Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Existuje suverenita ČR? Jsme schopni si ji znovu vynutit?

15.11.2017 - Iniciativa Ne základnám

Z tiskové konference NATO, listopad 2017

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg:

Právě jsme se setkali s ministry obrany zemí spojených s NATO. Dnes jsme se dohodli na návrhu náčrtu přizpůsobené struktury velitelství NATO, která bude základem pro další práci.

Dovolte mi zmínit některé klíčové prvky.
Velitelství pro Atlantik, aby zajistilo, že mořské komunikace mezi Evropou a Severní Amerikou zůstávají volné a bezpečné. To je důležité pro naši transatlantickou Alianci.

Nové velitelství pro zlepšení pohybu vojenských sil v celé Evropě. A způsoby, jak posílit logistickou funkci v celé řídící struktuře NATO. Naši vojenští velitelé budou podrobně vyprávět. Výsledky jejich práce budou ministři obrany představeny v únoru příštího roku.

Přizpůsobení struktury velitelství NATO dále posílí naši schopnost rychle a účinně posílit spojence. Ale vojenská mobilita není jen o nových příkazech. Jedná se také o schopnost rychle přesunovat síly a zařízení, se správnými dopravními prostředky a správnou infrastrukturou. Od roku 2014 jsme dosáhli dobrého pokroku ve zlepšování vnitrostátních právních předpisů. Odstranění mnoha byrokratických překážek, které nám umožnily přesunovat síly přes spojenecké území. Je však třeba udělat mnohem víc. Musíme zajistit, aby byla plně prováděna vnitrostátní legislativa usnadňující přechod hranic. Potřebujeme dostatečnou přepravní kapacitu, která pochází převážně ze soukromého sektoru. A potřebujeme zlepšit infrastrukturu, jako jsou silnice, mosty, železnice, přistávací dráhy a přístavy. NATO nyní aktualizuje vojenské požadavky na civilní infrastrukturu.

Proto jsme přijali řadu důležitých rozhodnutí, abychom připravili cestu k příštímu summitu představitelů NATO zde v Bruselu.

Budeme integrovat národní kybernetické schopnosti do NATO mi operací a integrací jejich konvenčních schopností, a to lodí, tanků, letadel. Bude stále pod plnou národní kontrolou, budou to národní schopnosti, ale budou začleněny do misí a operací NATO. Dovolte mi dodat, že v rámci našeho posílení naší kybernetické obrany jsme se také rozhodli zřídit či zřídili počítač jako vojenskou oblast a také jsme se rozhodli, že kybernetické útoky mohou spustit článek 5.

Jedná se o legislativu a samozřejmě jde o to, aby spojenci NATO uplatňovali tyto normy a tyto požadavky. Vyjadřujeme požadavky a normy, ale samozřejmě jsou to země, které je musí implementovat, když investují do infrastruktury, když uzavřou dohody například se soukromými poskytovateli dopravy. Evropská unie je důležitá a vítám velmi úzkou spolupráci s Evropskou unií v této oblasti a já vím, že je to také něco, na co se Evropská unie soustředila, protože zčásti jde také o financování některých těchto investic ze strany Evropské unie. máme dnes schopnost přesunovat síly, ale rádi bychom rychleji přesunuli síly po celé Evropě a pak musíme investovat více do infrastruktury a splnit moderní normy NATO.

Odstrašování a obrana NATO nejsou namířeny proti žádnému konkrétnímu národu a nevidíme žádnou bezprostřední hrozbu proti jakémukoli členu NATO.

Pozorovali jsme a pozorně sledovali cvičení na Západě, ale neviděli jsme, že například odešli nebo zůstali vojákci nebo jejich vybavení například v Bělorusku.

Viděli nějaké spekulace před cvičením. viděli jsme mnohem asertivnější Rusko.

Vidíme Rusko, které mnoho let investovalo do svých vojenských schopností, modernizovalo své vojenské schopnosti, které provádějí nejen konvenční síly, ale také jaderné síly, a které je ochotno využít vojenskou sílu proti sousedovi: Ukrajina.

Na to musí NATO reagovat a reagovali částečně s předstihem vpřed naše rozšíření, s větším nasazením vojsk ve východní části aliance, ale také zvýšením připravenosti našich sil a také zvyšováním naši schopnost přesunout síly. A neustále se přizpůsobujeme a to, co děláme v Evropě, je součástí této adaptace

K tiskové zprávě je nutné fanouškům NATO sdělit:

V pomyslném žebříčku deseti zemí, které ročně vydají na armádu nejvíc peněz, se USA drží na vrcholu neobyčejně pevně: Jejich armádní rozpočet nepřekoná dokonce ani společná suma následujících devíti států, mezi nimiž nechybějí velmoci jako Rusko, Čína či Indie.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press