Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Bezpečnostní riziko

1.6.2018 - Iniciativa Ne základnám

Děti zdraví agresory!

Copak nám to k Mezinárodnímu dni dětí 1.6.2018 vezete?

 

                    SABER STRIKE 2018

( šavle k útoku, rána šavlí, napadení šavlí, vojenský úder šavlí atd, )

V rozporu s mírovým pojetím Ústavy České republiky vláda povolila další průjezd cizích vojenských sil přes naší republiku. Tyto cizí vojenské síly projíždějící přes Českou republiku se neúčastní žádné mírové operace, Jedná se o přeskupení vojenské techniky armády USA za účelem citujeme z materiálu

United States Army Europe, Search U.S. Army Europe:

,,Vůle a schopnost sjednocené ,,aliance“ budou představeny s hostitelskými jednotkami, posilování bojových uskupení, multi-národní sbory severovýchodně (MNC-NE), multi-národní divize - severovýchod (MND-NE) (NFIU) a síly rotace USA, které poskytují skutečné provozní schopnosti pro odrazující účinek.

V roce 2017 se jednalo o ,, opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti“.


Protestujeme proti pokračování těchto agresivních kroků z rozhodnutí vlády, která proti většinovému názoru občanů České republiky loajálně přistupuje k podílu České republiky na zhoršování bezpečnostního prostředí Evropy, dělá z nás případné spolupachatele agrese, nebo válečného konfliktu.


Jednání Vlády České republiky a Armády České republiky je limitováno Ústavou České republiky, článkem 43 odst.4) a to:

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace

Z uzavřených mezinárodních smluv, čl.1 Severoatlantické smlouvy, které zavazují řešit mezinárodní spory mírovou cestou lze odvodit, že ve stejném mírovém a obraném pojetí je i Ústava ČR a tím i daná pravomoc vlády rozhodovat o průjezdu a přeletu cizích ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

Protestujeme proti obcházení, znevažování, porušování Ústavy České republiky a vyprazdňování pojmu o zabezpečení míru.

Protestujeme proti krokům omezující naší svobodu, která je možná jen na základě pravdivých a úplných informací.

Vláda a ministerstvo obrany nemá právo zatajovat před veřejností informace o skutečném účelu průjezdu a pobytu cizích vojenských sil na našem území, ani o tom, co se případně převáží do VÚ 5512 Logistika a podzemního pracoviště 26.pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav.

Odmítáme tvrzení, že projíždějící konvoj cizích vojenských sil přes naše území dne 29.5. - 1.5..2018 je konvoj závazků, se kterými souhlasí většina občanů České republiky.

Vyzýváme poslankyně a poslance, aby odmítli náš podíl na nepezpečném jednání, které potvrzují informace o skutečném záměru vojenského přesunu sil armády USA pod krycím názvem
SABER STRIKE 2018
.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zakročila proti cenzuře, kterou zpavodajství ČT provádí a tuto skutečnost dokládáme níže přiloženou informací, která i přes upozornění nebyla ČT odvysílána.


S pozdravem

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

 

Siil, Saber Strike největší vojenské cvičení se konají v Eatonsku v roce 2018

BC, Tallinn, 20.3.2018

Verze pro tisk

 

Siilské vojenské cvičení, které se bude konat v květnu, a Sabre Strike, které se bude konat v červnu, bude největším vojenským tréninkem, pokud je o počet účastníků, který bude v tomto roce organizován v Estonsku.

V Siilu se účastní více než 13 000 unifomovaných lidí, a proto letošní cvičení bude největším vojenským cvičením od doby, kdy Estonsko obnovilo svou nezávislost v roce 1991. Více než 2000 členů obranných sil se má zúčastnit cvičení  Saber Strike, které se bude konat na estonském území v červnu. 

Vojáci pěchotního praporu Kuperjanov u estonských obranných sil společně se spojenci z bitevních skupin NATO umístěných v tomto týdnu v Tapě jsou v průběhu cvičení prováděni obranné boje během cvičení Kuldlabidas (Golden Spade).

Estonské námořnictvo plánuje zahrnout téměř 800 účastníků letošního Open Spirit, největšího každoročního opatření proti terorismu v pobaltských zemí , které se v letošním roce uskuteční v Estonsku. Estonské námořnictvo se také zúčastní cvičení Baltops, které se bude konat v polských vodách vodách v červnu.

Větší cvičení, které se účastní v Estonsku  v letošním roce také divoké dubové cvičení v srpnu a průkopnický výcvik EST-NDL-eFP, který se bude konat od září do října. Letectvo bude provádět cvičení Baltic Bikini v Estonsku v srpnu.

Estonské onranné síly v letošním roce se také zúčastní  cvičení Furious Hammer, Saber Knight a Furious Axe, které se uskuteční v Lotyšsku v dubnu, květnu a říjnu. Obranné síly v říjnu se také účastní cvičení Baltského štítu, které se bude konat ve Finsku, a cvičení Iron Wolf, které se bude konat v Litvě v listopadu.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press