Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zařaď se občane, jinak dopadneš jako Štěpán Kotrba!

7.4.2018 - Iniciativa Ne základnám
Vážené, nevážené zpravodajství ČT24,

má být vámi odvysílaná reportáž o Štěpánovi Kotrbovi varováním pro ostatní, kteří mají jiný názor, než má zpravodajství ČT24?

Jako v případě Skripala, nemá bohužel zpravodajství ČT24 žádné zábrany, presumpce neviny jí nezajímá, pohrdá právním řádem, pohrdá Ústavou ČR.

Presumpce neviny je mj. uvedena v oddílu Právo na soudní a jinou právní ochranu, čl. 40 odst. 2, Listiny základních práv a svobod: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“

Podobně hovoří i čl. 6 odst. 2 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.“ nebo Všeobecná deklarace lidských práv čl. 11 odst. 1: „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby.“

Lidé nejsou stejní, někteří se cíti v rámci výkonu svého povolání ohroženi a na to také reagují. Ve stresových situacích jsou i nepřiměřené reakce. To neznamená, že je bez soudního verdiktu takové jednání zneužito k zničení jména, osobnosti člověka.

Zpravodajství ČT24 k Štěpánovi Kotrbovi prokázalo nenávist. Není pochyb, že své jednání budete obhajovat právem na informace a toto právo vnímáte bez mantinelů.

S pozdravem
Eva Novotná, mluvčí


Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy 

Část článku:

Závěrem bych se ještě vrátil k onomu „slavnému“ novičoku, který je nyní skloňován ve všech pádech. Co je to vlastně za látku? Jaké jsou její účinky? Velvyslanec v USA Kmoníček se v neděli v ČT podivoval, že Skripal útok přežil.

Hynek Kmoníček se jako dlouholetý profesionál podivoval zcela správně. Něco si přečetl, než šel do studia. Organofosfáty jsou látky, které obecně způsobují svalové křeče a nakonec paralýzu všech svalů v těle. Laicky řečeno. Odborně řečeno ireverzibilně inhibují acetylcholinesterázu. V případě srdečního svalu je to smutné, stejně jako v případě svalů, které pracují plícemi. Buď se vaše srdce zastaví v křeči a přestane pumpovat krev, nebo se nenadechnete. Obojí má za následek smrt. Anebo ne. Pak ale v křeči dožijete zbytek takto zkráceného života. Léčba je prakticky nemožná (to je to odborné „ireverzibilně“), první pomoc velmi omezená. Do pěti minut. Jako antidota působí atropin a pralidoxim a sedativa/antiepileptika, jako je diazepam. Ale stejně, i když shodou náhod přežijete prvních pět minut po intoxikaci a aplikujete si antidota pozdě, jste navždy mrzák.

 

Celý článek:

Zabije to hmyz, zabije to vás. Lékárny jsou jedu plné. Dobíjet zrádce, proč k tomu Putina? Štěpán Kotrba a jeho verze kauzy Skripal

28. 3. 2018 4:44

Poslední dny ovládlo veškeré debaty o světové politice ještě nedávno zcela neznámé slovo „novičok“. Celou kauzu kolem otravy Sergeje Skripala v anglickém Salisbury pro ParlamentníListy.cz rozebírá analytik Štěpán Kotrba.

Česká republika v rámci solidarity s Británií a v reakci na kauzu Skripal vyhostí tři pracovníky ruského velvyslanectví v Praze. Zdá se, že celá akce probíhá na lince prezident – premiér – ministr zahraničí ve shodě. Jde o přiměřený počet, nebo, jak tvrdí někteří, mělo být vyhoštěných více?

 


 

Promiňte, ale vy už také nesoudíte podle nevyvratitelných fakt, ale podle dojmů? Za co mají být diplomaté vyhoštěni? Za nesmyslnou, divokou provokaci, která s diplomatickou ani zpravodajskou realitou nemá nic společného? Nebo za vojensky správný, ale politicky zhovadilý komentář ruského ministerstva zahraničí?

Jediný český prezident požádal BIS, že má prověřit ruské podezření o českém původu pravděpodobně binární otravné látky, která nejspíš bude z řady organofosfátů, zkoumaných Sovětským svazem jakož i dalšími státy Varšavské smlouvy i NATO a dnes známé jako „novičoky“.

