Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Bez svobodných informací je dlážděna cesta k válečnému konfliktu

12.6.2018 - Iniciativa Ne základnám
Povinný subjekt:
Ministerstvo obrany ČR
ministryně ing. Karla Šlechtová
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 - Hradčany

Žadatel právnická osoba:

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy 

Emailová adresa: nezakladnam.cr@gmail.com

Věc: stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. §16a písm.c)
Čj. MO 162392/2018-8694 Sp. zn. SpMO 26332/2018-8694  z 11.6.2018 Praha

Vážená paní ministryně,

ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podáváme dle §16a  písm. c)  stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
( c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí ).

Níže uvádíme přehled odpovědí Ministerstva obrany ČR na žádost o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.5.2018 a dokladujeme, že informace nám byla poskytnuta částečně, bez uvedení jakýchkoliv konkrétních údajů.
V loňském roce jsme žádali o stejnou informaci a byla nám poskytnuta viz. přiložený obrázek specifikace vojenské techniky cizí armády projíždějící přes území ČR, pomocí něhož jsme měli možnost porovnávt a odškrtávat si z televizních i vlastních záznamů, co vlastně přes ČR k bojovému nasazení projíždí. Zároveň nám byla AČR sdělena informace, že přes ČR není převážena ostrá munice. Na základě interpelace v PS ministr Martin Stropnický toto tvrzení popřel a neměl na vybranou vzhledem k medializaci ostrých střeleb při cvičení Saber Guardian 2017.

Žádáme Vás o poskytnutí úplné informace a aby nedošlo k další formální odpovědi opakujeme předešlou žádost:
- druhy techniky tj. jednotlivé typy projíždějící vojenské techniky přes ČR včetně počtu kusů (oslavné záznamy ČT24 k půjezdu byly konkrétnější, než je odpověď MO ČR)
- druhy munice pro jednotlivé druhy zbraní s rozdělením na slepou a ostrou munici
- označení vojenské cizí techniky projíždějící přes ČR (z videozánamu nebyla naplněn zákon č. 310/1999 Sb. ze dne 18. listopadu 1999  o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Změna: 375/2011 Sb. § 6  (2) Vojenská vozidla ozbrojených sil vysílajícího státu musí být na území České republiky opatřena vojenskou poznávací značkou a národním rozlišovacím znakem. Přesun těchto vozidel, jejichž rozměry, zatížení náprav, celková hmotnost nebo počet převyšují omezení platná v České republice, se může uskutečnit pouze se souhlasem příslušných orgánů České republiky ).  

K delarování a kopírujeme
(K žádosti sdělujeme, že Česká republika (ČR) jakožto právoplatný člen NATO plní řadu úkolů vyplývajících z tohoto členství. Mezi tyto patří, mimo jiné, také úkoly spojené s prohlubováním interoperability mezi členskými státy NATO a poskytování podpory hostitelskou zemí (HNS) pro realizaci přesunů jednotek přes území členských států NATO. Průjezd cizích ozbrojených sil představuje pro Armádu České republiky (AČR) významnou příležitost k poskytnutí podpory hostitelskou zemí a získání zkušeností s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí. Na tomto procesu se podílí nejenom AČR, ale rovněž i další subjekty státní správy) 
nebyla naše žádost vznesena, ani k sdělení získávání zkušeností s plánováním a organizováním přesunu cizích vojsk po dálničních sítích ČR k hranicím jiných suveréních států k jejich odstrašení.

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčíVážená paní ministryně,
obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění informací k průjezdu cizích ozbrajených sil - USA přes suveréní území ČR ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a příslušným zákonům AČR a to:

Žádost o poskytnutí informace:

  • druhy techniky USA, která se na našem území bude pohybovat,projíždět a a zda všechna dojede k místu určení

Odpověď: Na našem území se tak ve výše uvedených proudech pohybovala vozidla STRYKER v několika modifikacích (pěchotní, protitankové, minometné, průzkumné a další), vozidla HMMWV, přívěsné kanóny a další doprovodná nákladní vozidla několika typů s přívěsy.

