Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Ať sýr dál zůstává s touto slaninou ...opsáno z fb

18.11.2017 - Iniciativa Ne základnám

Protože všicni organizátoři 17. listopadu se dovolávají té skutečnosti, že dnes má každý občan v této republice právo na svůj názor, aniž by nebyl ukamenován, veřejně hanoben, pomlouván, dehonestován, nazýván bolševikem, v lepším případě, nebo putinovcem, a media v čele se zpravodajstvím ČT na něj nerozpotala mediální honičku, máme odvahu zveřejnit jiný názor.

Názor, odpověď na položené otázky v pořadu paní Jílkové - Máte slovo. (Otázky byly panelistům před účastí na pořadu zaslány.)

Máte slovo, předsedo Rokytko

Ne na všechny otázky se u Míši Jílkové dostalo, a tak uveřejňuji své odpovědi na otázky, které jsem v rámci přípravy pořadu dostal:

1. Byla sametová revoluce spontánní nebo předání moci řídila StB?

Dle dokumentů ÚDV šlo o společnou akci KGB a CIA realizovanou v ČSSR 1.náměstkem na vnitru,  náčelníkem StB Lorencem a vedoucím oddělení ÚV KSČ Hegenbartem, ke které se přidali slovy místopředsedy ÚV KSČM Skály "kariérističtí pitomečci z komunistických řad".

Poradce amerického prezidenta Whitehead v roce 1988 neobjížděl inspekční cestu, ze které hlásil připravenost na převrat, ale takzvanou ujišťovací cestu, že tedy obě strany, jak sovětská (KGB), tak americká (CIA) v reálném prostředí, a ne jen na papíře, plní, na čem se dříve u stolu domluvily!

2. Máme skutečnou demokracii a svobodu? Co vám nejvíc vadí nebo naopak s čím jste spokojeni.

Skutečnou svobodu a demokracii nemáme a mít ani v protektorátu Czechie nemůžeme, to začíná být jasné více lidem a jsem spokojen, že na to přicházejí mladí  lidé i politici.

3. Co je v současnosti největší problém?

Vše se odvíjí od "grund normy", tedy ústavy, kterou si napsali partajní oligarchové a bytový právník pro partajní oligarchy a právníky, nikoliv pro lid. Je to vlastně neplatná, nelegitimní shora oktrojovaná ústava a Lidové konstituční shromáždění napíše, podobně jako například ve Venezuele, ústavu novou, moderní, plnohodnotnou a předloží ji lidu ke schválení referendem, resp. plebiscitem.

4. Máme se dobře teď nebo bylo před rokem 89 lépe? V čem to bylo lepší?

Po ekonomické stránce jsme se dostali z pozice středně vyspělé průmyslové země na úroveň rozvojové země, která ale vinou členství v EU ani nesmí čerpat rozvojovou pomoc, ačkoliv nám bylo "ekonomickými odborníky" při privatizačním puči slibováno, že po pár letech "ve fitnessu" si vyléčíme "bolševiky zpřerážené nohy" a doženeme, resp. předeženeme Rakousko, neboť máme lepší podmínky a komparativní výhody, než alpský státeček.

5. Je projevem demokracie, že existuje KSČM a nebyla zakázána již v roce 90?

Podle nejvyšších soudců v ČSFR i USA je legitimní usilovat o komunismus demokratickými prostředky, jinak by byla popřena sama demokracie a legitimita demokratických procesů, otázkou je, zda má KSČM právo na slovo komunistická v názvu, když se hlásí k programovému cíli jakéhosi tržního socialismu, což je gorbačovský nesmysl.

6. Byl správný náš vstup do NATO? V čem je pro nás výhodný?

Bylo slibováno referendum a pak nás do něj zavlekli bez referenda, otevřeli jsme svůj vzdušný prostor bombardérům na Bělehrad a nyní jsme součástí agresivního paktu připravujícího útočné války. Za to se v Norimberku dávali provazy.

7. Byl správný náš vstup do EU nebo by nám bylo lépe mimo EU?

Do EU jsme vstoupili referendem na základě slibů a příslibů, které nebyly naplněny, stali jsme se kolonií Berlína a Bruselu a dnes je nám dokonce vyhrožováno sankcemi a odebráním eurofondů, pokud nebudeme integrovat džihádisty. Každý si tak může vyhodnotit situaci sám a v referendu či plebiscitu se rozhodnout o setrvání či nesetrvání v bruselské EU.

8. Selhaly polistopadové vlády v budování demokracie a tržního hospodářství?

Nic takového tady nebudovaly a ani není, žijeme v korporátním fašismu, který z mírového režimu rychle přechází na válečný.

9. Zbohatli schopní a pracovití nebo jen ti bezskrupulózní a všeho schopní?

Tuto otázku už dávno přede mnou zkoumali moudřejší než já a došli k závěru, že za každým velkým bohatstvím je zločin a je lepší hrát s dětmi v kostky, než s boháči spravovat obec či republiku.


Iniciativa Ne základnám předsedu Rokytku doplňuje: na otázkou položenou mluvčí Iniciativy Ne základnám ,, vysvětlete - banka JP Morgen vyřadila ČR ze seznamu vyspělých zemí a zařadila je mezi rozvojové státy”, ve studiu následovalo 6 vteřin ticho, ve kterém by byl slyšet upadlý špendlík. Na pravdu a fakta se opravdu špatně odpovídá, neodpovídá.


 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press