V případě naší země nejde pouze o vyjádření solidarity s Velkou Británií, ale zjevně i reakci na opakované obvinění ze strany Ruska, že Česko patří do skupiny čtyř zemí, odkud smrtící novičok mohl pocházet. Není tedy ještě česká reakce mírná?

Mohl. Otázkou zůstává, jaký by jeho nasazení mělo smysl, když lékárny v celé Evropě jsou plné daleko účinnějších jedů. Hadí jedy, rostlinné jedy, kyanidy, sloučeniny arsenu, některé léky...

Pokud jde o nervový plyn novičok, který měl být při útoku na bývalého agenta Skripala použit, vy tvrdíte, že na území České republiky je. Napsal jste, že máme nejlepší protichemickou skupinu na světě, a od všeho tedy musíme mít vzorek.

Pokud bude BIS zkoumat v civilním sektoru, narazí na koktavé odpovědi zemědělců, kteří se organofosfáty zabývali vzhledem k jejich převažující funkci insekticidů, pesticidů a antiparazitik. Mnohé koupíme v krámě i dnes – aniž tušíme, že jsou to prekurzory či bratříčci bojových otravných látek (BOL) – jako přípravky k hubení hmyzu. Hmyz zahubí skoro stejně dobře jako vás. A jak jejich insekticidní a antiparazitické užití, tak jejich funkce jako BOL je proto, že mají schopnost v řádu milisekund ireverzibilně inhibovat acetylcholinesterázu a způsobovat svalové křeče a paralýzu, na základě kterých se umře. Buď na srdeční či plicní selhání.

Jde třeba o Parathion, známý i jako Folidol, vyvinutý ve čtyřicátých letech 20. století nacistickou IG Farben. Schraderova laboratoř vyvinula ve stejnou dobu i všechny zbraně kategorie G – sarin, tabun, soman. Otázkou pro profesionála je pouze stabilita, množství, které způsobí otravu, a množství, které zajistí smrt. Otázkou pro ekonoma války je pak cena za výrobu jedné tuny. U Folidolu, který je jedním z nejnebezpečnějších pesticidů, je doporučení omezené expozice 0,2 mg / m3 vzduchu při kožní percepci za pracovní dobu (REL NIOSH).

Britové z koncernu ICI na počátku studené války vyrobili organofosfáty třídy VX, které Američané začali vyrábět ve velkém v Newport Chemical Depot. Teprve pak začal výzkum organofosfátů v SSSR.

Pokud BIS dorazí do prostředí armády, bude nejspíš zdvořile odkázána k čertu. Plukovníci nemají civily rádi. Pokud ne, dozví se historii českého speciálního chemického výzkumu od kapacit katedry chemického vojska a speciální chemie.

Dozví se jména plukovníka docenta Ivana Tomečka a plukovníka profesora Jiřího Matouška, autorů publikace Analýza bojových otravných látek. Dozví se možná, kdo z důstojníků či důstojníků v. v. studoval na Vojenské akademii chemické ochrany K. J. Vorošilova v Moskvě speciální chemii… Vlastnosti a účinky německých nervově paralytických látek se zkoumaly od padesátých let na katedře organické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, vlastnosti bojových chemických látek z výzbroje americké armády zkoumal Vojenský výzkumný ústav VVÚ 070 pod vedením profesora Jiřího Matouška. Na chemickém výzkumu a vývoji se podílely i katedry Vojenské akademie v Brně, katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství Vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové a Výzkumný ústav civilní obrany v Pardubicích, Ústav makromolekulární chemie Akademie věd, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Výzkumný ústav vzduchotechniky… Agent BIS se možná dozví, co se občas děje ve výcvikovém objektu Kamenná chaloupka ve Vyškově, kde se pracuje s reálnými bojovými chemickými látkami dodnes. Možná se něco dozví i o projektu AGENT FATE pro armádu USA…

Pak agent BIS zezelená, zmodrá a uvědomí si, že tohle asi prezidentovi říkat nemůže.

Pokud to tak je, za prvé se to nejspíš oficiálně dozvíme a za další bude vše pod kontrolou.

Nedozvíme se oficiálně nic a nic nebude pod kontrolou. Určitě ne pod kontrolou vlády nebo civilů. Tohle je profesionální otázka pro profesionály.

Jak to tedy s útokem v Salisbury souvisí?

