Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tisková zpráva: Žádost Iniciativy Ne základnám k delegátům 40. sjezdu ČSSD

7.4.2018 - Iniciativa Ne základnám

Vážené delegátky, vážení delegáti, členky a členové České strany sociálně demokratické,

společně jsme v minulosti dokázali, že v České republice, v Brdech, není cizí vojenská základna. Dovolíme si vám připomenout, na čem Iniciativa Ne základnám společně s vámi stavěla svojí aktivitu:

Bez mírové politiky mír nebude!

Budeme-li mlčet, čekat na vítězství zdravého rozumu, dopustíme se znovu chyby, jak nám to ukazuje historie. Politici za nás občany, iniciativy a hnutí zatím nikdy mír neuhájili.

Chceme vás požádat, aby se mírová politika stala jedním z témat vašeho sjezdu. Chceme vás požádat o projednání, zda diváci, kteří si nepouští zpravodajství ČT24 z důvodu zachování svého duševního zdraví, musí platit koncesionářské poplatky v plné výši.
Chceme vás požádat, poučeni historickými zkušenostmi, aby ve vašich dalších jednáních představitelé České republiky, především prezident, premiér, ministr obrany, ministr zahraničí při jednáních jménem České republiky v EU, NATO a OSN byli vámi zavázáni smyslem znění

Charty Organizace spojených národů kapitola I., článek 1.) odstavec 1) a vystupovali:

1) proti vojenským akcím namířeným proti suverenitě jiných států, ani nepřipustili účast České republiky na jejich podpoře nebo přípravě 

2) aby účině potlačovali možné útočné činy proti kterémukoliv státu světa

3) bránili porušení míru, zabíjení lidí a možnosti vzniku dalšího válečného konfliktu kdekoliv na Zemi

4) v případě výzvy Rady bezpečnosti OSN  kapitoly VII, článlu 43, odstavce 3) v souladu s ústavním pořádkem České republiky jednali na základě výsledků obecného referenda

5) vyzýváme tak nejen představitele našeho státu, aby bezezbytku respektovali ustanovení dalších odstavců článku 1) i článku 2) kapitoly I. Charty Organizace spojených národů

Přejeme vašemu sjezdu mnoho úspěchů.

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press