentní. Podle řady důkazů je možné pojmout i podezření, které nelze vyloučit. že veřejnost nepravdivě informovali.

Budeme chtít znát pravdu a ani nová Poslanecká sněmovna ČR, nový premiér, nová vláda, nás pod koberec nezamete. 

 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press