Že starého, už dávno nepotřebného defektora s dcerou navštívil v jejich britském azylu někdo, od koho něco velmi významného čekali. Jezevce někdo vylákal z nory... A tak vypnul sledovací GPS aplikaci v mobilním telefonu a šel na schůzku v parku. Jako zastara. Chyba. Setkání s dotyčným skončilo intoxikací nejspíše organofosfátovou látkou, která pro oba znamenala docela rychlou paralýzu. Neví se nejspíše, zda jde doopravdy o binární látku nazývanou kolektivně „novičoki“. Neví se nejspíše, zda je ta látka 50 let stará, anebo čerstvě připravená.

Kdybych měl já hádat, tak to bylo ryze soukromé vyřizování účtů s bývalým sovětským kolegou, kterého Skripal zradil nebo jemuž zradil kolegy a je vinen jejich mučením či smrtí. A tak poslední přeživší, dříve než zemře, musí ztrestat zrádce. Je to věc cti zpravodajského profesionála, vojáka v dávno skončené nesmiřitelné tajné válce. Dva důchodci se proto potkali. Je obecným povědomím, že zrádce KGB neunikne nikam. Nikdy. Ale to je jen moje hypotéza, inspirovaná četbou mých oblíbených autorů Le Carrého, Forsytha a vyprávěním několika přeživších důchodců z té bývalé války… Jeden z nich schovával třicet let doma pod postelí vedle válečné Parabelly 7,65 bakelitové pouzdro se skleněnou ampulí s vysoce účinným a velmi exotickým rostlinným jedem, jehož účinek nastupuje pomalu a je prakticky nerozpoznatelný od srdeční příhody. Dostal ho uprostřed šedesátých let v souvislosti s povýšením. Příslušenství byla skleněná injekční stříkačka s jemnou jehlou… Osobní zbraň pro strýčka Příhodu.

Nedlouho poté, co byl český stát Rusy obviněn jako možný původce, vydali příslušní ministři a další politici jasné oficiální vyjádření, v němž odmítli, že by „novičok“ mohl pocházet od nás.

Mohl... ale... Vzhledem k tomu, že Britové nezveřejnili podrobnosti o chemickém složení nalezených zbytků, je to prozatím nesmysl. To nelze bez detailní chemické analýzy říct. Nicméně... „novičoki“ musely být v ČSSR známé, musely zde být vzorky, musely být známé postupy syntézy. Nemusely se zde „vyrábět“ průmyslově, nemusely se zde „skladovat“ jinde než jako vzorky v trezoru nějaké vojenské laboratoře.

Prezident Zeman uložil BIS, aby „zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních“. Podaří se vyvrátit ruské podezření?

Špatně položené otázky.

Nevyvíjel. Celá skupina binárních struktur s organofosforovým jádrem s perspektivou extrémní letality se vyvíjela v SSSR v rámci projektu Foliant, později „oficiálně ukončeného“ programu, prý v uzbeckém Nukusu, prekurzory byly prý vyrobeny v kazašském Pavlodaru. Alespoň podle toho, co je oficiálně známo. Poprask způsobil jeden švédský profesor chemie, který objevil potenciál těchto látek. Inspirovali se němečtí nacisté, Britové, Američani I Rusové. Pokud se něco v Česku dělalo, tak se zde dělal kontrolní laboratorní výzkum toho, co se v SSSR poloprovozně vyrábělo, a zkoušela se letalita. A dělal se zde výzkum detekce těchto látek a odmořování. Chemický vývoj nelze zastavit. Ani nějakou mezinárodní smlouvou. Když vyvíjíte obranné prostředky, musíte znát zbraň. Byť je potenciální. A z vojenského hlediska je zbraň to, co lze vyrobit a má požadovaný účinek. Takže otázka, zda se prekurzory organofosfátů s nervově paralytickými účinky syntetizují jak v Rusku, tak v Británii či v Česku i dnes, není od věci. Já na ni ale nechci znát odpověď. Vím, jaká by byla ta oficiální, a tu neoficiální se nejspíš nedozví ani prezident.

Neskladoval. Otázka správná by byla, zda se zde látky označované jako „novičoki“ zkoumaly, syntetizovaly či zda se syntetizovaly a skladovaly jejich prekurzory. Zda se tyto prekurzory stále ještě syntetizují, vyrábějí či skladují, zda se s nimi experimentuje. Byť příležitostně, jednorázově, v laboratorním množství.