Žádost o poskytnutí informace:

  • jaký druh munice bude převážen v rámci tzv. připravenosti členských zemí k obraně (vzhledem k přesunu na hranice jiného státu a demonstrace síly to nedává smysl)

Odpověď: Veškerá vojenská technika přepravovala pouze cvičnou munici a územím ČR pouze projížděla, tudíž žádná vojenská technika ani munice nebyla na území ČR uskladněna ani ponechána.

Žádost o poskytnutí informace:

  • zda dle zákona AČR budou všchna vojenská vozidla USA žádně označena a identifikovatelná

Odpověď: Po celou dobu přesunu přes území ČR byla všechna přesouvající se vozidla řádně označena ke správné identifikaci příslušníky vojenské dopravy AČR, Vojenské policie a firmy KAPSCH. Vozidla byla rovněž vybavena identifikačními čísly generovanými vlastním národním systémem a systémem NATO k následnému vyhodnocení přesunu.

Žádost o poskytnutí informace:

- kolik a jaký druh munice na našem území bude vyložen, uskladněn

Odpověď: Veškerá vojenská technika přepravovala pouze cvičnou munici a územím ČR pouze projížděla, tudíž žádná vojenská technika ani munice nebyla na území ČR uskladněna ani ponechána.


S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí​


Kancelář ministryně obrany Ministerstvo obrany,


Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany,
PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk
Praha 11. června 2018 Čj. MO 162392/2018-8694 Sp. zn. SpMO 26332/2018-8694

Iniciativa Ne základnám ČR, z. s. e-mail: nezakladnam.cr@gmail.com 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. 

Ministerstvo obrany obdrželo dne 25. května 2018 žádost spolku Iniciativa Ne základním ČR, z. s., zastoupeného jeho mluvčí Evou Novotnou, o poskytnutí informací k průjezdu cizích ozbrojených sil – USA přes suverénní území ČR, podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

K žádosti sdělujeme, že Česká republika (ČR) jakožto právoplatný člen NATO plní řadu úkolů vyplývajících z tohoto členství. Mezi tyto patří, mimo jiné, také úkoly spojené s prohlubováním interoperability mezi členskými státy NATO a poskytování podpory hostitelskou zemí (HNS) pro realizaci přesunů jednotek přes území členských států NATO. Průjezd cizích ozbrojených sil představuje pro Armádu České republiky (AČR) významnou příležitost k poskytnutí podpory hostitelskou zemí a získání zkušeností s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí. Na tomto procesu se podílí nejenom AČR, ale rovněž i další subjekty státní správy. 

Jak již bylo předem zveřejněno (dne 23. května 2018 na internetové stránce Ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajství/Konvoj americké armády projede přes Českou republiku na cvičení Saber Strike), celý přesun cizích ozbrojených sil byl rozčleněn do několika proudů, které byly vždy doprovázeny příslušníky Policie ČR a Vojenské policie. 

Na našem území se tak ve výše uvedených proudech pohybovala vozidla STRYKER v několika modifikacích (pěchotní, protitankové, minometné, průzkumné a další), vozidla HMMWV, přívěsné kanóny a další doprovodná nákladní vozidla několika typů s přívěsy. Veškerá vojenská technika přepravovala pouze cvičnou munici a územím ČR pouze projížděla, tudíž žádná vojenská technika ani munice nebyla na území ČR uskladněna ani ponechána. 

Po celou dobu přesunu přes území ČR byla všechna přesouvající se vozidla řádně označena ke správné identifikaci příslušníky vojenské dopravy AČR, Vojenské policie a firmy KAPSCH. Vozidla byla rovněž vybavena identifikačními čísly generovanými vlastním národním systémem a systémem NATO k následnému vyhodnocení přesunu.

Mgr. Roman Hrabačka ředitel podepsáno elektronicky

 Dne 11. června 2018 16:15 pankove <panikovae@army.cz> napsal(a):

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press