Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Stížnost k Radě ČT, odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka

4.4.2018 - Iniciativa Ne základnám
Rada České televize
Kavčí hory
140 70  Praha 4  

Vážená Rado ČT,
jelikož zpravodajství ČT24 nereaguje na upozornění o zamlčování relevantních informací k použití bojových chemických látek, neinformuje o skutečnosti, že v ČR je Centrum NATO ochrany proti zbraním hromadného ničení, ve svých výstupech zpravodajství ČT24 změnilo informování koncesionářů za propagandu a šíření nenávisti k jinému státu, je zřejmé, že generální ředitel není schopen ovlivnit práci zpravodajského kanálu ČT24.

Vznášíme tak stížnost na nečinnost generálního ředitele ČT, která umožnila, že někteří reaktoři, morerátoři a odpovědní vedoucí nedodržují zákon o ČT, Kodex ČT, jsou v pozici nadřazenosti, zejména k divákům. Žádáme Radu ČT o projednání této skutečnosti, odvolání generálního ředitele z funkce. K tomu dokládáme:

Kodex ČT
Čl. 1 Divák - občan na prvním místě

1.6 Divák musí být považován za rovnocenného partnera. Proto jej Česká televize provází programem s taktem, bez agresivity a v souladu s obecně uznávanými pravidly mezilidské slušnosti.

Jednací řád Rady České televize
Článek 6
Jednání rady
9.Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l) zákona o ČT, které přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady.

1. Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností
1.1 Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu ke koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT.

S pozdravem
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy 
Adresa na doručování: Eva Novotná, Tupolevova 480 Praha 18 - Letňany

Kopie:
generální ředitel ČT,
zpravodajství ČT 24Cvičí protichemické experty.
Promluvil o dění v Sýrii


Než se plukovník stal ředitelem odboru výcviku aliančního Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, zúčastnil se několika zahraničních expedic

V našem centru působí dvanáct států: Nemecko, USA, Velká Británie, Francie, Řecko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Itálie, Madarsko a Polsko. Z hlavních hráčů NATO se na jeho činnosti podílejí téměř všichni. Školíme ovšem i experty z partnerkých zemí - Rakušany, Švédy či Finy. A v rámci středomořského dialogu i odborníky z některých arabských států. Učíme je zásadám likvidace incidentů spojených s únikem radioaktivních, chemických či biologických látek při ochraně obyvatel.

Chemické zbraně mělo ještě v roce 1997 prokazatelně sedm zemí. A ty to také deklarovaly. Dnes už pouze čtyři - Rusko (ještě z dob Sovětského svazu), USA (které je likvidují), Indie a Sýrie.

Zejména proto bych byl zdrženlivý v závěrech, kdo vlastně chemické látky v Sýrii použil.

Pokud chcete dokázat přítomnost chemických bojových látek, musí experti k tomu povolaní vzorky odebrát přímo v prostoru jejich použití, přepravit je do národní referenční laboratoře a tam je analyzovat. Jen tato laboratoř může sdělit k čemu došlo. Pokud ale donesu jen tak z plezíru do laboratoře vzorek látky, který může pocházet odkukoliv - vůbec nic to nedokazuje.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cvici-protichemicke-experty-promluvil-o-deni-v-syrii/r~4a40d0e6120311e3ac710025900fea04/

Prof. Ing. Emil Halámek, CSc., prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.
Poslední generace chemických zbraní


Samotné novičoky jsou sloučeniny snadno syntetizovatelné řadou postupů. Výchozími látkami, počínaje fosforem, mohou být nejen klasické chloridy a oxochloridy fosforu, ale řada dalších meziproduktů z organické chemie fosforu, používaných zejména při výrobě pesticidů, plastifikátorů a detergentů. Ostatní sloučeniny lze považovat za látky pomocné. [18-22]

Souhrnně lze konstatovat, že byla vytvořena nová generace BCHL s řádově vyšší toxicitou než dosud známá nejtoxičtější BCHL, látka VX, a navíc následky intoxikace jsou trvalé, prakticky nevyléčitelné. Pro tuto generaci CHZ je charakteristická relativně jednoduchá technologie využívající dostupné základní a běžné suroviny, což nepochybně způsobí problémy kontrolních režimů v budoucnu. Mechanismus účinku těchto nových BCHL je shodný s předcházející generací CHZ. Jedná se o velmi silné ireverzibilní inhibitory neuronální ACHE, tedy látky s nervově paralytickými účinky. Vzhledem k řádově vyšší toxicitě BCHL typu A 230, 232 a 234 ve srovnání s druhou generací CHZ, založených na využití toxicity klasických látek série G a V, je možné konstatovat, že obecně současné prostředky detekce již nemají potřebnou citlivost a selektivitu pro účinnou ochranu živé síly. Výjimkou jsou pouze prostředky chemického průzkumu, případně postupy chemické kontroly, založené na biochemické cholinesterasové reakci, která je shodná s podstatou specifického toxického účinku všech NPL. Jen v takovém případě vyšší toxicita znamená i nižší detekční limit, vyšší citlivost daného prostředku chemického průzkumu nebo metody chemické kontroly. Vzhledem k tomu, že systém technických prostředků chemického průzkumu a kontroly chemického vojska AČR zahrnuje již tradičně řadu detekčních prostředků od jednodušších detektorů až po automatické přístroje, včetně polních chemických laboratoří, využívajících

file:///D:/studená%20válka%
20NOVIČOK/Posledni_generace_chemickych_zbrani.pdf

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press