Vzhledem k proslavené kvalitě práce české civilní kontrarozvědky se domnívám, že odpovědí prezidentovi bude jasné, zřetelné a politické dvojité NE! A budou ho mít z krku a on nebude mít možnost donutit je k detailnímu průzkumu bojiště této vojensko-zpravodajské bitvy.

Vyvrátit ruské podezření nelze.

Doporučil bych nicméně agentům či prezidentovi k podrobnějšímu studiu odborná díla klasiků české chemické války prof. plk. ing. Františka Přikryla CSc., prof. pplk. ing. Emila Halámka CSc. a doc. pplk. ing. Zbyňka Koblihy CSc., či docela odbornou práci Emila Halámka a Zbyňka Koblihy v docela odborných Chemických listech pod názvem Potenciální bojové chemické látky, případně téměř popularizační knihu Emila Halámka, Zbyňka Koblihy a Vladimíra Pitschmanna Boj ohněm, dýmem a jedy – nejstarší historie vojenského použití chemických a zápalných látek a vznik moderní chemické války (ISBN 80-902669-2-4), případně práce jejich pilných žáků, jako je Ing. Monika Hoskovcová, která se ofganofosfáty zabývá… Knihy Analýza bojových chemických látek (Halámek & Kobliha & Pitschmann, UOB ISBN: 978-80-7231-258-0), Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí (ISBN 80-7278-249-5), Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a průmyslové nehody (POLAC, ISBN 978-80-7251-275-1), Vojenská toxikologie (Grada ISBN 80-247-0608-3), Základy vojenské toxikologie a ochrany proti bojovým chemickým látkám či Přehled bojových chemických látek – Úvod do problematiky (Halámek & Kobliha, VVŠPV) by měli agenti mít prostudované dřív, než začnou pátrat...

Pokud si bude agent BIS myslet, že vědeckou práci o studiu methyl-, ethyl- a isopropylderivátů dialkylaminoethyldialkylamidofluorfosfátu lze napsat, aniž by autor s dotyčnými chemikáliemi sám dlouhodobě experimentoval, je načase vrátit vysvědčení ze střední školy. Pokud by se agent náhodou domníval, že lze vyrobit či používat vysoce citlivé a kalibrované průkazníkové trubičky, fotokolorimetrické automatické signalizátory, Ramanův spektrometr či například iontové mobilní spektrometry bez prověrky a kalibrace na reálných látkách, měl by vrátit vysvědčení i ze základní školy. Ty detekční trubičky musí detekovat nejen látky protivníka, ale i na vlastní zbraně. Vítr se neptá po diplomatických smlouvách. I když všude všichni tvrdí, že oni nic, oni muzikanti… A proto české trubičky detekují nejen ruský izomer látky VX, známý jako VR či R-33, S-[2- (diethylamino) ethyl] O-ethyl methylfosfonothionát jako první z „novičoků“, ale třeba O-ethyl (2-diethylaminoethyl) methylthiofosfonát, který Američané nazývají VM či Edemo. Tyčinky detekují i ethylsarin (GE, analog GB) isopropylethylfosfonofluoridát, vyvinutý Brity v Defense Science and Technology Laboratory v Porton Downu.

Trubičky jsou postaveny na jednoznačně vizuálně určitelné chemické reakci, musejí být proto testovány, zda skutečně při určité koncentraci látky splňují to, co se od nich očekává. Závisí na tom kolikrát život stovek vojáků. Smrt je rozdíl mezi 1 a 10–-50 mg látky v jednom metru krychlovém vzduchu…

Jan Farský z hnutí STAN konstatoval ve shodě s pány Kalouskem, Jandou či Klvaňou, že prezident slouží cizí moci, nikoli českým občanům. Ve stejném duchu promluvil i Petr Gazdík. Ten má za to, že pokud česká vláda prohlašuje, že novičok použitý při útoku na Sergeje Skripala nepocházel z České republiky, a prezident přesto pověří BIS hledáním stop po přítomnosti této látky na našem území, pohybuje se na hranici vlastizrady. Jak na to pohlížíte? Měl by Senát konat, nebo jde pouze o snahu se zviditelnit?

Pánové jsou hlupáci, vidící jen svá ohrožená koryta. Prezident sledoval jiný cíl – oznámit Rusům „poctivě ověřený“ údaj. Nebo udělat idioty z premiéra či ministra obrany. Oba cíle jsou legitimní. Legitimní především je, aby věděl on sám. Je vrchní velitel. Jsou to vojenské látky, vojenský výzkum a on se otázal civilní kontrarozvědky. To o něčem svědčí...

Závěrem bych se ještě vrátil k onomu „slavnému“ novičoku, který je nyní skloňován ve všech pádech. Co je to vlastně za látku? Jaké jsou její účinky? Velvyslanec v USA Kmoníček se v neděli v ČT podivoval, že Skripal útok přežil.

Hynek Kmoníček se jako dlouholetý profesionál podivoval zcela správně. Něco si přečetl, než šel do studia. Organofosfáty jsou látky, které obecně způsobují svalové křeče a nakonec paralýzu všech svalů v těle. Laicky řečeno. Odborně řečeno ireverzibilně inhibují acetylcholinesterázu. V případě srdečního svalu je to smutné, stejně jako v případě svalů, které pracují plícemi. Buď se vaše srdce zastaví v křeči a přestane pumpovat krev, nebo se nenadechnete. Obojí má za následek smrt. Anebo ne. Pak ale v křeči dožijete zbytek takto zkráceného života. Léčba je prakticky nemožná (to je to odborné „ireverzibilně“), první pomoc velmi omezená. Do pěti minut. Jako antidota působí atropin a pralidoxim a sedativa/antiepileptika, jako je diazepam. Ale stejně, i když shodou náhod přežijete prvních pět minut po intoxikaci a aplikujete si antidota pozdě, jste navždy mrzák.

Takže buď nebyla látka dobře „uvařená“, nebo jí bylo málo. Nebo účelem nebylo usmrtit rychle, ale nějaký ten měsíc trápit. Než chcípne.

Ještě k Hynku Kmoníčkovi. Ten zmínil, že Velká Británie je jedinou zemí, kde bývalí ruští agenti, co se tam usídlí, umírají. Prý jde už zhruba o 14 případů…

Londýn je multikulturní postkoloniální město se slavnou špionážní tradicí. Cizinec zde nezpůsobí pozornost. A krtci mají dlouhý život, na anglickém venkově klidný. Je to zvláštní, ale Británie zaujala i mnoho defektorů. Nechtělo se jim kupodivu ani do Izraele, ani do Ameriky, ani do Jihoafrické republiky... Čerstvé Timesy a bezpečný konzervativní kapitalismus našli v Británii. Peníze v britských bankách byly až doteď dobře uložené.

Není tedy evidentní, kam vedou stopy, přestože nejsou k dispozici tvrdé důkazy?

Víte, staří agenti staré KGB nemají s dnešním novým Ruskem a s Putinem nic společného. Žijí si svůj život pro své ideály, třebaže už umírající či dávno mrtvé. Žijí vzpomínkami na svět, který už není. Stejně jako sedmdesátiletí plukovníci ČSLA nemají nic společného s armádou českých žoldáků ze Srbska či Afghánistánu. Rusko není pokračováním SSSR. FSB není KGB. FSB i GRU jsou stejně jako jiné centrály plné mladých energických testosteronových ambic. Vytváří si vlastní kulturu a kultura z konce 20. století je mladým cizí. Stejně jako život nasazující vlastenectví a patetické motivy k práci v týlu protivníků. Stejně jako zpěváci či filmy té doby. Pusťte si 17 zastavení jara. Co na tom filmu dnes budete oceňovat? Pro mě je to škola herectví, kamery, střihu, režie. Ale scénář je, viděno dnešníma očima, až úsměvný. Historek starých zbrojnošů jsou určitě plné chodby Ljubljanky, ale jejich kultura a etika už se mladých netýká. Pokud žijí pamětníci let hrdosti KGB z dob studené války, budou mít své přátele, svou hudbu, své oblíbené básníky a písně, své zvyky. A mezi ně určitě patří nezapomínat. Mučit a dobíjet zrádce. K tomu nepotřebují Putina ani jeho rozkazy. Stačí dva tři křepcí důchodci v kavárně na rohu…

autor: Radim Panenka 

zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zabije-to-hmyz-zabije-to-vas-Lekarny-jsou-jedu-plne-Dobijet-zradce-proc-k-tomu-Putina-Stepan-Kotrba-a-jeho-verze-kauzy-Skripal-529816

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press